Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47840S12

Date of Document: 2000-04-13

پاسخ فرماندار شهرستان كوثر و نماينده منتخب مردم خلخال به شوراي نگهبان گروه سياسي: شكور شهباززاده فرماندار شهرستان كوثر طي نامه اي به شوراي نگهبان به موارد مطرح شده در بيانيه اين شورا در مورد دلايل ابطال 21 صندوق راي در بخش فيروز اين شهرستان پاسخ گفت. به گزارش ايرنا در اين نامه هفت صفحه اي آمده است: در مورد ادعاي تهديد و ارعاب مردم هيچگونه گزارش و يا شكايتي مبني بر وقوع تهديد و ارعاب به هيات اجرايي، هيات نظارت و يا اعضاء شوراي تامين شهرستان و يا دستگاه قضايي در موعد مقرر و پس ازآن واصل نگرديده و اين مسئله به شدت تكذيب مي شود. اين نامه مي افزايد: در مورد تطميع و خريد آراء با وجوه نقدي و غيرنقدي مطرح شده نيز معلوم نيست كه تطميع و خريد آراء از سوي چه كانديدا، در كجا و توسط چه كسي و چگونه انجام گرفته است. در اين نامه با تكذيب اتهام تطميع آمده است: اگر منظور گزارشگر شوراي نگهبان كمك مالي كيكاووس خاك نژاد به مدرسه شبانه روزي زادگاه خود ( روستاي زرج آباد ) بوده است اين كمك براي تامين 50 درصد سهم اهالي روستا براي اجراي طرح بنياد 15 خرداد و پنج ماه قبل از انتخابات انجام گرفته است. فرماندار كوثر در مورد اشاره شوراي نگهبان به بي طرف نبودن برخي ازمسئولان اجرايي نوشته است: اگر منظور از اين مطلب، گزارش مسئول ستادانتخابات سيدمطهر كاظمي در شهرستان كوثر مبني بر ترغيب دانش آموزان روستاي قزلو از سوي بخشدار فيروز باشد، اين ادعا بر اساس تحقيقات حراست آموزش و پرورش و گزارش مدير و آموزگاران مدرسه و صورتجلسه اهالي روستا كذبمحض است و اساسا آقاي بخشدار در اين خصوص هيچگونه سخنراني نداشته تا چه رسد طرفداري از يك نامزد خاص. در اين نامه در مورد استفاده از افراد بي سواد به عنوان رئيس و عضوشعبه اخذ راي آمده است: در كل 21 صندوق باطل شده، صورتجلسه بي امضاء وجودندارد فقط در دو صورتجلسه به جاي امضاء از اثر انگشت استفاده شده كه افرادمورد نظر اكثرا عضو شوراي اسلامي روستا بوده و اثر انگشت را جهت محكم كردن سنديت صورتجلسه زده اند و اين افراد حتي در انتخابات قبلي از امضاءاستفاده كرده اند و همه آنها باسواد هستند. در نامه فرماندار كوثر به شوراي نگهبان درباره مسئله پيدا شدن تعرفه هاي راي در خرابه اي در يك روستا تاكيد شده است: از چه طريقي براي اعضاء محترم شوراي نگهبان اثبات شده است كه تعرفه ها، مربوط به اين حوزه مي باشد زيرادر همه انتخابات باقيمانده تعرفه ها در بخشداري يا فرمانداري نگهداري مي شودو بعد از مدتي امحا مي گردد، بنابراين چه لزومي دارد كه مسئولان اجرايي انتخابات دست به يك عمل بيهوده و عبث ثانيا بزنند، فرمانداري در حال حاضرمصرا از دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي خواهان مساعدت مي باشد كه تعرفه هاي مذكور از كجا و چگونه پيدا شده تا با متخلفين برخورد قانوني شود. اين نامه مي افزايد: تعرفه هاي مورد اشاره مدت 25 روز بعد از برگزاري انتخابات پيدا شده است كه چگونگي پيدايش آنها بحث هاي حقوقي زيادي در پي دارد. اسناد و گزارش هاي مربوط به ساختگي بودن صحنه در پيدا شدن تعرفه هاموجود مي باشد كه در اين رابطه مي توان به گزارش كتبي قاضي محترم دادگستري كوثر استناد كرد. در زمينه توقف نكردن صندوق در بعضي از روستاها نيز فرماندار كوثرنوشته است: دراين بخش شوراي محترم نگهبان بايد نظر خود را صريحا اعلام كندكه اين توقف مربوط به صندوق هاي سيار است يا ثابت. اگر منظور از اين صندوق ها سيار باشد طبعا توقف بيش ازحد معمول درست نخواهد بود و صورتجلسات ومدارك قانوني موجود مويد اين است كه توقف صندوق ها منطقي و بجا بوده است. شكور شهباززاده همچنين در اين نامه خواستار اعزام هياتي بي طرف و خبره براي آنچه كشف و تميز حقايق از دسايس خوانده، شده است. پاسخ نماينده منتخب مردم خلخال به اطلاعيه شوراي نگهبان كانديداي منتخب دوم خرداد در خلخال كه پيشتر ابطال آراي صندوق 21 بخش خوجين اين شهرستان از سوي شوراي نگهبان مانع راهيابي وي به مجلس شوراي اسلامي شد در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما ضمن پاسخ به موارد مطروحه در اطلاعيه شوراي نگهبان، ابطال آراي صندوق ها را عامل اصلي وقوع ناآرامي هاي اخير در سطح اين منطقه خواند. مهندس خاك نژاد با ابراز نارضايتي از عملكرد هيات نظارت شهرستان در انتخابات اين حوزه يادآور شد: اين هيات از اول بناي ناسازگاري با من گذاشته بود به طوري كه به بهانه عدم التزام عملي به اسلام و دارا بودن سوءشهرت صلاحيت مرا رد كردند و زماني نيز كه صلاحيتم از سوي هيات مركزي نظارت مورد تاييد قرار گرفت، با انتساب اتهامات واهي و ارائه گزارشات غلط زمينه ابطال آراي تعدادي از صندوق هاي اخذ راي در زادگاهم را كه داراي بيشترين راي بودم، فراهم ساختند. وي درخصوص اظهارات بازرس ويژه شوراي نگهبان كه پيشتر از سوي شوراي نگهبان براي بررسي تخلفات انتخاباتي به منطقه آمده بود گفت: اين بازرس تنها مراجعات خويش را محدود به ديدار با طرفداران كانديداي منتخب جناح راست در مدرسه علميه جعفريه و دفتر امام جمعه كرده و بدون هيچ ديداري با مردم و اخذ توضيح از مسئولين اجرايي اين حوزه گزارشات خويش درخصوص اين حوزه انتخاباتي را تنها با استناد به گفته هاي اين افراد خاص تنظيم كرده است. همچنين وي درخصوص ادعاي كشف تعدادي تعرفه در خرابه يكي از روستاهاي منطقه از سوي هيات نظارت شهرستان با تاكيد بر گزارش مقام قضايي شهرستان داير بر ساختگي بودن اين موضوع افزود: وجود ردپاي تازه بر روي برف با وجود گذشت بيش از 26 روز از برپايي انتخابات و بارش چندين برف متوالي در اين مدت نشانگر نوعي ارتباط بين پنهان كنندگان و يابنده هاي اين تعرفه ها مي باشد.