Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47840S11

Date of Document: 2000-04-13

مزروعي: با رعب و ارهاب نمي توان مردم را وادار به تمكين از حكومت كرد گروه سياسي: رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت: با رعب و ارهاب نمي توان مردم را به تمكين از حكومت وادار كرد. رجبعلي مزروعي سه شنبه شب در رشت افزود: مخالفان جريان اصلاح طلبي مي خواهند از قدرت سوء استفاده كنندو از وقوع فاجعه اي چون قتلهاي زنجيره اي دفاع مي كنند. مزروعي افزود: به همين دليل است كه مطبوعات مورد هجوم كساني قرارگرفته اند كه در سالهاي اخير به سوء استفاده از قدرت و حكومت دامن زده اند. وي گفت: بزرگترين هنر مطبوعات اينست كه جامعه راشفاف كرده و نمي گذارند حركتي دور از چشم مردم و در تاريكخانه هاي پنهان صورت گيرد. وي اظهار كرد: بعد از انتخابات 29 بهمن انتظار مي رفت مخالفان اصلاح طلبي اشتباهات گذشته را پذيرفته و با مردم همدل شوند. مزروعي افزود: مخالفان اصلاح طلبي بعد از ترور حجاريان با فشار و يورش به مطبوعات و روزنامه نگاران نشان دادند كه حاضر نيستند قدرت و حكومت را رها كنند. وي در رابطه با سخنان مصباح يزدي در زمينه امر به معروف و نهي از منكرگفت: اين بستگي به تفسير تساهل و تسامح، امر به معروف و نهي ازمنكر داشته و بزرگترين امر به معروف و نهي از منكر اينست كه كاري كنيم ديگر در كشور قتلهاي زنجيره اي صورت نگيرد.