Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47838S1

Date of Document: 2000-04-13

شهردار تهران: تا پايان امسال 25 درصد از آلودگي هواي تهران كاهش مي يابد بزودي با گشايش بزرگراه هاي جديد رسالت غربي و آيت الله صدر بار ترافيكي بزرگراه شهيد همت كاهش مي يابد گروه شهري: شهردار تهران قول داد تابهمن ماه امسال 25 درصد از آلودگي هواي تهران كاهش يابد. به گزارش واحدمركزي خبر مهندس الويري شهردار تهران سه شنبه شب باحضوردربخش گزارش ويژه خبرشبكه دوم سيما درباره مزيتهاي تفويض امرسياستگذاري راهنمايي ورانندگي تهران به شهرداري گفت: بااجراي اين مصوبه معاينه فني خودروها تابهمن سال 79 مي تواند چهار صدهزار تن آلودگي هواي تهران رابه ميزان 25 درصدكاهش دهد. وي افزود: مدت شش ماهي كه براي تهيه آيين نامه اجرايي تعيين شده بسيارطولاني است وپيشنهاد كرده ام اين مدت به يك ماه كاهش يابد. الويري اجراي صحيح وهماهنگ برنامه هاي حمل ونقل شهري و كاهش آلودگي هوا را از اهداف مهم مصوبه لايحه دولت دانست وگفت: تمامي امورمربوط به حمل ونقل درون شهري تهران كه زيرمجموعه راهنمايي رانندگي است نظير معاينه فني خودروها وجلوگيري از حركت وسائط نقليه ورود دودزا، مجاز خودروها به محدوده ترافيك، سياستهاي پاركينگ وبكارگرفتن پاركومتر، اصلاح هندسي معابر، ايجاد بزرگراهها و اجراي دقيق ضوابط موتورسواري تابع اين مصوبه است وجزئيات آن باهماهنگي وهمياري وزارت كشور وستاد كل نيروهاي مسلح در آيين نامه اجرايي مشخص وپس از تصويب هيات دولت با اراده اي محكم به اجراگذاشته خواهد شد. وي بااشاره به لزوم ارتقاسطح كيفي ارائه خدمات كنارگذاشتن راهنمايي ورانندگي، روش سنتي و مشكل گذاشتن سربازان وظيفه درتقاطع ها را ضروري دانست و تاكيد كرد بايد نظام راهنمايي رانندگي بطوركامل مكانيزه ومجهزبه فناوريهاي جديد ارتباطي ورايانه اي شود. وي افزود: پيش ازاين پنجاه ميليارد ريال درمركز كنترل ترافيك شهرداري براي اجراي اين طرح سرمايه گذاري شده است واين نشان مي دهد سرمايه گذاري هاي كلان معطل مانده گذشته كه پيش ازاين استفاده نمي شدباتصويب اين مصوبه بكار گرفته مي شود. الويري بااشاره به طرح ضربتي زيرگذر ميدان حسن آباد گفت: اين مصوبه به كوتاه شدن زمان اجراي طرحهاي بزرگ اصلاح شهري كمك شاياني مي كند. به نحوي كه بااتمام مطالعه احداث زيرگذرهاي خودرو وپياده ميدانهاي هفت امام تير، خميني (ره ) ولي، عصر (عج ) وشوش اكنون مي توان در زمان كوتاهي اين كارها را انجام داد. وي تصريح كرد براي احداث زيرگذرهاي پياده با بستن قرارداد با بخش خصوصي درمقابل دادن اجازه ايجاد واحدهاي تجاري، هزينه احداث زيرگذر بوسيله اين بخش پرداخت خواهد شد. شهردار تهران با اشاره به توسعه وتكميل شبكه هاي بزرگراهي تهران اظهاراميدواري كرد بزودي باگشايش بزرگراههاي جديد رسالت غربي، آيت الله صدرغربي يا بزرگراه نيايش بارترافيكي بزرگراه شهيدهمت كاهش يابدوافزون برآن بابكارگيري وسايل ارتباطي جديد وپيشرفته شبكه موجود دراين بزرگراهها زمينه هاي بسيار خوبي براي روان شدن ترافيك وحمل ونقل درون شهري ايجاد خواهد شد. وي بااشاره به پيگيري طرح انتقال صنايع مزاحم و پادگانها به خارج ازشهر گفت: صنايع آلاينده 65000 واحد است كه واحد 10000 تاكنون منتقل شده و 55 هزار واحد صنعتي نيز ظرف دو سال آينده به خارج از شهر منتقل خواهدشد. وي افزود قلعه مرغي اولين ومهمترين پادگان داخل شهر تهران بود كه بهمن ماه سال گذشته توافقنامه آن امضا و به تاييد فرمانده كل قوا رسيد ومطالعات تكميلي آن آغاز شده است و به اين ترتيب افزون بر احداث بزرگراه پارك، نواب نيز از داخل پادگان عبور خواهد كرد و به سمت فرودگاه امام خميني ( ره ) ادامه مي يابد. استقبال شهرداري از مشاركت تشكل هاي مردمي در مديريت شهر تهران از سوي مهندس ديگر، مرتضي الويري - شهردار تهران كه ديروز از طرحهاي شهر سالم تهران بازديد كرد، ضمن اشاره به توانمندي ها و اثرگذاري تشكل هاي مردمي در روند مديريتي كلان شهر گفت تهران: امروزه، بسياري از طرحهاي عمراني، فرهنگي، اجتماعي و غيره وجود دارند كه قطعا با برخورداري از عنصر مشاركت شهروندان و تشكل هاي مردمي مي توان با صرف هزينه و اعتبارات كمتر و در كمترين زمان و در عين حال با توجيهات اقتصادي، علمي و فني آن را اجرا نمود. وي از تشكل هاي مردمي فعال در امر زيست محيطي و توسعه فضاي سبز به عنوان يكي از اثرگذارترين تشكل ها ياد كرد و افزود: اگر مشاهده مي شود سرانه فضاي سبز به رغم كوشش هايي كه طي سالهاي اخير انجام شده، همچنان كم است و مي بايستي اين شهر از فضاي سبز مناسب و در حد شاخص هاي پذيرفته شده جهاني برخوردار شود، بي ترديد تحقق اين مهم با برخورداري از مديريت قوي و عنصر مشاركت و همگامي تشكل هاي مردمي ممكن است. توجه به اين عنصر تاثيرگذار، نه تنها مجريان و مديران از سلايق و دانش شهروندان بهره مند مي شوند و همواره شاهد زايش طرح و فكرهاي جديد خواهيم بود، بلكه هزينه ايجاد و تامين و نگهداري امكانات به شدت كاهش مي يابد. وي گفت: دستاوردهاي اجراي پروژه شهر سالم در جنوب شهر تهران به گونه اي است كه كارشناسان اجراي اين پروژه در ساير مناطق تهران به ويژه مناطق حاشيه اي را توصيه مي كنند. متاسفانه برخي از نقاط حاشيه اي شهر، شرايط اجتماعي و فرهنگي مناسبي ندارند، از اين رو معاونت اجتماعي شهرداري برنامه هاي ويژه اي را در اين راستا طراحي و به تدريج اجرا مي كند و اميدواريم در آينده اي نزديك ضمن كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي، از محيط زيستي آرام و با فرهنگ و سالم بهره مند شويم. مهندس الويري گفت: اهميت تفكر براي زندگي بهتر و تامين شرايط مناسبتر در شهرها هنگامي به اوج خود مي رسد كه هنجارهاي اجتماعي زندگي شهري دور از شان فرهنگ شهرنشيني شكل گيرد. معضل حاشيه نشيني در كلان شهرها تنزل شاخص هاي بهداشت جسماني و اجتماعي را با خود به همراه دارد، لذا زندگي سالم را از سيماي انسانها دور مي سازد. براي رفع اين مشكل فراگير بايد تلاش كرد و از شهر سالم، زندگي سالم و انسان سالم برخوردار شد. براساس اين خبر، مهندس داريوش فرج اللهي - مدير ستاد شهر سالم ضمن ارائه گزارشي از عملكرد و طرحهاي اين ستاد گفت: از آنجا كه در پروژه شهر سالم، مشاركت هاي مردمي و همكاريهاي بين بخشي، سنگ بناي اين معماري شهري را به خود اختصاص داده است و با توجه به اينكه شهر سالم جز با هماهنگي بين ارگانها و مشاركت هاي مردمي تحقق پيدا نمي كند، لذا با تشكيل ستاد شهر سالم تمام شهروندان ساكن در شهر سالم، نهادها و ارگانهاي كشوري و محلي دعوت به همكاري شدند و عمده فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي، عمراني، هنري و... در قالب كميته هاي آموزشي، بهداشت رواني، اشتغال و درآمد، مشاركتهاي مردمي، محيط زيست و تربيت بدني به نمايندگي از سوي نهادها و مردم شهر سالم درآمد. گفتني است شهر تهران با جنبش هاي فرهنگي اجتماعي چندساله اخير به عنوان اولين شهر خاورميانه به پروژه شهر سالم پيوست و با افتتاح ستاد شهر سالم اولين تجربه ملي جهت همكاريهاي بين بخشي و مشاركتهاي مردمي به منظور سالم سازي شهرها صورت گرفت. پروژه شهر سالم كه محور بحث آن توسعه مي باشد، بر توسعه كيفي مخصوصا توسعه عوامل انساني تاكيد بسيار دارد و مسائل كمي را به منظور تغيير در شرايط محيط اجتماعي جهت تحول و نگرش ارزشي شهروندان و سلامت اجتماعي برنامه ريزي نموده است. مفهوم سلامت در شهر سالم بر خلاف تصور عامه اين نيست كه به حد معيني از سلامتي برسيم، بلكه در شهر سالم مفهوم سلامتي به اين معناست كه سطح آگاهي شهروندان در زمينه هاي بهداشت و سلامتي افزايش و گسترش يافته باشد.