Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47832S14

Date of Document: 2000-04-13

روي پيشخوان كتاب فروشي ها داستان ميز نويسنده: محمدرضا /پورمحمد انتشارات بوستان توحيد، نشر ستاره /كوچك چاپ /اول 3000 /نسخه 64 صفحه /رقعي 300 تومان كتاب پنج قصه كوتاه را شامل مي شود كه ننه صندقي، زمزمه هاي آسماني، داستان ميز، در چشمان غمگين عمو و قنات نام دارند. قصه ها، همگي عاميانه است و از قول سوم شخص بيان مي شود. سفر در سايه نويسنده افسانه /يغمايي انتشارات /سروا چاپ اول 3300 /نسخه 240 صفحه /رقعي 900 تومان. سفر در سايه، اولين داستان بلند نويسنده آن است كه مضموني اجتماعي دارد و داستاني است زنانه كه با نثري روان و قصه اي جذاب برروي پيشخوان كتابفروشي ها قرار گرفته است. از اين نويسنده، پيش از اين دو مجموعه شعر به نام هاي سرود بودن سبزم، و پر از جوانه ام و نيز جنگ شعري به نام شعرترين شعرها به بازار كتاب ارائه شده است. مجموعه طرحهاي پنجره تاليف: مهندس كامران برادران /مظفري انتشارات آدنا، انتشارات /پيوندنو چاپ /اول 2500 /نسخه 156 صفحه /خشتي تومان. 1100 كتاب حاضر، مجموعه اي از طرحهاي مختلف پنجره است كه مي تواند در ساخت ساختمانهاي گوناگون به كار گرفته شود. طراحي و تدوين پنجره ها، با رعايت اصول بنيادين معماري و بعضا الهام گرفته از نقوش سنتي معماري است. اين مجموعه، دربرگيرنده طيف وسيعي ازطرحهاي پنجره است كه با استفاده از مصالح رايج، از قبيل چوب، پروفيل هاي فولادي و آلومينيوم قابل ساخت است. فراتر از طنز حوريه /نيكدست انتشارات پيوند /نو 2000 /نسخه 48 صفحه /رقعي 400 تومان كتاب، مجموعه اي از كاريكاتورهاي نوين است، كه شيوه ها و طرحهاي منحصر به فرد خود را در حيطه قوانين مدون، به اجرا مي گذارد. اين سبك، شامل بازي با كلمات، پرداختن به طنزهاي اجتماعي و تصويرسازي ذهني واژه هاست. در اين سبك، لغات كتابي، در سرلوحه هاي جمله ها قرار دارند، هر چند لغات عاميانه، سعي دربي رنگ كردن رسميت آنها دارند. زائري در وادي ايمن سيد علي /محمودي انتشارات بوستان /توحيد چاپ /اول 1378 163 /نسخه 2500 رقعي /صفحه 750 تومان. زائري دروادي ايمن، سفرنامه سيد علي محمودي در سفر به مكه معظمه و مدينه منوره است، آوردن بخشي از سفرنامه ناصرخسرو توسط نويسنده در ابتداي كتاب، خواننده را مشتاق مطالعه مي كند. اين سفر در سال 1373 انجام شده و راوي سعي دربيان تمامي جهات اين سفر كرده است و سفرنامه را كه مي بايست حالت روحاني و خاصي به خواننده القاء كند، به يك سفرنامه معمولي تبديل كرده است، كه بيشتر به وصف جهات جانبي اين سفر پرداخته شده است تا به بعد عرفاني اين سفر روحاني. برنامه ريزي آموزشي مبتني برانگيزش تاليف: فرانسيس ان - كرو - دوگلاس ام. /ويندهام ترجمه: عبدالحسين /نفيسي ناشر: پژوهشكده تعليم و /تربيت چاپ اول، / 1378 1500 نسخه /وزيري 1000 تومان. اين اثر، كاربرد انگيزش ها در مديريت و برنامه ريزي آموزش و پرورش را به عنوان شيوه اي براي ايجاد ارتقاي رفتارهاي مطلوبتر، نسبت به پيشكسوتان خود، مطرح مي كند. كتاب، با بحثي درباره مفاهيم انگيزه ها و برنامه ريزي براي كاربرد آنها در مديريت و برنامه ريزي آموزشي آغازمي شود و نشان مي دهد كه آنها چيستند و تا چه حد مي توانند در سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش به برنامه ريزي ياري رسانند. سپس به وارسي شرايط محيطي جديد آموزش و پرورش (در دهه 1990 و اوايل قرن بيست ويكم ) مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه انگيزش، بيش از همه، به تغييرات ساختارهاي سياسي درباره مردم سالاري، تمركززدايي، خصوصي سازي و اتكاي بيشتر بر مشاركت مربوط مي شود. فصلهاي باقيمانده كتاب، به بحث و بررسي درباره كاربرد تحليل انگيزه ها در مسائل جاري آموزشي، از آموزش و پرورش پايه و متوسطه تا آموزش عالي و آموزش كودكان استثنايي و نيز تاثير آنها بر عملكرد معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي پردازد. ناقل هپاتيت تاليف: دكتر سيد موءيد علويان - دكتر ناصر ابراهيمي /درياني ناشر: موءسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده - نشر طبيب با همكاري انجمن خيريه حمايت از بيماران /كبدي چاپ /اول 92 /جلد 4500 صفحه مصور /رقعي 450 تومان. در حال حاضر حدود 2 تا 3 ميليون نفر از مردم كشور ما مبتلا به انواع بيماري هپاتيت هستند. تعدادي از افراد به صورت تصادفي، به دنبال اقدام به اهداي خون، و يا انجام آزمايش دوره اي متوجه ابتلاي خود به اين بيماري شده و با سوءالات زيادي در اين باره مواجه مي شوند. به نظر مي رسد اهميت آموزش عمومي در اين مورد و لزوم داشتن اطلاعات صحيح پزشكي درباره بيماري هپاتيت براي عموم مردم، انگيزه اصلي براي تاليف اين كتاب، بوده است، كه خواننده با مطالعه آن مي تواند، اطلاعات جديدي را در مورد اين بيماري بدست آورد.