Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47825S4

Date of Document: 2000-04-12

تقدير دست اندركاران از تصويب طرح هماهنگي راهنمايي و رانندگي با شهرداري الويري: اين مصوبه ايده آل نيست، اما قدمي به جلو است گروه شهري: شماري از كارشناسان، مديران فعال بخش حمل و نقل و ترافيك ضمن تشكر از مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب لايحه الحاق راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران، اتخاذ اين تصميم مهم را حركتي مثبت در راستاي تشكيل مديريت واحد ترافيك و حمل و نقل و سامان دهي تلاش جهت مبارزه با منابع آلاينده هاي زيست محيطي از جمله هوا و صدا تلقي و عنوان كردند: اين مصوبه نشان داد كه شرايط فعلي امور حمل و نقل و ترافيك خوشايند و مطلوب قوه مقننه نمي باشد. به گزارش خبرنگار ما در اين باره شهردار تهران گفت: متني كه در مجلس تصويب شد براي ما ايده آل نيست اما قدمي به جلو است يعني تاحدي نظرات ما را تامين مي كند. مهندس مرتضي الويري افزود: مجلس تصويب كرد راهنمايي و رانندگي تهران موظف است طبق برنامه ها و سياست هاي شهرداري تهران عمل كند. وي اضافه كرد: اين يك نقطه قوت است كه ما برنامه هاي مبارزه با آلودگي هوا و مسئله حمل و نقل شهري را به راهنمايي و رانندگي ابلاغ كنيم و آنها نيز موظف شوند كه طبق آن عمل كنند. الويري خاطرنشان كرد: در اين مصوبه، آئين نامه هايي در زمينه اينكه عزل و نصب مدير راهنمايي و رانندگي تهران با هماهنگي شهرداري تهران باشد نيز در نظر گرفته شده است كه توسط هيات وزيران تهيه و تصويب خواهدشد. وي درباره اهميت اين طرح گفت: با تصويب اين لايحه ما مي توانيم براي اجراي طرح مبارزه با آلودگي هوا كه امسال آغاز مي شود، كارهاي اجرايي آن را مانند اجباري كردن معاينات فني خودروها و گاز سوز كردن اتوبوسها باجديت شروع كنيم. شهردار تهران در خصوص تفاوت لايحه دولت با پيشنهاد جايگزيني تصويبي گفت: در لايحه دولت پيشنهاد شده بود كه كل امور راهنمايي و رانندگي ومسايل صدور گواهينامه به شهرداري تهران واگذار شود ولي در پيشنهاد تصويبي در زمينه مديريت، لايحه دولت تضعيف شده است. به اين ترتيب كه اگر مصوبه مجلس را راهنمايي و رانندگي اجرا نكرد ما قدرت برخورد با آن مسئله رانداريم. امرالله شهروي - رئيس سابق اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و كارشناس امور حمل و نقل و ترافيك نيز درباره مصوبه اخير مجلس چنين اظهار نظر كرد: مصوبه نمايندگان مجلس در حقيقت برداشتن يك قدم مثبت در راستاي بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك كلان شهر تهران تلقي مي شود. چندين سال بود كه همگان به ويژه شهروندان تهراني شاهد نابساماني در كنترل ترافيك و همچنين ناهماهنگي و عدم بهره گيري از امكانات موجود سازمانهاي مختلف به ويژه شهرداري جهت هدايت، نظارت و كنترل آمدوشدها بودند. وي گفت: انتظار مي رود با تصويب آئين نامه اجرايي اين قانون و تعيين وظايف، بسياري از معضلات رفع شود. نظر كارشناسان اين است كه معضلات ترافيكي تهران حتي در كوتاه مدت قابل حل است - البته به شرطي كه سياست گذاري و برنامه ريزي خوب توام با تفاهم كامل در امور اجرايي و استفاده بهينه از امكانات موجود و به كارگيري ابزار مدرن كنترل ترافيك به وجود آيد. وي توصيه كرد شهرداري با توجه به تجربيات 18 ساله مديريت در امر ترافيك و حمل و نقل با اداره راهنمايي و رانندگي، اين بار با سرمايه گذاري بيشتر و برنامه ريزي مناسب و اجراي طرح هاي علمي و فني و بكارگيري امكانات روز تلاش كند تا مردم احساس كنند افزون بر كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و در عين حال ايمني عبور و مرور، از اتلاف وقت در راه بندانها جلوگيري مي شود و امكانات حمل و نقل بيشتري در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. حامد مغاني - كارشناس ترافيك نيز مي گويد: در پي تصويب اين لايحه، اميد مديريت شهر و شهروندان جهت برخورداري از شهري روان و پاك افزايش مي يابد چرا كه مي توان اين مهم را با ايجاد يك مديريت واحد و منسجم، محقق كرد. وي افزود: ايجاد هماهنگي در مديريت اجرايي عبورومرور، بهبود و روان سازي ترافيك و افزايش سرعت سفرهاي شهري و جابه جايي ها، كاهش آلودگي هواي تهران و اجراي بهتر مقررات راهنمايي و رانندگي از نتايج مثبت اجراي اين مصوبه خواهد بود. اين كارشناس مي افزايد: امروزه مقوله ترافيك به منزله يك مبحث علمي مد نظر قرار مي گيرد از اين رو بايد مديريت ترافيك و حمل و نقل به دانش و تخصص روز و در عين حال به ابزارهاي كنترلي و هدايتي مجهز شود و يقينا تحقق چنين انتظاري منوط به بكارگيري ابزارهاي مدرن مي باشد كه با شناختي كه ازشهرداري وجود دارد، چنين امكاناتي در اختيار شهرداري تهران مي باشد. وي افزود: بررسي مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد حدود 8070 درصد از خواسته شهرداري محقق شده است اما مي توان با اجراي خوب مصوبه مورد نظر، در آينده اي نه چندان دور 3020 درصد ديگر را نيز محقق كرد و در مجموع شهرداري به عنوان اصلي ترين كانون مديريت شهر تهران، از ابزار هدايت، نظارت و كنترل ترافيك برخوردار شود. مهندس محسن اكبرزاده - معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران نيز از مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان قدمي جهت كمك به حل معضلات ترافيكي ياد مي كند و مي افزايد: همانطور كه شهردار تهران اظهار داشت، هر چند قدم مثبتي در خصوص ايجاد مديريت منسجم ترافيك و حمل ونقل برداشته شده، اما مطلوب نيست ولي اميدواريم با تدوين آئين نامه هاي مناسب بتوانيم بخشي از اهداف خود را به دست آوريم. وي تاكيد كرد: زمينه براي ايجاد مديريت واحد در ترافيك به وجود آمده است و ازاين رو انتظار مي رود شهرداري بتواند طرح ها و وظايف خود را درخصوص كاستن منابع آلاينده زيست محيطي به انجام برساند.