Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47822S4

Date of Document: 2000-04-12

مردم فرانسه از دوران طولاني رياست جمهوري در اين كشور خسته شده اند بر اساس جديدترين نظرسنجي كه بطور مشترك از سوي موسسه هاي ايپسو نظرسنجي و فرانسوار انجام شده است، درصد 78 از فرانسوي ها خواستار كاهش دوره رياست جمهوري دراين كشور ازهفت سال به پنج سال هستند. بر اساس نتايج اين نظرسنجي كه ديروز منتشر شده است 72 درصداز فرانسويان معتقدند كه بايد قدرت تصميم گيري مناطق را افزايش داد. مسئله كاهش دوره رياست جمهوري در فرانسه كه طولاني ترين دوره رياست جمهوري در ميان كشورهاي صنعتي جهان است از چند سال پيش موضوع بحث در ميان ناظران سياسي و محافل خبري فرانسه بوده است. ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه در تيرماه گذشته در مصاحبه اي به مناسبت روز ملي اين كشور پيشنهادهاي ژيسكاردستن مبني بر تغيير قانون اساسي و كاهش مدت دوره رياست جمهوري را رد كرده بود.