Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47817S5

Date of Document: 2000-04-12

آشنايي با نظام آموزشي دانشگاه جامع علمي - كاربردي فعاليت دانشجويان بخش كشاورزي هزاره سوم از راه مي رسد، هزاره اي كه در آن علم بدون عمل و يا عمل بدون علم، همانند گذشته خريداري نخواهد داشت، زيرا هر روز بر دايره عمر زمانه افزوده مي شود و لحظه به لحظه تكنيك هاي كاربردي قديمي نيز پوست مي اندازد و با شكل و شمايل جديد به بازار عرضه مي گردد. پس در چنين حال و هوائي براي انسانهاي تشنه ترقي، غفلت از علوم، زيانبار خواهد بود، چرا كه انسان امروزي در اين صورت نمي تواند در زندگي فردي و جمعي خود به مطلوبيت برسد و زحماتش ثمر چنداني نخواهد داشت. از اين رو نبايد فراموش كرد كه كشورهاي پيشرفته از سالهاي بسيار دور، با در هم آميختن علم و عمل موفق شده اند، ميوه شيرين آموزشهاي علمي - كاربردي را از اين رهگذر نصيب خود سازند. اگر اين اصل را بپذيريم كه مهمترين عامل در توسعه كشورها، نيروي انساني متخصص و مجرب است، در كنار آن بايد به اين واقعيت كه نيمي از جمعيت كشورمان را جوانان كمتر از 20 سال تشكيل مي دهند، توجه كنيم. آنگاه نقش آموزش نيروي انساني در توسعه كشور، به گونه اي برجسته نمود پيدا مي كند. تقريبا قريب به اتفاق متفكران، بر اين باورند كه انسان محور توسعه است و چون بهره گيري از منابع كشور، تنها با توسعه منابع انساني ماهر و كارآمد ميسر است، بنابراين در استراتژي توسعه، آموزش نيروي انساني در اولويت قرار گرفته و سرمايه گذاري در بخشهاي آموزشي، از جمله آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح عالي و آموزشهاي فني و حرفه اي در سطوح متوسطه، بر ديگر بخشها تقدم مي يابد. وظيفه اصلي آموزشهاي علمي - كاربردي و مراكز متولي آن، اصلاح و تعديل هرم شغلي است. در سيستم آموزش نظري، محصولات براي بازار توليد مي شوند و بازار مصرف از بين توليدات، محصول متناسب با نياز خود را انتخاب مي كند، ولي در سيستم آموزشهاي علمي - كاربردي، فقط براساس سفارشي كه وجود دارد توليد انجام مي شود. آن چيزي كه نياز بازار است، بايد تربيت و از مركز توليد مستقيما به محل مصرف منتقل نمود. در اين شيوه آموزش، هماهنگي مراكز آموزشي با محيطهاي كاري و تجربه اندوزي و ارتباط صنعت و توليد با مراكز آموزشي در دانشگاهها، امكان شكوفايي استعدادها و استفاده بهينه از توانايي ها را فراهم مي آورد كه اين امر موجب پيشرفت سريع كشور در مي شود كشور ما، با توجه به نسبت نيروي انساني متخصص در قياس با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و همچنين، عدم توانايي سيستم آموزش عالي دولتي، در جهت تامين نيروي انساني متخصص و كاردان مورد نياز براي توسعه بايد از تمامي امكانات موجود در كشور، براي آموزش هرچه بيشتر نيروي انساني به نحو موءثرتري بهره برداري دانشگاه شود جامع علمي -كاربردي به عنوان متولي اصلي اين امر نقش مهمي در هماهنگ كردن اين حركت بنيادي و اساسي در توسعه كشور ايفا مي كند. در دانشگاه جامع علمي - كاربردي محيط آموزشي، محيط كار است. بنابراين بر جنبه هاي شغلي و حرفه اي تاكيد مي شود، در حالي كه در ساير دانشگاهها، محيط آموزشي نمي تواند محيط كار باشد و حداكثر مي توان، از آزمايشگاه براي دروس علمي استفاده كرد. در آموزشهاي علمي - كاربردي مبناي ارزشيابي دانشجو، پيچيدگي كار با به كار بردن مباني علمي است. در آموزشهاي رايج، ارزشيابي تحصيلي بر مبناي نمره آزمونهاي پايان ترم مي باشد. در حالي كه در آموزشهاي علمي - كاربردي بر هماهنگي دوره (برنامه درسي محيط كار، مدرسين، شيوه ارزشيابي و غيره ) تاكيد شده، هدف و مقصد نهايي افزايش توانايي هاي علمي - كاربردي دانشجويان با تاكيد بر جنبه هاي علمي است. ظرفيت پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، متناسب با نياز دستگاههاي اجرايي است. لذا، در مجموع سقفي براي آن وجود ندارد و اگر نياز يك دستگاه اجرايي ظرف چند سال پذيرش، برطرف گردد، ديگر در آن رشته دانشجو پذيرفته نمي شود. پذيرش دانشجو در دوره هاي علمي - كاربردي تا سقف 70 درصد از ميان داوطلبان شاغل مرتبط با رشته و مابقي (يعني 30 درصد پذيرش دانشجو ) از ميان داوطلبان آزاد غيرشاغل است. بخش صنعت: تعميرات سخت افزار كامپيوتر، كنترل صنعتي، شبكه هاي انتقال و توزيع برق، ساختمان هاي آبي، امور پيمانها، تاسيسات حرارتي نيروگاهها، تعميرات مكانيك نيروگاه، نگهداري و تعميرات ماشينهاي راهسازي، جوشكاري و در صنايع غذائي شامل، شير و فرآورده هاي لبني، گوشت و فرآورده هاي گوشتي ( آرد، روغن خوراكي ) كمپوت، و كنسروسازي. بخش كشاورزي: پرورش زنبور عسل، نوغان داري، پرورش اسب، تكنولوژي پرورش طيور، تكنولوژي تكثير و پرورش آبزيان آب شيرين و ميگو، فرآورده هاي چاي، توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر، احياء و بهره برداري بيابان. بخش خدمات: خبرنگاري، روابط عمومي، مديريت امور امداد، هتل داري، خدمات مسافرتي و جهانگردي، كتابداري، امور فرهنگي، چاپ و نشر، خدمات پرورشي. بخش هنر: فرش دستباف، شهرسازي، نوازندگي، هنرهاي تجسمي، طراحي دوخت، طراحي صحنه و چهره پردازي.