Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790123-47813S1

Date of Document: 2000-04-11

مديريت ترافيك، بدون ابزار ممكن لازم، نيست امروزرسيدگي به لايحه الحاق دو تبصره به قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه روز يكشنبه مجلس مطرح شد و موافقان و مخالفان درباره آن به بحث پرداختند، ادامه خواهد يافت و انتظار مي رود نمايندگان تصميمي را كه به نفع شهروندان تهراني است اتخاذ كنند. طبق تبصره اول اين لايحه كليه وظايف راهنمايي و رانندگي شهر تهران در زمينه تنظيم و كنترل عبور و مرور و ترافيك به شهرداري تهران سپرده خواهد شد تا در هماهنگي با ساير سازمان ها و نهادهايي كه در شهرداري تهران به امر سياستگذاري، برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات و تجهيزات حمل و نقل شهر تهران مشغولند، مديريتي يكپارچه و هماهنگ را اعمال نمايد. عمده دليلي كه مخالفان اين طرح عنوان كردند، تضعيف نيروي انتظامي و نظامي و كاهش توان رزمي اين نيروهاست. دليل ديگر تخصصي بودن كار راهنمايي و رانندگي است و اين كه شهرداري تشكيلاتي براي آموزش پرسنل راهنمايي و رانندگي در اختيار ندارد. ايرادات ديگر كه مثلا راهنمايي و رانندگي يك نيروي مسلح است و براي جدا كردن بخشي از آن با ستاد كل نيروهاي مسلح هماهنگ نشده مبناي استدلالي نداشته و نشات گرفته از همان دو دليل اصلي است. اگر بخواهيم فارغ از جناح بندي هاي سياسي و تنها با ديدي كارشناسانه به موضوع نگاه كنيم در پاسخ بايد گفت بر طبق لايحه پيشنهادي دولت كه درواقع بازگشت راهنمايي و رانندگي به وضعيت قبل از ادغام است، تفكيك راهنمايي و رانندگي از لحاظ ساختار سازماني از نيروهاي انتظامي خواسته نشده - كه خداي نكرده سبب تضعيف آنان شود - بلكه پرسنل راهنمايي و رانندگي همچنان جزو نيروهاي انتظامي محسوب شده و تنها از لحاظ وظايف محوله به عنوان مامور در شهرداري تهران با اين تشكيلات همكاري خواهند كرد و از نظر سلسله مراتب اداري، ترفيعات، آموزش و غيره همانند وضعيت فعلي اداره خواهند شد. راهنمايي و رانندگي به مدت سال 18 زير نظر شهرداري تهران انجام وظيفه كرده و يك ساله 18دوره معيار خوبي براي ارزيابي اين همكاري و هماهنگي است. اين مدت كه 15 سال آن پس از انقلاب و عليرغم شرايط دشوار جنگ هشت ساله بوده تحميلي، نتايج بسيار خوبي داشته و قانون ادغام نيروي انتظامي تنها به دليل شرايط خاصي كه بر كميته ها و شهرباني آن زمان حاكم بود، تصويب شد و از لحاظ اثرات آن بر ترافيك و مديريت شهري كاري كارشناسي نشده بود. اما اينكه گفته شده راهنمايي ورانندگي يك نيروي نظامي است، بايد گفت راهنمايي و رانندگي يا پليس ترافيك نه در ايران و نه در هيچ كجاي دنيا يك نيروي نظامي نيست. پليس ترافيك اسلحه حمل نمي كند و اصولا وظايف او سنخيتي با ساير پرسنل نيروي انتظامي ندارد و تاكنون حتي يك مورد گزارش نشده كه افراد راهنمايي و رانندگي به عنوان ضابطين دادگستري و يا ماموران اجراي قوانين جزايي عمل كنند. آنها حتي در مواجهه با متخلفان رانندگي نيز تنها به عنوان كارشناس عبور و مرور برگ جريمه صادر مي كنند و حق جلب و يا بگومگو با متخلف را ندارند. كار پليس ترافيك در همه جا نظارت بر امر عبور و مرور و كنترل ترافيك است و به عنوان بازوي اجرايي مديريت ترافيك انجام وظيفه مي كند. مديريت ترافيك يك كل واحد است كه از سياستگذاري و برنامه ريزي، مهندسي ترافيك و ايجاد تسهيلات و تجهيزات و اجراي مقررات تشكيل شده است. اختلال و عدم هماهنگي و همرايي در اين كل واحد مي تواند به ناكارايي اقدامات ديگر منجر شود. چگونه مي توان بدون اينكه از اجراي درست و دقيق يك تصميم مديريتي آگاه بود، سياستگذاري و برنامه ريزي كرد و چگونه مي توان بدون مشاركت تمام و كمال عوامل اجرايي ترافيك، تجهيزات و تسهيلات ترافيكي نصب كرد. همچنانكه در حال حاضر بسياري از اقدامات شهرداري تهران درزمينه بهبود عبور و مرور كه با صرف هزينه هاي بسيار انجام شده به دليل عدم همكاري راهنمايي و رانندگي بازده لازم را نداشته است; اقداماتي همچون احداث مركز كنترل ترافيك، معاينه فني خودروهاي دودزا، كنترل آلودگي هواي تهران، ساماندهي موتورسيكلت هاي متخلف، اجراي محدوده طرح ترافيك، ايجاد پايانه ها و پارك سوارها، احداث بزرگراهها و پلها، تعريض خيابان ها، گسترش فضاي سبز، نصب پاركومتر و بسياري اقدامات ديگر - به ويژه اقدامات مديريت ترافيك - تنها زماني مي تواند ثمربخش باشد كه هماهنگي كاملي در مديريت ترافيك شهري وجود داشته باشد. همچنانكه موافقان لايحه، يعني غلامرضا شيرازيان نماينده مشهد و غلام عباس آقاعليخاني، نماينده بوئين زهرا به درستي به آن اشاره كردند: ايجاد هماهنگي در مديريت اجرايي عبور و مرور، بهبود و روان سازي ترافيك و افزايش سرعت جابجايي در شهر، كاهش آلودگي هواي تهران و اجراي بهتر مقررات راهنمايي و رانندگي از نتايج مثبت اجراي اين مصوبه خواهد بود. شايد مخالفان لايحه ادعا كنند كه عدم هماهنگي را مي توان با يك بخشنامه اداري و با يك نشست مشترك حل نمود، اما از آنجا كه در حال حاضر راهنمايي و رانندگي بخشي از نيروهاي انتظامي محسوب مي شود، هرگونه هماهنگي جز از طريق قانوني و تحت ضوابط تعريف شده و روشمند امكان پذير نيست. تجربه اين هشت سال جدايي نيز اين را نشان مي دهد كه علي رغم جلسات متعدد، هرچند در زمان هايي كوتاه همكاري ها و هماهنگي هايي انجام گرفته اما با يك تغيير مديريت در يكي از دو ارگان همه رشته ها پنبه شده است. بنابراين آنچه خواست شهرداري تهران به عنوان عهده دار مديريت كلان شهري چون تهران است و اين خواست با منافع كليه شهروندان تهراني گره خورده است ايجاد يك مديريت واحد براي ترافيك شهر است خواه اين مديريت در اختيار شهرداري تهران باشد و خواه وابسته به نهادي ديگر. اما بايد توجه داشت تشكيلاتي كه مي خواهد مديريت ترافيك شهر تهران را به عهده بگيرد بايد امكانات مالي، توان مهندسي و كارشناسي و تجربه كافي را در اين زمينه داشته باشد. اين گوي و اين ميدان!