Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790123-47809S1

Date of Document: 2000-04-11

ميليون 10 شهروند چشم انتظار تصميم امروز مجلس سرنوشت طرح هماهنگي مديريت راهنمايي و رانندگي با شهرداري، امروز مشخص مي شود * شوراي شهر تهران در بودجه سال 1379 شهرداري 50 ميليارد ريال اعتبار به امر نوسازي راهنمايي و رانندگي تخصيص داده است گروه شهري: كارشناسان امور حمل و نقل و ترافيك، الحاق راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران را در راستاي ايجاد مديريت واحد ترافيك و بهينه سازي سامانه حمل و نقل درون شهري، هدايت و نظارت علمي ترافيك و بهره برداري از آن به عنوان عنصر كارآمد در كاهش منابع آلاينده هاي هوا و صوتي ضروري عنوان مي كنند. گزارش خبرنگار ما در اين باره حاكي است كه كارشناسان با بيان پيشينه راهنمايي و رانندگي و شهرداري و ارتباط ارگانيك اين دو با يكديگر در گذشته نه چندان دور، بر اين باورند كه افتراق و جدايي راهنمايي و رانندگي از شهرداري تهران، پيامدهاي منفي بسياري از جمله از دسترس خارج شدن امكانات نظارتي و مهندسي و همچنين لاينحل ماندن غول ترافيك را به دنبال داشت. در اين باره جمالي فر كارشناس حمل و نقل مي گويد: در نتيجه جدا شدن راهنمايي و رانندگي از شهرداري در پايان سال 1371 كمبود امكانات راهنمايي و رانندگي از يك سو و عدم اتخاذ هماهنگي با شهرداري تهران به عنوان متولي اصلي مديريت شهر از سوي ديگر، موجب عدم بهره گيري از امكاناتي كه شهرداري براي بهبود ترافيك تدارك مي ديدو سالانه حدود ميليارد 300 ريال به اين موضوع اختصاص مي داد گرديد. اين كارشناس مي افزايد: با اينكه در اين چند سال اقداماتي در راستاي افزايش سطح معابر به ويژه گسترش شبكه بزرگراهي و ارتباط آنها با يكديگر و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح و تجهيز شهر تهران به امكانات مدرن كنترل ترافيك با صرف هزينه كلان انجام مي شد، متاسفانه عدم بهره گيري صحيح از آنها و نبود مديريت منسجم و يكپارچه در امر عبور و مرور سبب بروز مشكلاتي از جمله تراكم عبور و مرور، راه بندان هاي طولاني، افزايش تصادفات رانندگي و در پي آن آلودگي شديد هوا شد. به باور كارشناسان، شهرداري تهران، الحاق راهنمايي و رانندگي به اين نهاد را با هدف تقويت راهنمايي و رانندگي - چه از بعد عملي و مديريتي و چه بهره گيري از تجهيزات مدرن روز - و رفع معضلات ترافيكي و برخورداري از آمد و شدي روان دنبال مي كند و از اين رو طبيعي خواهد بود كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، اصولي ترين اقدام كه همانا موافقت با ايجاد هماهنگي و برقراري مديريت منسجم و واحد است، را به منصه ظهور برسانند. براساس اين گزارش، در بخشي از يك گزارش كارشناسي چنين آمده كه يكي از نگراني هاي مخالفين لايحه راهنمايي و رانندگي به شهرداري اين است كه اين لايحه سبب تضعيف نيروي انتظامي و كاهش توان رزمي نيروهاي مسلح مي شود. در پاسخ بايد گفت كه اصولا در اين لايحه مسئله انتزاع پرسنل راهنمايي و رانندگي از نيروي انتظامي مطرح نيست، بلكه تنها هماهنگي نيروهاي راهنمايي و رانندگي در امر كنترل و اجراي مقررات مربوط به حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با شهرداري تهران مطرح است كه اين هماهنگي به نوعي قانونمند شده و تحت ضابطه اي قانوني درمي آيد. در بخش ديگري از اين گزارش مي خوانيم: اصولا مديريت ترافيك شهري يك كل واحد است كه از سياستگذاري و برنامه ريزي، ايجاد تسهيلات و تجهيزات و نظارت بر اجراي مقررات تشكيل شده و جدا كردن بازوي اجرايي مديريت ترافيك از دو بخش ديگر بي ثمر كردن اقدامات مديريت ترافيك است. نكته ظريف حائز اهميت اينست كه قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1373 كه شهرداري را موظف به انجام اقداماتي براي بهبود هواي تهران نموده، متاخر بر قانون ادغام نيروهاي انتظامي مصوب 1369 است و نمايندگان محترم به دليل مشكلاتي كه مديريت دوگانه ترافيك شهر تهران بوجود آورده قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا را تصويب نمودند كه شهرداري تهران را موظف به در پيش گرفتن تدابيري براي كاهش آلودگي هواي تهران مي كرد. تمامي اقدامات شهرداري تهران در زمينه بهبود عبور و مرور و كاهش آلودگي هواي تهران بدون همكاري راهنمايي و رانندگي يعني بازوي اجرايي و نظارتي آن، كاري نيمه كاره و كم فايده است. افزون بر اين در حال حاضر به دليل عدم مديريت واحد ترافيك شهري، ناهماهنگي هاي بسياري در اجراي مقررات پاركينگ، جلوگيري از تردد خودروهاي دودزا، استفاده بهينه از سيستم هاي نوين كنترل ترافيك شهري، تدوين مقررات و استانداردهاي ترافيكي، كنترل محدوده طرح ترافيك، نظام صدور تخلفات و تصادفات وجود دارد كه در چهارچوب وضع موجود مشكلاتي را براي ترافيك تهران سبب شده است. از جمله يكي از مشكلاتي كه هم اكنون مردم در مراجعه به شهرك آزمايش دارند، صفهاي طولاني براي انتظار نوبت است. در حال حاضر مدت زمان صدور گواهي نامه يك هفته به طول مي انجامد. مضافا اينكه سرويس دهي به شهروندان براي دريافت اطلاعات مربوط به گواهي نامه مفقود شده و صدور المثني به روش دستي و بدون استفاده از امكانات رايانه اي انجام مي گيرد، حال آنكه مدت زمان صدور گواهي نامه در زمان سرويس دهي شهرداري تهران 3 روز انجام مي پذيرفت و چنانچه اين لايحه تصويب شود شهرداري تهران مي تواند علاوه بر مناطق راهنمايي و رانندگي در بيست منطقه شهرداري كليه خدمات مربوط به صدور گواهي نامه، عدم خلاف و غيره را به صورت Online ارائه نمايد. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه شهرداري تهران در سال 1379 اعتباري به مبلغ 74 ميليارد تومان از كل اعتبارات عمراني 200 ميليارد توماني خود را صرف امور حمل و نقل و ترافيك خواهد نمود علاوه بر اين نيز مبلغ 5 ميليارد تومان در بخش راهنمايي و رانندگي در نظر گرفته است كه در صورت تصويب لايحه در اين بخش هزينه خواهد شد. به اين ترتيب شهرداري تهران مي تواند با در اختيار داشتن امكانات و ملزومات لازم، تخصيص اعتبار و بودجه كافي و هماهنگي و يكدستي در مديريت ترافيك شهري، وضعيت ترافيك شهر تهران را سر و سامان بخشيده از آشفتگي، بي نظمي و بي توجهي مردم نسبت به مقررات عبور و مرور، جلوگيري به عمل آورد.