Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790122-47798S3

Date of Document: 2000-04-10

كتابهاي كمك درسي ذهن دانش آموز را تنبل مي كند از ابتداي سال تحصيلي جاري تب خريد و فروش كتب كمك درسي بالا گرفته است. (ابتدا عرض مي كنم بنده خود از فروشندگان كتب درسي هستم و ضمنا فرزندي هم ندارم كه مشغول تحصيل باشد. ) در هفته هاي نخست سال تحصيلي هرچند دقيقه يك بار پدر يا مادري و يا دانش آموزي خسته و نگران وارد مغازه مي شد و با چهره و صدايش التماس مي كرد كه: نداريم، نگوييد زيرا (به هردليل ) معلمين و مدرسين محترم مدارس به سليقه (خاص ) خود كتابي را معرفي مي كنند و حتما دانش آموز روزآينده با داشتن آن كتاب بايد سر كلاس حاضر شود والا... ما كه درس مي خوانديم اگر پس از پايان سه ماهه اول متوجه مي شديم كه در درس ضعف داريم احتمالا به توصيه معلمين و يا دوستان و آشنايان به سراغ كتب كمك درسي مي رفتيم آنهم كتاب دلخواه و از طريق اين كتب خود را با كلاس هماهنگ مي كرديم و يا اگر بچه تنبل بوديم از همان ابتداي سال دنبال حل المسايل مي گشتيم... ولي حالا روز اول كلاس حل المسايل و كمك درسي هايي متفاوت به سبد خريد خانواده ها اضافه مي شود و آنها را آواره خيابانها مي كند و حتي كمك درسي هاي مشابه نيز مي بايست خريداري شود!!؟ چرا نمي دانم. آيا به اين مفهوم است كه معلم و مدرسه و كتب درسي كه امسال آخرين تغييرات را نيز به خود گرفته است تكافوي آموزش دانش آموزان را؟ نمي دهد يا اينكه اين معلمين خداي ناكرده با ناشران و يا موءلفان (خاصي ) سروسري؟ دارند! (كه اميدواريم چنين نباشد ). اينهمه هزينه براي؟ چيست اگر بايد بوسيله كتب كمك درسي تدريس شود كتب درسي چه ؟ كاره اند و اصلا معلمين و مدارس چه؟ كاره اند دقت بفرماييد: املاء سال اول ابتدايي تا پنجم ابتدايي... راهنماي دروس تاريخ، اجتماعي، جغرافيا، ديني... شما را به خدا دقت كنيد كجاي درس تاريخ سال اول راهنمايي و يا كلاسهاي ديگر نياز به كمك درسي دارد. حال براي رياضي و انگليسي و عربي شايد روش تدريس معلم و نحوه آموزش كتب درسي موفق؟ نباشند! (كه اينطور نيست )استفاده ازكتب كمك درسي توصيه مي شود. ولي درسي چون تاريخ كه سرتاپايش خواندني و غير از اين راهي براي آموزش وجود ندارد كمك درسي را مي خواهد چه؟ كند اين بازار... كتب درسي؟ چيست كتب اصلي درس دانشگاه و كتب مدارس فني و حرفه اي و يا هنرستانها در بازار ناياب است و يا در بازار سياه به چندين برابر قيمت عرضه مي گردد. انگار هر روز يك تعداد جديد به ليست كتب درسي اضافه مي شود. حتما خواهند گفت در كتب كمك درسي مثل تاريخ موءلف با بكاربردن سوءالات مختلف دانش آموز را مجبور مي كند كه درس را بهتر؟ بخواند خير! آنها سئوال را طرح كرده اند و بلافاصله در خط زيرين جواب موردعلاقه خود را نيز آورده اند. يعني دانش آموزان محترم فرصت سئوال كردن و نحوه درآوردن سئوال كه قدري فكر و وقت لازم دارد را از دست مي دهند. (خب البته وقت طلاست!! ) ضمنا فعاليت ذهني براي يافتن جواب اين سئوالات را نيز نبايد داشته باشند، چرا كه وقت طلاست و موءلفان و ناشران محترم اين زحمت را متحمل شده اند ) حتما اين موءلفان و ناشران در تبليغات خود بايد بگويند: وقت بي ارزش ما هدر رفت تا وقت ارزشمند شما هدر نرود. چرافرصت تحقيق و مطالعه عميق را از دانش آموز مي گيريد و چرا نمي گذاريد ذهن دانش آموزان شروع به فعاليت؟ نمايد تازه اگر مطلب با معرفي كتب كمك درسي به پايان مي رسيد غمي نبود. آقايي آماده بود و كتاب سئوالات استاندارد سوم راهنمايي (رياضي ) را چاپ مي خواست جديد سال 78 را عرضه كردم گفت سال 77 را مي خواهم (تا بحال همه دنبال 78 مي گشتند ). چند لحظه بعد ادامه داد: آقا چاپ پاييز 77 را مي خواهم كتاب شما چاپ تابستان 77 مي باشد. فكر كردم شايد اختلافي وجود داشته باشد، هر دو كتاب را پيدا كردم و تطبيق دادم حتي صفحه بندي نيز تغيير نكرده بود! آن آقا مي گفت به مدير مدرسه اعتراض كرده ايم گفته است درس را ايشان تدريس مي كنند و مي توانند كتاب كمك درسي مورد نياز را نيز معرفي كنند، اما سئوال اينجاست كه معلم وظيفه اش تدريس و معرفي كتابهاي معرفي شده و توزيع شده از طرف وزارت محترم آموزش و پرورش است. كمك درسي يعني؟ چه شما را به خدا به حال آموزش و پرورش و مردم كمك كنيد تا جوانهايشان را از نظر ذهني تنبل بار نياوريد. عباس فتحي - تهران