Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47783S2

Date of Document: 2000-04-09

از انتقاد هراس نداشته باشيم چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد، آيا زمان آن فرا نرسيده است كه دست از توهين و تهديد و تنگ نظري و كج انديشي و بدانديشي؟ برداريم آيا زمان آن فرا نرسيده است كه به تعقل و تفكر و تامل متوسل؟ شويم آيا زمان آن فرا نرسيده است كه زاويه نگرش و ديد خود را تغيير دهيم و واقعيتها را آنچنان كه هست ببينيم، نه آن طور كه ؟ مي خواهيم چرا بايد از انتقاد ترس و هراس داشته؟ باشيم چرا بايد از انتقاد عصباني شويم، در حالي كه همه مي دانيم انسان موجود كاملي نيست. پس بياييد قبل از آنكه دشمنان و مخالفان و حتي دوستان از ما انتقاد كنند خودمان از خود انتقاد كنيم. مردان بزرگ هرگز از انتقاد كردن ترس و هراسي ندارند چرا كه اگر انتقاد بجا بود با آغوش باز مي پذيرند و اگر انتقاد بيجا بود پاسخ قانع كننده اي براي آن دارند. اميدوارم روزي فرا رسد كه ديگر از انتقاد كردن هراسي نداشته باشيم. جواد حيدري - بوكان