Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47782S4

Date of Document: 2000-04-09

خاتمي: اميدوارم شائبه شكنجه براي هميشه از ميان برداشته شود رئيس جمهور در نامه اي خطاب به آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه با اشاره به تقاضاي موكد وزير اطلاعات نسبت به كشف واقعيت درباره ادعاي ماجراي تعزير در پرونده ترور آقاي حجاريان، اين حركت را نشان دهنده سلامت و زنده بودن نهادهاي امنيتي كشور و اصرار آنها بر حفظ حقوق ملت حتي متهمان دانست و دستور رئيس قوه قضائيه براي پيگيري اين ماجرا را نشانگر عزم قاطع ايشان در پيشبرد امور طبق موازين اسلامي و قانون اساسي خواند. متن كامل نامه رئيس جمهور بدين شرح است: حضرت آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه اهتمام درخور تقدير و دستور موكد حضرت عالي براي پيگيري ماجراي تعزير و ضرب و جرح در مورد بعضي متهمان به ترور جناب آقاي حجاريان نويدبخش و نشانگر عزم قاطع جنابعالي در پيشبرد امور طبق موازين اسلامي و قانون اساسي است كه مايه فزوني اميد همه دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي شده است. همچنين تقاضاي موكد جناب آقاي يونسي، وزير محترم اطلاعات نسبت به كشف واقعيت درباره اين ادعاي نگران كننده، نشان دهنده سلامت و زنده بودن نهادهاي امنيتي كشور و اصرار آنها بر حفظ حقوق ملت، حتي متهمان مي باشد. اميدوارم با كشف ماوقع و برخورد قاطع با عامل يا عوامل آن، در هر سمت و رده و وابسته به هر دستگاه و اعلام مناسب و به موقع آن به ملت شريف ايران و مهم تر از آن، نشان دادن عزم همه اركان نظام براي مقابله دائمي با اين پديده زشت، حتي شائبه وجود شكنجه كه طبق موازين اسلامي و نص قانون اساسي به شدت ممنوع است براي هميشه از ميان برداشته شود و جامعه، با امنيت و اعتماد بيشتر از حقوق خود پاسداري و به وظايف خود عمل كند. در مورد اصل پرونده نيز، اينك كه پيگيري امر در همه مراحل، از بازجويي تا صدور حكم در حيطه مسئوليت مستقيم قوه قضائيه است، براي جنابعالي و متصديان محترم پيگيري، آرزوي موفقيت مي كنم و اميدوارم هر چه زودتر و بدون آنكه دقت فداي سرعت شود، با بيطرفي كامل و بدون تاثر از القائات و تحليل ها و تلاش هاي جناحي و سياسي، مسئولان ذي ربط بتوانند اين فتنه را كه حيات پاك جامعه را تهديد مي كند بشناسند و با آن برخورد كنند. و باتوجه به اينكه حادثه پيش آمده بيش و پيش از آنكه جنايي باشد، امنيتي - سياسي است و پيچيدگي خاص خود را دارد عزيزان با نگاه همه جانبه به يافتن ريشه هاي فتنه بپردازند تا علاوه بر برخورد قانوني با عاملان مباشر، همه ما درجهت خشكاندن ريشه هاي آن به جد قيام و اقدام كنيم و مصونيت جامعه و امنيت آن را افزون و محكم تر كنيم. وزارت اطلاعات و دولت نيز آمادگي ارائه هرگونه كمكي در اين باب را دارد. مطمئن هستم با اشراف عالمانه و مسئولانه و خيرخواهانه جنابعالي به امور و عزم استوارتان بر اجراي حق و عدل و قانون در اين قضيه و همه موارد، شاهد دست آوردهايي براي قوه محترم قضايي و جامعه خواهيم بود كه انشاءالله موجب رضايتي حضرت حق و اعتماد بيشتر جامعه خواهد بود. رئيس جمهور همچنين در اين نامه از تلاش وظيفه شناسي وزير اطلاعات و همكاران وي تشكر و تقدير كرد. در يادداشت رئيس جمهور خطاب به وزير اطلاعات آمده است: با تشكر از تلاش ارجمند و وظيفه شناسي و خدمت ارجمند شما و نيز همكاران عزيز در وزارت اطلاعات در انجام وظايف سنگين امنيتي و اطلاعاتي و تقدير از همه نيروهاي فهيم، موءمن و قانون گرا و هوشيار اطلاعاتي و امنيتي، اميدوارم موفق و كامروا باشيد. اسلام و امام حسين ( ع ) را نبايد وجه المصالحه منافع گروهي قرارداد همچنين به گزارش ايرنا آقاي خاتمي در حسينيه جماران و در اجتماع جانبازان مداح، قاري قرآن، شاعر و هنرمند اظهار داشت: اگر امروز روي پاي خودايستاده ايم و براي سازندگي و پيشرفت كشور تلاش مي كنيم، مرهون فداكاري شماست و اگر نتوانسته ايم به شما كه مظهر فداكاري و عظمت ملت ايران هستيدآنطور كه شايسته است، خدمت كنيم، از طرف خود و مسئولان قبلي از شما معذرت مي خواهم. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود، با تاكيد بر اينكه نبايد به خاطر منافع موسمي و گروهي اسلام و امام حسين ( ع ) را وجه المصالحه قرار گفت داد:ما، حكومتگران نبايد اين سرمايه ها را صرف بينش ها، منش ها و روش هاي خاص خود كنيم. وي تصريح كرد: نبايد برنامه هاي خود را عين برنامه هاي امام حسين (ع ) بدانيم، كه اگر شكست خورد، بگويند اسلام و امام حسين شكست خورده اند. وي افزود: شعار، گفتار، رفتار، برنامه و مواضع ما بايد بامعيارهاي امام حسين ( ع ) سنجيده شود و اگر امام حسين ( ع ) را با شعار و رفتار خودبسنجيم، اشتباه و به زيان اسلام و هدف حضرت امام حسين ( ع ) است. آقاي خاتمي گفت: شكست هاي خود را به حساب دين و ارزشها نگذاريم و همواره تلاش كنيم تا در مسير نزديك شدن به ارزشها گام برداريم. آقاي خاتمي در پايان سخنان خود همچنين از فداكاري همسران جانبازان درهمراهي، همسويي و همدلي با جانبازان انقلاب اسلامي قدرداني كرد.