Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47776S1

Date of Document: 2000-04-09

در ششمين جلسه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه مطرح شد لباس شخصي ها به كجا وصل هستند، چرا محاكمه؟ نمي شوند * دكتر رهامي وكيل دانشجويان، سلاحي را كه بوسيله آن عزت ابراهيم نژاد به شهادت رسيده، به دادگاه ارائه كرد دكتر رهامي، وكيل دانشجويان در حاليكه داسي را به عنوان مدرك به دادگاه ارائه مي داد گفت: مهاجمان داس در دست حيدر حيدر مي گفتند و به دانشجويان حمله مي كردند پدر شهيد عزت ابراهيم نژاد در حال گفت وگو با رهامي وكيل دانشجويان گروه حوادث: ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات سردار فرهاد نظري فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران بزرگ به همراه 19 نفر ديگر از مهاجمان به كوي دانشگاه ساعت 9 صبح در شعبه هفت دادگاه نظامي يك تهران آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما جلسه دادگاه به رياست حجت الاسلام طباطبايي و با حضور سردار فرهاد نظري و ديگر متهمان شامل سرهنگ خدابخش كادر نظامي، فرهاد ارجمندي، سروان رامين نظري، ستوان عروج علي بدرزاده، گروهبانان جمشيد دالوند، سيد حسين احمدي، حسن احمدي، علي اكبر حبيبي، قبادمهديان، فتح الله مراديان، سربازان وظيفه عندالله قاضي، رضا امدادي، امير پزشكي، فرشيد باقري، اسماعيل فلاح حميدي، علي عليپور نوذري، محمدرضا شجاعي، شيرمحمد برون و علي براه بازنودلي تشكيل شد و نامبردگان در مقابل اتهاماتي هم چون ورود غيرقانوني و شبهنگام به كوي دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان و تخريب اموال دانشگاه از خود دفاع كردند. ابتدا حجت الاسلام طباطبايي رئيس دادگاه شعبه 7 دادگاه نظامي يك تهران اعلام كرد با اسنادي كه وكيل دانشجويان ارائه كرد، مسئله قتل ابراهيم نژاد و لباس شخصي ها به بازپرسي شعبه سوم ارجاع شده و به جاي خوبي رسيده است كه اميدواريم در فواصل جلسات دادگاه به نتيجه برسد. سپس رئيس دادگاه از سردار نظري خواست در مقابل اتهامات از خود دفاع كند. سردار نظري گفت: بايد بگويم كه حادثه كوي يك برنامه از پيش تعيين شده بوده است، همگي حاضرين به اين موضوع واقفيم و ان شاءالله در جلسه بعد با دلايل، اسناد و مدارك مطرح خواهم كرد. از پليس خواسته شد كه در محل حضور پيدا كند و پليس با تجهيزات اوليه خودش كه سلاح است آمد اما دانشجويان اعلام كردند كه پليس محارب است زيرا با سلاح آمده است. سردار نظري گفت: من اسامي لباس شخصي ها را مي گويم، حتي اگر عليه خودم نيز باشد تا حق گرفته شود. وي در مورد آسيبي كه در حادثه كوي دانشگاه ديده بود گفت: اگر دادگاه اجازه بدهد پايم را نشان بدهم كه مورد ضرب و شتم 4 نفر از همين لباس شخصي ها قرار گرفته ام. وي افزود: در جلسات گذشته نيز حرفهاي آقاي كوهي را من تاييد كردم وگفتم لباس شخصي ها مسئول هستند. نظري در بيان فعاليت هاي امنيتي خود اظهارداشت: در تجمعي كه روزكارگر در ميدان ارگ برگزار شد و من با سخنراني از آنان خواستم متفرق شوند عده اي حدود 50 نفر ازهمين لباس شخصي ها مرا كتك كاري كردند و از چندجا به بدن من چاقو زدند در حالي كه درآن موقع از ديگر مسئولان امنيتي تهران براي حفظ امنيت كسي حضور نداشت و من بايد بگويم كه در زمان تصدي به كسي باج نداده ام. وي درادامه دفاعيات خود درمورد حادثه كوي دانشگاه افزود: در 8 ساعت اوليه حادثه كوي دانشگاه پليس هيچ كاري انجام نداد و بعد از /4 30ساعت دقيقه بامداد پليس به محل آمد. نظري افزود: در واقع اين دادگاه براي حدود سه ساعت حضور پليس درمحل تشكيل شده است زيرا اقدامات پليس از ساعت 8 صبح به بعد نيز براساس نظر شوراي امنيت كشور، قانوني بوده است. سردار نظري در ادامه دفاعيات خود با تشريح وقايع شب حادثه گفت: هنگامي كه من رسيدم، پليسي كه قبلا از سوي دانشجويان به گروگان گرفته شده بود با ظاهري خونين حضور داشت، افراد لباس شخصي مشكوك و غيرمسئول نيز حضور داشتند، به خودروهاي عبوري مردم بعضا خسارت وارد شده بود وشيشه هاي مهدكودك محل نيز شكسته شده بود. وي افزود: درهمين حال لباس شخصي ها و گروههاي رقيب، پليس را سرزنش، تهديدو تحريك مي كردند و از طرف مقابل نيز اهانت ها به پليس ادامه داشت. نظري گفت: برخي موضوعات مشخص است، اما عاملان آن به دادگاه فراخوانده نمي شوند وآن تعدادي هم كه آمدند باگذشت چند ساعت آزاد شدند. وي دربخش ديگري از سخنان خود بااشاره به ماده سه قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح گفت: موارد استفاده از سلاح در اين قانون مشخص شده است و اگر ما مي خواستيم قانون را كاملا رعايت كنيم، براي تك تك اعمالي كه اغتشاشگران انجام مي دادند، مجاز به استفاده از سلاح بوديم درحالي كه من با نقض قانون دستور عدم استفاده از سلاح گرم را صادركردم و اين تنها براي اين بود كه خود را حامي و خدمتگزار آحاد ملت ودانشجويان مي دانستم و راضي نبودم كه به آنان آسيبي وارد شود. وي افزود: بي سيم ما توسط لباس شخصي ها شنوده مي شد، اي كاش لباس شخصي ها هم محاكمه مي شدند كه ببينيم اين آدم ها به كجا وصل هستند. وي افزود: دستوري كه من دادم پاكسازي خيابان كارگرشمالي بود، قانوني داريم به نام جرايم مشهود، كه طبق آن پليس مي تواند از جرايم آشكارجلوگيري كند. سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ تصريح كرد: در شب حادثه بيش ازدهها جرم مشهود وجود داشت و صاحبخانه (مديركل كوي ) نيز از ماموران براي جلوگيري از ادامه جرم دعوت كرده بود. وي گفت: ما طبق دعوت در اين حادثه حاضر شديم و طبق روال جاري به محل رفتيم، اگر پليس در جلوگيري از جرايم مشهود اقدام نكند، طبق قانون از يك تا شش ماه به زندان محكوم مي شود. وي در ادامه دفاعيات خود گفت: زماني كه به محل رسيديم ساعت 2 دقيقه 45و بامداد بود و اغتشاش صورت گرفته بود و اغتشاشگران كه نزديك نفر 600به بودند به مقدسات و فرماندهان نظامي و مسئولان سياسي كشور اهانت مي كردند و با سنگ پراني به ماموران پليس، عليه مسئولان نظام شعارهاي توهين آميز از جمله شعار مرگ بر حكومت فاشيستي مي دادند. محسن رهامي وكيل شكات در ادامه جلسه دادگاه، با اشاره به درخواست دادگاه براي ارائه مستندات و مدارك، به ارائه يك قبضه سلاح كلت كاليبربه 45 دادگاه اشاره كرد و گفت: بر اساس شواهد موجود، اين همان سلاحي است كه مرحوم عزت ابراهيم نژاد با آن به قتل رسيده است كه توسط همين سلاح به پاي ضارب شليك شده است. رهامي افزود: اين اسلحه توسط مردم مصادره شده است و سپس به حراست رسيده است و در نمايشگاهي كه در همين زمينه در دانشگاه تربيت مدرس برپاشد، توسط وزير اطلاعات نيز مورد بازديد قرار گرفت. وي در ادامه، ادواتي از قبيل بقاياي پوكه گاز اشك آور، دو حلقه فيلم ويدئو، سه جلد كتاب و دو عدد داس كه مورد استفاده مهاجمان لباس شخصي قرارگرفته است را به دادگاه ارائه داد. وكيل مدافع دانشجويان همچنين تاكيد كرد كه اگر مداركي در مراكز مختلف موجود است به دادگاه ارائه شود، ابعاد قضيه و نقش لباس شخصي ها به طوركاملتري روشن خواهد شد. رهامي تاكيد كرد كه عاملان و مسببان اين حادثه در هر مقام و لباسي بايد به دادگاه فراخوانده شوند. جلسه بعدي دادگاه سوم ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.