Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47773S1

Date of Document: 2000-04-09

تخته سياه يا تخته سفيد،؟ كداميك نگاهي به شيوع بي رويه و استفاده گسترده از وايت برد در واحدهاي آموزشي اشاره; آنچه در پي مي آيد چكيده تحقيقي است كه توسط آقايان مهندس علي حاجي بابايي (مهندس مواد ) و دكتر جواد كاظمي طايفه (پزشك عمومي ) در دوماه گذشته انجام شده است. در اين تحقيق، كه در چكيده حاضر فقط به بخش هايي از آن اشاره مي شود، از نظريات مديران، معلمان و دانش آموزان چندين مدرسه دولتي و غيرانتفاعي نيز استفاده شده است. چند سالي است كه تب استفاده از تخته هاي سفيد (وايت برد ) مراكز آموزشي، مدارس و حتي در مواردي دانشگاههاي كشور و خصوصا شهر تهران را فرا گرفته است و بدون توجه به اينكه آيا واقعا استفاده از چنين تخته هايي چه مزايا و يا معايبي را به دنبال خواهد داشت، اين امر همچنان در حال گسترش است. با افزايش تعداد مدارس و آموزشگاههاي غيرانتفاعي، شيوع چنين استفاده اي به عنوان يك آيتم برتري! نسبت به ساير مدارس و آموزشگاهها، بيش از پيش گرديد و باعث شد تا ساير مراكز آموزشي نيز با صرف هزينه هاي هنگفت به سوي استفاده از وايت بردها روي آورند. در اين تحقيق سعي بر اين بوده است با ديدي منصفانه به مقايسه ميان استفاده از تخته هاي سياه و تخته هاي سفيد (وايت برد ) پرداخته شود و نتايج زير حاصل شده است: الف ) مسائل اقتصادي: بررسي هاي صورت گرفته حاكي است كه قيمت هر متر مربع تخته هاي سفيد 3 تا 5 برابر تخته سياه هاي قديمي است. همچنين ماژيكهاي مخصوص وايت برد از نظر قيمت با گچهاي تحرير (بهترين نوع موجود در بازار ) قابل قياس نيست. اين درحالي است كه اكثر مراكز آموزشي ومدارس با كمبودهاي شديد مالي و اقتصادي مواجه هستند. حتي در مواردي مشاهده شده است كه هزينه هاي مربوط به استفاده از ماژيك و تخته سفيد، از والدين دانش آموزان اخذ مي شود. ب ) عموميت: تجربه چندساله استفاده از تخته هاي وايت برد، حاكي است براي استفاده مكرر، كيفيت سطح تخته هاي سفيد افت شديدي كرده و قابليت خود را به شكل چشم گيري از دست مي دهند و متاسفانه تنها با خريد يك تخته جديد مي توان اين تخته ها را جايگزين كرد. اين درحالي است كه تخته سياه سالهاست كه مورد استفاده بوده و تنها با يك رنگ آميزي ساليانه، دوباره مانند روز اول قابل استفاده است ازطرفي، ماژيكهاي وايت برد در استفاده مداوم، عمري كوتاهتر از يك ماه دارند كه از اين عمر به اصطلاح مفيد، درصد 30 آخر با كيفيت بسيار پايين سپري خواهدشد. لازم به تذكر است كه ماژيكهاي وايت برد قريب به 100 درصد وارداتي بوده و ارزبري هنگفتي دارند. اين مساله در مورد مواد مورد نياز براي ساخت سطح خارجي وايت برد نيز، صدق مي كند. ج ) مسائل بهداشتي و پزشكي مهمترين عامل برتري وايت بردها در ظاهر، برتري در موارد بهداشتي و پزشكي است كه در اين ارتباط توجه به چند مورد ضروري است: ) 1 مواد استفاده شده براي ساخت ماژيكهاي وايت برد كاملا شيميايي بوده و تماس مستقيم اين مواد با پوست دست، خالي از خطر نيست; كمااين كه اكنون در محافل پزشكي، بحث پيرامون سرطان زا بودن اين گونه مواد، همچنان ادامه دارد. در بسياري از موارد، مشاهده مي شود دانش آموزان يا معلمان، اشتباهات املايي و انشايي خود را هنگام استفاده از اين ماژيكها با انگشتان دست خود اصلاح مي كنند كه نكته اي بسيار قابل تامل است. ) 2 پودر حاصل از نوشتن و يا پاك كردن گچ بر روي تخته سياه، نكته اي ديگر بود كه در سالهاي نخست شيوع وايت برد، شعار اصلي استفاده كنندگان از اين وايت بردها قرار گرفت و اين درحالي است كه نمناك كردن تخته پاك كن ها و استفاده از يك كاور براي گچها، اين معضل را به راحتي حل خواهد كرد و در قياس با موارد ناشي از تخته سفيد، قابل چشم پوشي است. ) 3 نور شديد متصاعد شده از تخته هاي سفيد خصوصا در كلاسهايي كه پنجره هاي روبه بيرون دارند ( تقريبا تمامي كلاسها ) باعث خستگي زودرس چشم شده و درنتيجه منجر به افزايش سرعت تضعيف چشم ها مي شود كه اين محدوديت در تخته هاي سياه، به هيچ عنوان موجود نيست. ) 4 نازكي نوك ماژيكهاي وايت برد باعث بر د كم ديد شده و در بسياري از موارد باعث اعتراض دانش آموزان انتهاي كلاس به عدم توانايي در ديدن متن نوشته شده در تابلو شده است كه اين مورد نيز در تخته هاي سياه به چشم نمي خورد. ) 5 سرخوردن ماژيك بر روي سطح وايت برد باعث مشكلاتي در نوشتن شده و در مواردي منجر به بدخطي استفاده كنندگان از اين نوع تخته ها شده است. در انتها، توجه پژوهشگران و مسئولان آموزشي كشور را بدين نكته هم جلب مي كنيم كه در هيچ يك از مراكز آموزشي سراسر دنيا استفاده از اين نوع تخته ها باب نيست و هنوز هم با وجود برخي از كاستيها، استفاده از تخته سياه و گچ كاملا مرسوم است و البته لازم است در اين خصوص، نهادهاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش، بويژه پژوهشكده تعليم و تربيت، بايد پژوهشهاي گسترده و بايسته اي را براي ابلاغ به واحدهاي آموزشي انجام دهند.