Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47766S7

Date of Document: 2000-04-08

باند دوچرخه سواري در خيابان ها - 1 دستور مي دادم در تهران حتي يك پروانه ساختماني صادر نشود و خانه هاي قديمي را تخريب و به پاركينگ عمومي و فضاي سبز تبديل مي كردم. - 2 پادگانها را در تهران جمع آوري و تبديل به فرهنگسرا و فضاي سبز مي كردم. - 3 شماره گذاري خودروها را در تهران جمع آوري و به شهرستانها منتقل مي كردم. - 4 سواري هاي از رده خارج را با دوچرخه تعويض مي كردم. - 5 بوق هاي زننده و ناراحت كننده ماشينها را تبديل به بوق هاي ملوديكا مي كردم. - 6 روزهاي تعطيلي بعضي از خيابانها را به دوچرخه سواري اختصاص مي دادم. - 7 براي تمامي خيابانها باند دوچرخه سواري پيش بيني مي كردم. - 8 براي تعويض روغني ها يك مكان مناسب پيش بيني مي كردم تا روغن هاي سوخته خود را در جويها و پاي درختان نريزند. - 9 و.... به همين ترتيب تهران را ازاين شكل كريه خارج مي كردم. سيدابوالقاسم سيدصدر