Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47766S2

Date of Document: 2000-04-08

استقبال شما خوانندگان گرامي از ستون اگر به جاي شهردار بودم فراتر از انتظار ما بود. از ابتداي اعلام برقراري اين ستون، شاهد پيشنهادهاي متعدد، قابل تامل و اغلب سازنده شهرونداني بوده ايم كه خواسته اند در مجالي كه فراهم شده است، خواسته اول خود را براي بهسازي شهر تهران بيان كنند اما، با اين وجود، چند نوبت تمام آگهي شدن صفحه شهر، مانع از انعكاس بايسته نظريات خوانندگان شد. پس، با پوزش از خوانندگان گرامي، صفحه شهر امروز به تمامي به انعكاس شماري از اين نظريات اختصاص مي يابد. بديهي است كه از اين پس، اين ستون طبق قولي كه به خوانندگان داده بوديم، شنبه و سه شنبه هر هفته در همين صفحه چاپ خواهد شد. در انتظار دريافت نوشته هاي شما شهروندان محترم هستيم، و همچنانكه پيش از اين گفته بوديم، تمامي اين نوشته ها توسط كارشناسان شهرداري مورد بررسي دقيق قرار گرفته و در صورت لزوم به آنها پاسخ داده خواهد شد. گروه شهري