Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47763S8

Date of Document: 2000-04-08

افزايش رشد اقتصاد كشورهاي اروپايي گروه اقتصادي: صندوق بين المللي پول در تازه ترين پيش بيني خود كه اين هفته منتشر شد رشد اقتصادي يازده كشور اروپايي منطقه يورو را بيش از برآوردهاي قبلي اعلام كرد. در برآوردهايي كه قرار است هفته آينده در چارچوب چشم انداز اقتصادي اين صندوق براي شش ماهه اول سال 2000 منتشر شود رشد اقتصادي منطقه يورو براي سال هاي 2000 و به 2001 /3 2ميزان درصد و نرخ تورم اين منطقه براي سال 7/1 2000 رقم درصد و براي سال 2001 /1 6رقم درصد پيش بيني شده است. رشد اقتصادي كشورهاي منطقه يورو براي سال 2000 طبق پيش بيني گزارش چشم انداز اقتصادي جهان كه پائيز گذشته منتشر /2 8شد درصد پيش بيني شده بود. طبق پيش بيني جديد نرخ رشد اقتصادي كل قاره اروپا براي سال 2000 /3 2رقم درصد و براي سال 2001 رقم 3 درصد است و نرخ تورم طي اين دو سال /1 8رقم درصد است. سال گذشته ميزان رشد اقتصادي يازده كشور منطقه /2 3يورو درصد و نرخ تورم /1 2آن درصد بوده است.