Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47763S4

Date of Document: 2000-04-08

در شش ماه اول سال گذشته 130 هزار دستگاه وسيله نقليه موتوري شماره گذاري شد گروه اقتصادي: در ششماهه اول سال 1378 تعداد 130 هزار و دستگاه 71 وسيله نقليه موتوري در كشور شماره گذاري شدو به جز اتومبيل سواري /11 0كه درصد كاهش داشته است ميزان شماره گذاري اتوبوس و /53 8ميني بوس درصد انواع باركش /33 3درصد و /14 7موتوسيكلت درصد افزايش يافته است. در مدت ياد شده از كل تعداد وسائط نقليه موتوري شماره گذاري شده در /57 4كشور درصد /1 5 سواري درصد اتوبوس و /16 5 ميني بوس درصد انواع باركش /24 6و درصد موتوسيكلت بوده است. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شش ماهه آغاز سال گذشته /42 9حدود درصد از وسائط نقليه موتوري در استان تهران وبقيه در ساير استان هاي كشور شماره گذاري شده است. تعداد وسائط نقليه موتوري شماره گذاري شده در استان هاي مختلف كشور نسبت به ششماهه اول سال 1377 داراي نوسان بوده است، به طوري كه بيشترين ميزان افزايش به ترتيب مربوط به استان هاي سيستان و بلوچستان ( /76 8درصد ) كهكيلويه و بويراحمد ( /76 3درصد ) و مركزي ( /68 5 درصد ) و بيشترين كاهش به ترتيب مربوط به استان هاي اردبيل ( /53 6 درصد ) هرمزگان ( /29 4درصد ) و اصفهان ( /25 9 درصد ) بوده است. بيشترين تعداد وسائط نقليه موتوري شماره گذاري شده بعد از استان تهران به ترتيب مربوط به استان اصفهان (/7 درصد ) استان خراسان (/درصد ) 7 و استان فارس (/درصد ) 6 است. در دوره مورد بررسي تعداد 120 هزار و 535 دستگاه وسيله نقليه موتوري بنزين سوز و تعداد 9536 دستگاه وسيله نقليه موتوري گازوئيل سوز در كشور شماره گذاري شده است كه در مقايسه با ششماهه اول سال 1377 وسائط نقليه بنزين سوز /1 1درصد كاهش داشته است ولي وسائط نقليه گازوئيل سوز /31 4درصد افزايش نشان مي دهد.