Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47763S10

Date of Document: 2000-04-08

چگونگي اصلاح ساختار تشكيلاتي نگرشي بر ديدگاههاي تازه انسجام، بخش كشاورزي در بخش نخست اين مقاله راهكارهاي دستيابي به انسجام در بخش كشاورزي تشريح شد. دربخش پاياني اين مقاله روشهاي اصلاح ساختارتشكيلاتي اين بخش ارائه شده است. *** من كه حدود سي سال در بخش كشاورزي فعاليت داشته و شاهد تغييرات بسياري بوده ام كه متاسفانه اكثر آنها هم نه در جهت توسعه فني بلكه در راستاي هدفهاي سياسي بوده، اكنون كه حس مي كنم در دولت فعلي، قصد اصلاح ساختار تشكيلاتي است، اكيدا توصيه مي كنم كه نكند خداي نكرده دولت جناب آقاي خاتمي نيز اشتباها در اين اصلاح ساختار تحت تاثير جوسازي قرار گيرد كه متاسفانه به بهانه برگزاري دهه فجر شاهد آن بوديم. از جمله بحث هايي كه مطرح شده تشكيل سازمانهايي است با تركيبهاي زير: - حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب - آب - منابع طبيعي كه به زعم من كاملترين راه حلها اين است كه وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا وزارت امور كشاورزي و عمران روستايي ايجاد شود متشكل از ارگان زير: - آب كشاورزي - زمين و آنچه به زمين مربوط است (منابع طبيعي، آبخيزداري، آبزيان ) - سرمايه - فعاليتهاي روي زمين ( زراعت، دامداري، مرتعداري، باغباني، آبخيزداري، پرورش طيور ) - صنايع تبديلي و جانبي مرتبط در صورت تجميع اين اركان، مي توان بخش كشاورزي را زير سئوال برد و از آن انتظار برنامه ريزي كامل داشت. اين نكته را نيز نگفته نگذارم كه همواره احترام خاصي به جهاد سازندگي و فعاليتهايش در داشته ام عين حال كه انتقاداتي نيز به اين مجموعه وارد است و البته اكثر آنها نيز برمي گردد به تجربه ناكافي و عجول بودن گهگاه در اجراي فعاليتها و از همه مهمتر تنوع و گستردگي فعاليتها كه در يك مسير خطي فني نيستند و شامل فعاليتهاي گونه گوني مي باشند كه قبلا اشاره كردم (از مسائل بهداشتي گرفته تا مسائل كشاورزي و مخابراتي و راهسازي و.. ) و توصيه من اين است كه جهاد سازندگي را حفظ كنيم. با همان نام و با همان قداست و در عين حال با رعايت كامل مفهوم جهاد سازندگي. تيمي جوان، متعهد، ايثارگر، پر انرژي، فعال و آماده خدمت در نقاط محروم. اين نهاد مي تواند در كنار، همراه و يا در مجموعه ستادهاي بحران، واحدهاي فعال در مناطق محروم و غيره به كار بپردازد. مستقيما زيرنظر مقام معظم رهبري يا نهاد رياست جمهوري قرار گيرد. مجموعه اي با تخصص هاي مختلف كه در عين حال قابل قبول همه واحدهاي اجرايي باشد و به معناي واقعي جهاد كند. در موارد اضطراري و در موارد ضرورت. همان طوري كه در گذشته، در زمان جنگ تحميلي، در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در برهه هاي سازندگي كشور توانستند توان خود را نشان دهند. توصيه من به مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه به آرمانهاي امام راحل تاسي جويند و از اين واحد ايجاد شده توسط آن بزرگوار در راه رسيدن به اهدافي كمك بگيرند، كه آن بزرگمرد خواسته بود. از سوي ديگر، در حال حاضر موازي بودن فعاليتهاي وزارت جهاد سازندگي با سازمان حفاظت محيط وزارت زيست، نيرو، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت راه و ترابري، وزارت دفاع، وزارت صنايع، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي باعث سردرگمي هايي هم شده است. مراجعين نيازمند، سرگردان هستند كه براي چه كاري به چه جايي بايد مراجعه كنند. ايجاد مرزي بين فعاليتهاي مشابه مشكل شده و علي الخصوص روستائيان به شدت دچار سردرگمي هستند. از طرف ديگر، سازمانهاي بين المللي مانند سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو ) بانك، جهاني، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ( ايفاد ) و ديگر نهادهاي منطقه اي و بين المللي كه در بخش كشاورزي و عمران روستائي فعاليت دارند با پديده جديدي مواجه هستند، علي الاصول، اين سازمانها با ارگانهاي طرف مذاكره و همكاري هستند كه نامشان نشانگر فعاليت هايشان است و چون تخصص اين سازمانها كشاورزي است، در برخوردها بلاتكليف هستند. كما اينكه فائو، دفتر و سفارت و نمايندگي خود را در تهران در ساختمان وزارت كشاورزي مستقر كرده به است موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، انتخاب نماينده و سفير جمهوري اسلامي ايران در فائو (كه مقر آن در رم مي باشد ) برعهده وزارت كشاورزي گذاشته شده و موارد بسياري ديگر كه تصور مي كنم بدنه كارشناسي دولت به خوبي به آن واقف است. و اما در صورت تشكيل وزارت كشاورزي و عمران روستايي مي توان بخشهاي مرتبط با اين فعاليت هاي مشابه را كه در جملات قبلي به آنها اشاره كرده ام در كنار يكديگر و دوشادوش آب و زمين قرارداد و كشاورزان را از بلاتكليفي رهانيد. در عين حال، اين انسجام (و نه، ادغام ) نبايد ما را از هدف اصلي دور سازد. هدفي كه به ما تكليف مي كند بخشهايي را كه مي توان، به بازوهاي غير دولتي سپرد. توزيع نهاده ها، توليد و توزيع بذر و نهال، دامداريها، مرغداريها، كشت و صنعت ها، بهره برداري از آبزيان، بهره برداري از جنگل و مرتع، كه مسلما تحت نظارت دولت و با پيروي از سياستهاي كلان دولت خواهد بود تا خداي ناكرده مورد سوءاستفاده بعضي مفسده جويان تحت عنوان بخش خصوصي قرار نگيرد. و وظايف وزارت كشاورزي را در سه مبحث خلاصه نمود: تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. بديهي است كه تحقيقاتي وسيع و گسترده كليه فعاليتهاي بخش را پوشش خواهد داد و البته در درازمدت، مي توان بخشي از تحقيقات كاربردي را برعهده دانشگاهها و بخش خصوصي مورد تاييد علمي قرار داد. جميل عليزاده شايق كارشناس ترويج كشاورزي