Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790120-47761S1

Date of Document: 2000-04-08

وقتي كودكان بهانه مي گيرند اشاره: وقتي كه كودكان بهانه گيري و بدخلقي مي كنند واقعا چه؟ مي خواهند دكتر فلت در اين باره مي گويد: اغلب، كودكان براي خواستن چيزي بدخلقي مي كنند. اما دليل اصلي اين گونه رفتارها خواستن آن شي ء نمي باشد. چيزي كه آنها از شما مي خواهند اين است كه به من توجه كنيد. اما مادراني كه با تلفن صحبت مي كنند و يا مشغول طبخ غذا هستند، هميشه نمي توانند در مقابل بهانه گيري فرزندشان درست رفتار كنند. اگر شما نمي خواهيد كار خود را رها كنيد و كودك خود را آرام نماييد، پس همان طور كه مشغول انجام دادن كار خود هستيد، او را در آغوش بكشيد و يا پيشاني اش را ببوسيد. اغلب، اين كار موءثر واقع مي شود و كودك آرام مي شود. اما اگر اين روش نتيجه بخش نبود، فقط لحظه اي از كار خود دست بكشيد و به او بگوييد: عزيزم همين الان كارم تمام مي شود. اين كار واقعا موءثر است. امتحان كنيد. همه كودكان گاهي اوقات بهانه گيري و كج خلقي مي كنند. اگر توجه كنيد درمي يابيد كه آنها مي خواهند با اين كار به شما چيزي بگويند. متخصصان در اين امر به ما مي گويند چگونه مي توانيم پيام كودك خود را دريابيم. وقتي كه فرزند شما نافرمان است، معنايش؟ چيست خانم كني در حياط منزلش مشغول كار بود و پسرش رابرت نيز با دوستش بازي مي كرد. در اين هنگام صداي قژقژ چرخ بستني فروش به گوش رسيد. خانم كني مي گويد: رابرت از من پول خواست. به او گفتم الان وقت ناهار است و نمي تواني بستني بخوري و او شروع كرد به داد و فرياد و بدخلقي كردن. او مي گويد: چندمين بار است كه چنين كاري از او سر مي زند و من هيچ دليلي براي اين كار نمي يابم. متخصصان مي گويند: چون او مي خواهد چيزي بگويد يعني مي خواهد بگويد من بستني مي خواهم دكتر سال نويسنده كتاب هرطور خودت رفتار كني فرزندت نيز همانطور رفتار خواهد كرد، ابراز مي دارد: تحقيقات نوين نشان مي دهد كه الگوهاي بدرفتاري رموزي هستند كه برايتان پيامي دارند. اما چرا كودكان حرفشان را؟ نمي زنند بايد گفت زيرا آنها هنوز به بلوغ فكري نرسيده اند و يا اينكه براي ابراز احساسشان، كلمات را نمي دانند. اما مي توان به آنها كمك كرد. اگر رفتار فرزند شما شبيه الگوهاي رفتاري زير است، در اينجا به شما مي گوييم كه رفتارشان چه معنايي دارد و همچنين ذكر مي كنيم كه چگونه مي توان به آنها كمك كرد تا احساس بهتري داشته باشند: ( ) 1 كودكتان بدخلقي مي كند: - بسياري از كودكان زماني كه چيزي را مي خواهند و آنرا به دست نمي آورند، بدخلقي و شيطنت مي كنند. اما اگر كج خلقيهاي كودكان شدت يافته است اين معناي ديگري دارد. * واقعا چه معنايي؟ دارد دكتر توماس الكسي مي گويد: او مي خواهد بگويد، مرا بيشتر كنترل كنيد. مطمئنا او بستني، شكلات و يا هر چيز ديگري را كه شما از خريدنش ممانعت مي كنيد، مي خواهد. اما بدخلقي بيش از حد كودك نشان مي دهد كه او خشمگين است و چيزي كه باعث مي شود تا او عصباني تر شود اين است كه شما براي برآورده ساختن خواسته هايش در دسترس او نيستيد. * در اين مواقع مادر چه كاري مي تواند انجام؟ دهد دكتر نورمن ويكس مي گويد: در مقابل بدخلقي هاي كودك همچنان كه همواره رفتار مي كرديد، عمل نماييد. او را از حالتي كه دارد، منحرف كنيد و تسليمش نشويد. در اين هنگام خواهيد ديد كه آرام مي شود. زيرا اگر از موضع خود كناره گيري كنيد، به او نشان مي دهيد كه با بدخلقي و شيطنت كردن در هر كاري موفق مي شود. همچنين آرام آرام، كنترلش كنيد. يعني همان چيزي را كه او مي خواهد، برايش انجام دهيد. دكتر الكسي مي گويد: بگذاريد فرزندتان خودش انتخاب كند كه صبحانه چه بخورد، يا چه لباسي را براي مسابقه ورزشي بپوشد ودر كارهايي از اين قبيل به او حق انتخاب دهيد. ( ) 2 فرزند شما نافرمان است: - كودك درساعت 8 صبح هنوز در رختخواب است. وقتي كه مادر صدايش مي كند: زود باش ديرت شده است. او خود مي داند اما ناگهان به نظر مي رسد همه چيز را فراموش كرده و حتي از تمامي عادتها و قوانين روي گردان است. * واقعا چه معنايي دارد: او مي خواهد بگويد: چيزي مرا مي آزارد. متخصصان مي گويند: اگر كودك گاهي اوقات نافرماني كند، امري عادي است. او براي اينكه ميزان تحمل شما را بسنجد و همچنين براي اثبات موجوديت خود نافرماني مي كند و با اين كار احساس امنيت مي كند. اما اگر پاسخ قانع كننده اي براي هر مساله اي نيابد، چه اتفاقي؟ مي افتد دكتر اميلي فلت پاسخ مي دهد: مساله اي او را مي آزارد و مطمئنا آن مساله به شما مربوط نمي شود. ممكن است نافرماني او به دليل سازگاري نداشتن با دوستانش و يا نگراني براي شروع دوره دبستان باشد. * در اين مواقع مادر چه كاري مي تواند انجام؟ دهد دكتر فلت مي گويد: اگر مشغول به كاري هستيد، به كار خود ادامه دهيد. به قانون تحميل و استقرار متوسل شويد. كودك با اين كار احساس امنيت و محبوبيت مي كند. براي رفتار با كودكي كه تمايل به خودآزاري دارد، اين روش ساده را به كار بنديد: كاري را انجام دهيد كه كودكتان از انجام دادن آن لذت مي برد. براي مثال اگر فرزندتان در سني است كه تشخيص مي دهد، با او به رنگ كردن اشكال مشغول شويد. براي سنين بالاتر، مسافتي را با دوچرخه با او مسابقه دهيد. دكتر فلت مي گويد: كودكان برخلاف بزرگترها از مكالمات رودررو گريزانند. آنها اغلب زماني از رازهاي خود پرده برمي دارند كه با آنها مشغول انجام دادن كاري باشيد. ( ) 3 كودكتان حرفهاي آزاردهنده مي زند: - والدين كودك گهگاهي از او حرفهاي آزاردهنده مي شنوند. براي مثال وقتي كه كودكي فرياد مي زند: تو بدجنسي اگر اين كودك زير 13 سال باشد معنايش اين است كه رهايم كن يا دست از سرم بردار. فرزندتان از شما عصباني است و هنوز نمي داند چگونه بايد عصبانيتش را ابراز كند. اما گاهي اوقات اين عصبانيت به حدي است كه به هيچ طريقي نمي توان آن را مهار كرد. خانم بيكر متوجه شده بود كه سارا دختر 15 ساله اش مدت هاست كه با خشم و غضب فراوان به او مي نگرد. او مي گويد: سارا با دوستش ساعتي پس از نيمه شب در حال صحبت تلفني بود. به او يادآوري كردم كه بايد براي انجام دادن كاري، صبح زود بيدار او شود با عصبانيت گوشي را به زمين كوبيد و فرياد زد: از تو متنفرم. بار اول نيست او چنين كاري ولي مي كند من هيچ وقت كار خطايي نكرده ام كه او را اين چنين عصباني كند. * واقعا چه معنايي دارد: او مي خواهد بگويد: من بزرگ شده ام. كودكان زماني كه مي خواهند جدايي و استقلال خود را از والدين اثبات كنند، عصبانيت و خشم بر آنها چيره مي شود و درواقع رنج مي برند. دكتر فلت مي گويد: متاسفانه، مورد انتقاد قرار دادن كودك، ساده ترين روش براي است مثال اگر به او بگوييد: اين من هستم كه با تو صحبت مي كنم، موءدب باش او وحشت زده مي شود و استنباط مي كند كه شما هنوز او را كودك 4 ساله اي مي دانيد كه بايد به مهدكودك برگردد. اما اگر بتواند خود را متقاعد كند ديگر به شما احتياجي ندارد شما را كنار مي گذارد. بنابراين ديگر متحمل نگراني هايي كه شما به او منتقل مي كنيد، نمي شود. * در اين مواقع مادر چه كاري مي تواند انجام؟ دهد دكتر فلت مي گويد: مثل هميشه به فرزند خود درس زندگي بياموزيد. به او ياد دهيد كه با ديگران با احترام رفتار كند. اگر زماني از او حرف ناراحت كننده اي شنيديد، به او بگوييد: وقتي تو اين طور صحبت مي كني، من عذاب مي كشم. فكر نمي كني بهتر بود كه فقط مي گفتي مامان از شما عصباني هستم. بعد كاري را كه هميشه انجام مي داده ايد، انجام دهيد. يعني اعتمادبه نفسش را تقويت كنيد و ترسي را كه در وجودش براثر بزرگ شدن به وجود آمده با واگذاري مسئوليتهايي به او از بين ببريد. براي مثال اگر فرزند شما در رده سني زير دبستان است، از او بخواهيد ميز غذا را بچيند و يا اگر نوجوان است، از او بخواهيد زباله ها را بيرون بگذارد و از كارش قدرداني كنيد. دكتر فلت مي گويد: همواره به كودك خود يادآوري كنيد كه به او اعتماد داريد. با اين كار او احساس آرامش مي نمايد. منبع: زنان جهان نويسنده: باربارا اسمالي ترجمه: الهام روشن پور