Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47757S5

Date of Document: 2000-04-06

خرازي: نگاه آمريكا به ايران تغيير كرده است اينكه آمريكا، ايران را لنگر ثبات منطقه عنوان كرده بااهميت است گروه سياسي: سيدكمال خرازي وزير خارجه، اظهارات همتاي آمريكايي خوددرباره ايران را حاوي نكاتي بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اين نشان دهنده سخنان، نگرش جديدي است كه در آمريكا نسبت به ايران شكل گرفته است. وزير خارجه كه ديروز در يك كنفرانس خبري به همراه همتاي دانماركي خود شركت كرده بود، در پاسخ به سئوال خبرنگاران افزود: خانم آلبرايت در سخنان خود، بخشي از حقايق مربوط به جمهوري اسلامي ايران را منعكس كرد. وي در عين حال خاطرنشان ساخت كه اين نكات با مثبت، برخي موضع گيريهاي مداخله جويانه و نادرست، آن هم درباره مسائلي كه هيچ اختلافي بر سر آنها درايران وجود ندارد، آلوده شده بود. خبرنگار صدا و سيما از وزير امور خارجه پرسيد: آمريكا در بيانيه الجزاير متعهد به عدم مداخله در امور ايران شده بود، ولي اظهارات مادلين آلبرايت نشان دهنده تخطي واشنگتن از اين تعهد است. آيا ايران اقداماتي حقوقي در اين زمينه انجام؟ نمي دهد خرازي پاسخ داد: اعترافات خانم آلبرايت در سخنراني اخيرش، اعترافاتي بسيار مهم و مسئوليت آور بود. بايد ديد كه دولت آمريكا چگونه مي خواهد اين مسئوليت پذيرفته شده را جبران كند. البته ما هم به سهم خودمان بررسي هاي حقوقي را آغاز كرده ايم و نتايج آن را به موقع اعلام خواهيم كرد. وي در ارزيابي اظهارات وزير خارجه آمريكا گفت: اين اظهارات چه به لحاظ آنچه بر تاريخ روابط ايران و آمريكاگذشته و چه ازنظر تغييراتي كه درديدگاه دولت آمريكا نسبت به اهميت ايران و نقشي كه جمهوري اسلامي ايران مي تواند در منطقه به عنوان لنگر ثبات ايفا كند، با اهميت وي بود با اشاره به نكاتي از سخنان آلبرايت كه آن رامداخله جويانه و نادرست توصيف كرد، گفت: ما در ايران از آزادي كامل برخورداريم. جناحهاي مختلف، هركدام ديدگاه خاص خود را دارند ولي وقتي صحبت از منافع ملي و اركان نظام به ميان مي آيد، هيچ اختلافي ميان جناحهاي گوناگون وجود ندارد. خرازي افزود: بر سر اين مسائل، مداخله جويي و ارائه اطلاعات نادرست وبه كارگيري تعابير مجعول، مسلما موجب ناخرسندي همه مردم ايران خواهد شد وقابل قبول نيست. سخنان خانم آلبرايت، گرچه حاوي نكاتي مثبت بود، ولي تحت الشعاع مواضع غلط و مداخله جويانه قرار گرفته بود. وي از اينكه آمريكا مي گويد مي خواهد از اين پس در خط خصومت با ايران حركت نكند استقبال كرد ولي گفت: اين سياست، بايد در عمل نشان داده شود، چراكه ما پيام هاي متناقضي از آمريكا دريافت مي كنيم. وزير امور خارجه ايران به اظهارات بعضا مثبت مقامات آمريكايي از يك سو و اتخاذ سياستهاي خصمانه از سويي ديگر اشاره كرد و اظهار داشت: دولت آمريكا بايد اين تناقض را حل كند. به گفته وي اگر آمريكا واقعا خواستار بهبود روابط با ايران بايد است، صادقانه برخورد گامهاي كند، عملي بردارد و در عمل نشان دهد كه سياست خصمانه را عليه ايران كنار گذاشته است. خرازي در جواب به اين سئوال كه اگر قرار باشد روابطي ميان ايران وآمريكا برقرار شود، شرايط ايران؟ چيست گفت: مسائل زيادي وجود دارد كه بايد حل شود. فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه ايران بايد برداشته شود. وزير امور خارجه از جمله اين فشارها را اعمال برخي تحريم ها عليه ايران و نيز فشارهايي ذكر كرد كه واشنگتن به كشورهاي ديگر وارد مي آورد تا ازحجم روابط خود با ايران بكاهند و يا انرژي خود را از مسير ديگري غير ازايران منتقل كنند. وي خواستار رفع مصادره دارايي هاي ايران در آمريكا شد و اضافه كرد: فهرست بلندي از موضوعاتي وجود دارد كه مايليم پيش از گفت وگو با تغييراتي آمريكا، در مورد آنها صورت گيرد. ما پيش از هر چيز مي خواهيم شاهد صداقت آمريكا باشيم و اين را هم فقط تغيير در سياست خارجي واشنگتن ثابت مي كند. خبرنگار شبكه تلويزيوني ان اچ كي ژاپن نيز پرسيد: آيا اظهارات اخير وزير امور خارجه ايران، نشانه تغيير موضع ايران نسبت به آمريكا؟ است خرازي پاسخ داد: آنچه من گفتم، اين بود كه سخنراني خانم آلبرايت مبين تغييراتي در نگرش آمريكا نسبت به ايران است ولي متناقض با آن چيزي است كه دولت آمريكا در عمل انجام مي دهد. وي تاكيد كرد: براي اثبات صداقت هيات حاكمه آمريكا بايد شاهد گام هايي عملي از سوي اين كشور و رفع سياستهاي خصومت آميز عليه تهران باشيم. بنابراين، فكر مي كنم موضع ما درقبال اين مسئله كاملا روشن وزير است امور خارجه خاطر نشان كرد: ايران از رفع تحريم برخي اقلام جزيي ازكالاهاي صادراتي ايران استقبال مي كند و متقابلا اعلام كرده است كه آماده است از آمريكا غلات خريداري كند، و اين پاسخ مثبت ايران به اقدام آمريكابود. يكي ديگر از خبرنگاران از خرازي درباره پاسخ قطعي ايران به اظهارات آلبرايت سئوال كرد كه وي گفت: در سياست و ديپلماسي، شتابزدگي خوب نيست. كار ديپلماسي را بايد متفاوت از كار مطبوعات دانست، لذا بايد وقت داد كه مطالعات لازم انجام شود، كار كارشناسي صورت گيرد و آنگاه پاسخ مناسب داده شود. وي به موضع اوليه سخنگوي وزارت امور خارجه ايران درباره اظهارات مادلين آلبرايت اشاره كرد و افزود: ما پاسخ خودمان را به موقع و به طور مبسوط خواهيم داد و دراين كار، عجله و شتابزدگي هم نداريم. خرازي درباره روابط اقتصادي ايران و آمريكا گفت: از ديد ما، راه براي فعاليت شركت هاي آمريكايي در ايران باز است، ولي اين آمريكا است كه مانع اين كار مي شود و شركت هاي آمريكايي بر اثر همين سياست، از رقباي اروپايي خود جامانده اند.