Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47757S17

Date of Document: 2000-04-06

در راهروهاي مجلس * يكي از نمايندگان مجلس گفت: در ماه محرم سال گذشته يك اطلاعيه دوبرگي با امضاي هيات دخمه براي نمايندگان فرستاده شد كه در آن ضمن اشاره به مظلوميت بسيجيان از نمايندگان خواسته شده بود تا در همايشي كه به حمايت از بسيجيان تشكيل مي شود شركت كنند. در * راهروهاي مجلس شنيده شد كه متهمان ترور حجاريان ضمن ابراز خوشحالي از ترور حجاريان گفته اند اگر در زندان نبوديم گنجي، باقي و شمس الواعظين را نيز مي كشتيم. همچنين شنيده شد پدر سعيد عسگر كه رئيس يكي از ادارات آموزش و پرورش شهرري مي باشد، سكته كرده است. * يكي از نمايندگان عضو كميسيون قضايي مجلس جرم متهمان ترور حجاريان را اقدام عليه امنيت ملي ذكر كرد و گفت: اين جرم به معني آن است كه قتل اتفاق افتاده و احتمالا عوامل اصلي به اعدام محكوم خواهند شد. اين نماينده اضافه كرد: اگر جرم اين افراد، خصوصي تلقي شود قابل قصاص نيستند و فقط موظف به پرداخت ديه مي شوند. * يكي از نمايندگان مجلس گفت: اگر مطبوعات نتوانند به كار خود ادامه دهند نمايندگان مردم نيز از بسياري اخبار مهم بي اطلاع مي مانند. با وجود وقوع حوادث مهم در اواخر سال گذشته و اوايل سال جديد، نمايندگان مجلس كه به تازگي از حوزه هاي انتخابيه خود به تهران آمده اند در برابر پرسش هاي متعدد خبرنگاران اظهار بي اطلاعي مي كنند. نمايندگان مجلس زماني كه در تهران هستند وقايع كشور را از طريق مطبوعات دنبال مي كنند. * يكي از نمايندگان مجلس گفت: هيات سه نفره پيگيري قتل هاي زنجيره اي كه از مديران كل اطلاعات تشكيل شده بود گزارش 500 صفحه اي تهيه كرده و آن را براي مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و رئيس قوه قضائيه فرستاده است. گفته مي شود مفاد گزارش اين هيات با آنچه كه قبلا در مورد متهمان قتل هاي زنجيره اي عنوان مي شد تفاوت اساسي دارد. گفته مي شود وزير اطلاعات به دليل انتقاد از عملكرد نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با قاضي معرفي شده از سوي وي براي رسيدگي به پرونده قتل ها مخالفت كرده است. اخيرا قاضي احمدي مسئوليت اين كار را به عهده گرفته است. آقاي يونسي در مورد محاكمه عوامل قتل هاي زنجيره اي معتقد به برقراري دادگاه علني و يا حداقل محاكمه آنان در حضور جمعي از مديران مورد اعتماد نظام است. در حالي كه عده اي ديگر اعتقادي به محاكمه علني متهمان ندارند. * جبهه مشاركت ايران اسلامي قصد دارد دو جلسه خصوصي و عمومي با نمايندگان مجلس ششم داشته باشد، جلسه خصوصي كه در آن تنها كانديداهاي جبهه مشاركت شركت خواهند كرد قرار بود عصر ديروز تشكيل شود. جلسه بعدي جمعه آينده و با دعوت از همه نمايندگان جبهه دوم خواهد بود. گفته مي شود بررسي مسائل مجلس ششم از جمله تركيب اعضاي هيات رئيسه آن در اين جلسات بررسي خواهد شد. شنيده مي شود زمينه هاي گزينش مهدي كروبي به عنوان رئيس مجلس مساعدتر از بقيه است. از بهزاد نبوي و رضا خاتمي به عنوان نايبان رئيس نام برده مي شود. * شنيده شد علت بازپس گيري سريع متهمان ترور حجاريان از وزارت اطلاعات، جلوگيري از بازجويي آنان توسط بازجويان خبره اين وزارتخانه بوده است. * وزير امور خارجه به همراه پنج كارشناس اين وزارتخانه روز سه شنبه در كميسيون سياست خارجي مجلس حاضر شد و به پرسش دو تن از نمايندگان در مورد پخش خبر مربوط به يك دادگاه بلژيكي و بسيج همه دستگاههاي نظام عليه اين خبر تاييد نشده، پاسخ نماينده داد خواف و رشتخوار كه يكي از پرسش كنندگان بود گفت: وزير خارجه اعتراف كرد كه هنوز از محتواي شكايت و هويت شاكي ايراني تبار در بلژيك هيچ اطلاعي ندارد. ابراهيمباي سلامي گفت: وزير خارجه در پاسخ به پرسش ما تنها به نتايج موضعگيري مسئولان استناد مي كرد نه باز كردن اصل قضيه به همين جهت من از پاسخ هاي وزير قانع نشدم و پرسش در جلسه علني مطرح خواهد شد. ظاهرا آقاي ذاكري نماينده قوچان قانع شده است.