Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47757S15

Date of Document: 2000-04-06

دوتن از نمايندگان مجلس: نظام بايد سامان فكري تروريست ها را متلاشي كند گروه سياسي: حوادث خشونت باري كه طي سالهاي اخير در حال وقوع است به يكديگر متصل بوده و داراي پايگاه تئوري و نظري براساس برداشت متحجرانه و جاهلانه از اسلام است. اين مطلب را حسين انصاري راد نماينده نيشابور در گفتگو با خبرنگار همشهري عنوان كرد. وي گفت: تئوري خشونت نمايندگان مشخصي در سطح كشور دارد كه معروفترين چهره هاي اين نوع برداشت خشن و متحجرانه از اسلام آقاي... البته است مجموعه افرادي هستند كه از نظر تفكر و مباني انديشه مشترك هستند ولي ايشان در پرداختن به اين تئوري و تبليغ آن از بيشترين شهرت و قدرت برخوردار است. انصاري راد با اشاره به برخوردهاي خشن با شخصيت هاي علمي، سياسي و روحاني كشور و بر هم زدن جلسات آنان گفت: حتي وزيران دولت نظير نوري و مهاجراني نيز از اين حملات مصون نماندند. وي اضافه كرد: قتل هاي زنجيره اي نيز با اين پايگاههاي نظري بي ارتباط نيستند و نوع فكر و خلقيات عوامل آنها كاملا شبيه عوامل خشونت طلب در سطح كشور است. فاجعه كوي دانشگاه كه ظلم به اسلام و لطمه به حيثيت علم و دانشگاه بود نيز در همين راستا و با همين شكل صورت گرفت. انصاري راد ترور سعيد حجاريان مشاور رئيس جمهور را نيز جداي از اين پديده جاري در كشور ندانست و گفت: عوامل و شكل اين ترور نشان مي دهد كه منشاء و منبع اين پديده شوم عينا همان منبعي است كه در سطح كشور وقايع خشن را سامان داده است. انصاري راد در مورد عدم موضعگيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم پيرامون اين ترورها گفت: بسيار مايه تاسف است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز و مشايخ بزرگ روحاني صريحا اين وقايع را محكوم نكرده و اين پديده زشت را مورد انتقاد قرار ندادند. وي اضافه كرد: هرگز در مقام دعوت به اسلام و رساندن پيام آن خشونت وجود ندارد و با هدايت معنوي كه رسالت پيامبران است در تضاد است. وي گفت: بطور كلي خشونت در اسلام در همه جا و همه شرايط مذموم است جز در برابر دشمني كه فقط به فكر جنگ با اسلام و مسلمين است. وي در خصوص اينكه در آوردن چشم فتنه با لبخند امكانپذير نيست گفت: اصطلاح چشم فتنه مربوط به جنگ خوارج با حضرت علي (ع ) است. خوارج كساني بودند كه علي (ع ) را تكفير مي كردند و با نيرو و سلاح عليه نظام حكومتي علي ( ع ) قيام كرده و در برابر ارتش اميرالموءمنين صف آرايي كردند در عين حال امام علي (ع ) از جنگ با آنها خودداري كرد حتي بسيار اصرار كردند كه آنها دست از جنگ بردارند و آنها نپذيرفتند تا آنجا كه بعضي سپاهيان آن حضرت را كشتند و حضرت ناگزير به دفاع و درآوردن چشم فتنه با شمشير شدند. انصاري راد اضافه كرد: اين حادثه تاريخي بسيار صريح و روشن نشان مي دهد كه مخالفت و تبليغ و حتي مبارزه لفظي و گفتاري با يك حكومت و نظام منشاء مجاز شدن جنگ و خشونت نيست و تا دشمن شمشير نكشيده و اصراري بر جنگ ندارد، جنگ مجاز نيست. وي گفت: آقاي خاتمي با پشتوانه افكار عمومي و اختيارات قانوني قادر به درآوردن چشم فتنه جديد است. جعفر گلباز نماينده طالقان و ساوجبلاغ نيز گفت: اگر اين ترورها توسط گروههاي خودسر و خودجوش صورت گرفته باشد براي نظام بسيار خطرناكتر است زيرا جمع كردن جريانات خودسر كه مي توانند مانند قارچ در همه جا برويند كار مشكلي است. وي گفت: كساني كه بذر خشونت و ترور را در كشور مي پاشند و به صورت غير مستقيم و معنوي يكسري افكار را پرورش مي دهند و گروههايي نيز دست به كارهاي ناشايست و خطرناك مي زنند، نظام را به شدت مورد تهديد قرار مي دهند. عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: نظام بايد با ترويج افكاري كه به تشكيلات خشونت طلب سامان مي دهد مقابله كند زيرا قرآن مي گويد: فريقا كذبتم ففريقين تقتلون گروهي تكذيب مي كنند و گروهي ديگر مي كشند.