Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47755S4

Date of Document: 2000-04-06

محيط زيست گيلان از دفع غيربهداشتي زباله بيمارستاني انتقاد كرد گروه شهري: مدير كل محيط زيست گيلان از دفع غير استاندارد و غير بهداشتي زباله هاي بيمارستاني در اين استان انتقاد كرد. دكتر شعبانعلي نظامي افزود: دفع غير اصولي اين زباله هامحيط زيست انساني استان را با خطر جدي روبرو كرده است. وي اضافه كرد: هم اكنون از بين 26 بيمارستان دولتي و خصوصي استان تنهاده بيمارستان داراي دستگاه زباله سوز است كه از اين تعداد نيز 50 درصدآنها نارسا و ناكارآمد مي باشد. وي يادآور شدبيمارستان 16 استان زباله ها را به صورت غير بهداشتي در محيط دفع مي كنند. وي اظهار كرد: اين زباله ها يكي از انواع خطرناك زباله مي باشند كه موجب شيوع انواع بيماري هاي انگلي و خطرناك مي شوند. نظامي گفت: روزانه براساس آمارهاي به دست آمده بيش از 15 تن زباله بيمارستاني در گيلان توليد مي شود.