Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47754S2

Date of Document: 2000-04-06

آيا تربيت نسلي مريض و عقبمانده بر وجدان ما سنگيني؟ نمي كند نگاهي ديگر به زيان هاي آلودگي هوا بر كودكان در طول سال به ويژه در فصل پائيز از صبح كه از خواب بيدار مي شويم و روز را آغاز مي كنيم تا شب كه سر بر بالين مي گذاريم، در زير چتري از هواي مسموم تلاش و دوندگي مي كنيم و دير يا زود ناگزير هستيم قسمت اعظم آنچه را كه بدست آورده ايم، صرف درمان بيماري خود و فرزندانمان كنيم. شما به عنوان اهل قلم بهتر واقف هستيد كه آلودگي هوا و سمومي كه بتدريج وارد بدن همه ما مي شود تا چه اندازه در ايجاد انواع بيماريهاي عصبي مانند اضطراب، بي حوصلگي، خستگي، عصبانيت، تپش قلب و بيماريهاي جسمي مانند سرطان خون، سكته و ايست هاي ناگهاني قلبي موءثر شما است خودتان بهتر مي دانيد كه به خصوص بچه ها تا چه حد نسبت به آلودگي هوا آسيبپذير هستند، بچه ها چون كوچكتر هستند ضربان قلبشان تندتر است و با هر تنفس ميزان بيشتري از سموم را وارد بدن خود آيا مي كنند ديدن اين همه كودك كه به سرطان خون مبتلا شده اند، بر وجدان همه ما سنگيني؟ نمي كند آيا تربيت نسلي مريض و عقبمانده بر وجدان ما سنگيني؟ نمي كند نزديك به 80 درصد آلودگي هواي تهران به دليل سوخت خودروها اين است دود ماشينها است كه سايه اي شوم بر هستي ما انداخته است و هيچ كس مصون نيست. فرزندان ما با هر نفسي كه مي كشند اين سموم را بيشتر و بيشتر وارد بدن خود مي كنند، همانطور كه پدر و مادرهايمان و خودمان. متاسفانه هنوز اقدام عملي موءثري براي مقابله با اين پديده انجام نمي گيرد. تنها راه حلي كه ارائه مي شود اين است كه در اوج آلودگي هوا سعي كنيم بيشتر در خانه بمانيم. ولي آيا امكان پذير؟ است آيا مي توان بچه ها را در خانه نگاه داشت و نگذاشت به مدرسه؟ بروند آيا پدر و مادرهايي كه ناگزيرند به سر كار بروند، مي توانند بچه هايشان را به مهدكودك ها؟ نبرند بعلاوه مگر هواي داخل خانه ها از كجا تامين؟ مي شود مرتبا در روزنامه ها مي خوانيم در كشورهاي ديگري كه با اين معضل روبه رو شده اند، بطور ضربتي طرح محدوديت رفت و آمد خودروها اجرا شده آيا است مگر در كشور خودمان هم، يكي از اولين اقدامات براي مهاركردن آلودگي هوا، اجراي طرح محدوديت تردد خودروها براي يك دوره ضربتي كوتاه مدت ؟ نبود پس به چه علت اين طرح اكنون اجرا؟ نمي شود مي توان حداقل دو روز در هفته (بعنوان مثال روزهاي يكشنبه و چهارشنبه ) طرح محدوديت رفت و آمد خودروها را به اجرا گذاشت. يعني روزهاي يكشنبه فقط ماشينهاي شخصي با پلاك فرد و روزهاي چهارشنبه صرفا اتومبيلهاي داراي پلاك زوج در خيابانها تردد كنند و رسانه هاي جمعي، بخصوص راديو و تلويزيون مي توانند براي آگاه كردن ذهن مردم در اين زمينه نقش بسيار موءثري داشته باشند، همانگونه كه مرتبا در فواصل و نيز درخلال برنامه ها آگهي هاي تجارتي از تلويزيون و راديو پخش مي شود، براي دادن آگاهي به مردم نيز مي توان از همين شيوه استفاده كرد و با پخش هشدارهايي در رابطه با آلودگي هوا، مردم را در جهت همكاري هرچه بيشتر با دولت در اجراي طرح محدوديت تردد خودروها آماده نمود. هر يك از ما در هر شغل و مقامي كه هستيم، انساني هستيم كه نسبت به فرزندانمان احساس مسئوليت مي كنيم. امروز و فرداي بچه ها در دست هاي ما است. مواد سمي معلق در هوا به ميزان بالايي جذب بدن كودكان مي شود و يكي از عوامل سرطان خون، سرب موجود در هوا است. به حالت كسل و خسته كودكان نگاه كنيد ديگر نشاط كودكي را كمتر در ميان بچه ها مي بينيم. سري به بيمارستانهاي كودكان بزنيم آيا از ديدن اينهمه كودك مبتلا به سرطان خون احساس نگراني ؟ نمي كنيم آيا فكر مي كنيم كه اين رنجها فقط گريبان انسانهاي ديگر را مي گيرد و ما مصون خواهيم؟ ماند من به عنوان يك مادر از شما كه اهل قلم هستيد تقاضا مي كنم بخاطر بچه ها و بخاطر رسالتي كه داريد بطور گسترده در اين زمينه بنويسيد و از دولت محترم و ساير مسئولين كشور بخواهيد كه پاسخگو باشند. يك مادر