Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47753S9

Date of Document: 2000-04-06

ستاره بخت سياسي مرد صلح ژاپن غروب كرد ستاره بخت سياسي كيزو ابوچي نخست وزير پيشين ژاپن كه به مرد صلح شهرت داشت روز چهارشنبه با كنار گذاشتن رسمي او از قدرت غروب كرد. اين سياستمدار كهنه كار كه از روز يكشنبه به علت سكته مغزي به حالت اغماءفرو رفته است 20 ماه پيش به كاخ نخست وزير سرزمين آفتاب تابان پا نهاد. اين سياستمدارآرام، زماني كه براي به دوش گرفتن مسئوليت پابه ميدان گذاشت نه فقط با مخالفت سرسختانه حزبهاي رقيبش مواجه شد بلكه همقطاران محافظه كارو جوانش درحزب حاكم ليبرال دمكرات نيز دراو توان رهبري ژاپن را نمي ديدند. ابوچي در حالي به قدرت رسيد كه اتحاد مخالفان به يمن رويگرداني مردم از حزب حاكم ليبرال دمكرات در مجلس مشاوران به اكثريت دست يافته بودند. نظرسنجي ها كه نمادي از افكار عمومي بود نيز در بدو دستيابي به ابوچي قدرت نشان داد كه وي نامحبوبترين نخست وزير ژاپن طي نيم قرن گذشته است اما در سالگرد زمامداري اش محبوبيت او به بالاترين حد رسيد. كارنامه ناتمام حكومت 20 ماهه ابوچي نشان مي دهد كه او توانسته با درپيش گرفتن سياستها يي كه به مثابه مهره پياده در ميدان شطرنجي سياست ژاپن است نه فقط از مات شدن زود هنگام رهايي يابد بلكه به عنوان نمادي ازدوران گذر نيز در آيد. كيزو ابوچي كه در بدترين دوران اقتصادي ژاپن پس از دوران جنگ جهاني دوم به كاخ نخست وزيري راه يافت، زماني به حالت اغماء فرو رفت كه نشانه هايي از بهبود در اوضاع اقتصادي كشور مشاهده مي شود. او در همان نخستين شش ماهه اول نخست وزيريش با ايجاد شكاف در اتحادمخالفان توانست حزب ليبرال به رهبري ايچيرو اوزاو كه يك سياستمدارپيچيده است را به شركت در دولت ائتلافي متقاعد كند و پس از آن تاكه نوري كان زاكي رهبر حزب كومي تو نوين را هم با دادن صرفا يك پست به جرگه دولت ائتلافي بكشاند. لايحه تمركز زدايي در نظام اداري ژاپن كه طبق آن بخشي از قدرت دولت مركزي به دولتهاي محلي تفويض مي شود در دوران حكومت ابوچي تصويب شد. حكومت ژاپن بر سه پايه سياستمداران، ديوانسالاران و صاحبان صنايع استواراست كه قانوني شدن اين لايحه مي تواند اندكي از توزيع سنتي قدرت بكاهد. براساس اين قانون كه از سال 2001 قابل اجرا مي باشد شمار وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي از 23 واحد به 13 واحد كاهش مي يابد. كارشناسان معتقدند، اين بزرگترين اصلاحات اداري در ژاپن است كه پس ازدوران ميجي طي 131 سال گذشته انجام مي شود. نخست وزير ژاپن در ميان ناباوري بسياري از تحليگران توانست در چارچوبتازه همكاريهاي نظامي ژاپن - آمريكا كه طرح تكميلي همكاري سال 1978 دوكشور مي باشد را نيز بصورت قانون درآورد. اين قانون به نيروهاي نظامي ژاپني اجازه مي دهد تا در صورت نياز، كمك تداركاتي در فراسوي مرزها در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دهند هزار 47كه تن از آنان در چارچوب پيمان توكيو - واشنگتن در ژاپن مستقر هستند. همكاري نظامي توكيو - واشنگتن در مواقع عادي زماني، كه ژاپن موردحمله قرارگيرد و هنگامي كه وضعيت مناطق پيرامون موجب تهديد صلح وامنيت ژاپن شود از موضوعاتي است كه در پيمان جديد گنجانده شده است. طراحان سياست دولت ابوچي در اين مدت توانسته اند در پناه جنگ رواني كه با كره شمالي برسرتقويت توان هسته يي و موشكي پيونگ يانگ به راه انداخته اندگامهاي بلندي نيز به سوي اجراي برخي سياستهاي نظامي بردارند. طرح دهها ميليارد يني موسوم به دفاع موشكي كه قرار است با همكاري آمريكا انجام شود و پرتاب 4 ماهواره جاسوسي به فضا طي 4 سال آينده در زمره طرحهايي است كه به آرامي در حال تحقق است. تقويت شركت در فعاليت نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل و قانوني شدن حمل سلاح براي نيروهاي نظامي ژاپن درجريان ماموريتهاي صلح باني از ديگرتلاشهايي است كه ابوچي در دوران كوتاه زمامداري اش براي حضور قوي در عرصه جهاني ايفا كرده است. ابوچي در زمينه سياست خارجي نيز تقويت همكاريهايش با روسيه، چين وآمريكا را محور قرار داده كه نشستهاي مكرر سران در اين چارچوب قابل ارزيابي است. ديدار جيانگ زمين رئيس جمهوري كشور يك ميليارد و 200 ميليوني چين كه آذرماه پارسال به عنوان نخستين رهبر كمونيست چين طي نيم قرن گذشته پابه خاك سرزمين آفتاب تابان گذاشت، فصل نويني در اين مسير بود. ابوچي نيز به عنوان اولين نخست وزير ژاپن طي 25 سال گذشته آبانماه بصورت 1378 رسمي از مسكو ديدن كرد. بيل كلينتون و كيم دائه جونگ رئيسان جمهوري آمريكا و كره جنوبي نيز سال گذشته از ژاپن ديدن كردند و در مقابل ابوچي نيز براي گفت وگوبه اين كشورها سفر كرد. اتخاذ ديپلماسي فعال در نشست هاي جهاني از جمله گروه 8 آسه آن، سازمان ملل و تلاش براي مشاركت در چاره انديشي براي بحرانهاي جهاني از قبيل كوزوودر زمره مواردي است كه در كارنامه يكساله ابوچي نوشته شده است. ابوچي به خاطر آنكه براي نخستين بار دوران امپراتوري كنوني ژاپن رابصورت رسمي هي سئي يعني دوران صلح ناميد به مرد صلح شهرت دارد. قانوني كردن پرچم و سرود ملي سرزمين آفتاب تابان كه يادگار دوران انديشه نظامي گرايانه امپراتوري پيش از پايان جنگ جهاني دوم است در اين راستاقابل بررسي است. يوشيرو موري 62 ساله كه از همفكران ابوچي است تعهد كرد كه سياستهاي همشاگردي پيشينش را ادامه دهد. توكيو - خبرگزاري جمهوري اسلامي