Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47752S3

Date of Document: 2000-04-06

راهيابي 240 كشتي گير به بازي هاي المپيك سيدني 2000 ايران در حال حاضر 9 سهميه دارد گروه ورزشي: با به پايان رسيدن مسابقه هاي كشتي آزاد و فرنگي گزينشي بازيهاي المپيك سال 2000 سيدني فدراسيون بين المللي كشتي (فيلا ) سهميه هاي بدست آمده كشورها را در وزن هاي هشتگانه كشتي در هر دو رشته آزاد و فرنگي به فدراسيون هاي كشتي كشورهاي عضو اعلام كرد. براساس رده بندي اعلام شده از سوي فيلا در وزن هاي مختلف كه نتايج بدست آمده كشتي گيران در مسابقه هاي جهاني كشتي آزاد و فرنگي در سال 99 دركشورهاي تركيه و يونان و همچنين مسابقه هاي گزينشي پنجگانه در آن لحاظ شده است تيم ملي كشتي آزاد ايران فقط در وزن 85 كيلوگرم موفق به دريافت سهميه ورود به بازيهاي المپيك نشده و در بقيه وزن ها مجوز شركت را بدست آورده است. همچنين تيم ملي كشتي فرنگي ايران فقط توانسته است در وزن هاي 58 كيلوگرم 69و داراي سهميه شركت در بازيهاي المپيك سيدني شود. تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران براي تكميل شدن تركيب خود ودريافت سهميه در ساير وزن ها بايد در مسابقه هاي كشتي آزاد و فرنگي قهرماني سال 2000 آسيا كه ارديبهشت ماه آينده در كشورهاي چين (كشتي آزاد )و كره جنوبي (كشتي فرنگي ) برگزار خواهد شد، به نتايج مطلوبي دست ايران پيداكنند در حال حاضر 7 نماينده در كشتي آزاد و 2 نماينده در كشتي فرنگي دارد. رده بندي وزن ها در شرايطي از سوي فيلا اعلام شده است كه مسابقه هاي قهرماني قاره هاي مختلف جهان از جمله آسيا و اروپا هنوز برگزار نشده است. براساس جدول اعلام شده از سوي فيلا تاكنون كشورهاي روسيه، آمريكا و اوكراين در كشتي آزاد و روسيه و بيلوروسي در كشتي فرنگي موفق به گرفتن سهميه كامل (در هر رشته 8 كشتي گير ) براي حضور در بازي هاي المپيك 2000 سيدني شده اند. در مجموع دو رشته كشتي آزاد و فرنگي تاكنون 240 كشتي گير از كشورهاي مختلف جهان جواز شركت در بازي هاي المپيك سيدني را به دست آورده اند.