Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790117-47743S1

Date of Document: 2000-04-05

در آستانه فرارسيدن ماه محرم عنوان شد توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به روحانيان براي توجه به افكار عمومي تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه فرارسيدن ماه محرم روز سه شنبه درپايان درس خارج محرم، را فرصت مهمي براي حاملان معرفت ديني براي آشناساختن مردم با حقايق الهي، اسلامي، علوي و حسيني دانستندو ضرورت مخاطبشناسي، كشف نيازهاي ذهني و فكري مخاطبان و نيز ارائه پاسخ مناسب بااستفاده از شيوه هاي نوين و موءثرانتقال پيام به آنان رامورد تاكيدقرار دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار ناديده گرفتن مسائل عمده و اصلي و تمركز بر مسائل كوچك و فرعي را يكي از بزرگترين ابتلائات اديان الهي برشمردند و توجه بزرگان دين و متوليان امور ديني را به اهميت و ضرورت پافشاري بر معروف هاي بزرگ واصلي كه دربرگيرنده بسياري از معروف هاي ديگرهستند و نيزاصرار وتاكيد بر نهي از منكرات بزرگ كه بسياري از منكرات ديگرزاييده آن است، جلب كردند. مقام معظم رهبري از امر و ترغيب به حفظ نظام اسلامي به عنوان بزرگترين معروف در زمان حاضر ياد كردند و فرمودند: عمده فشارهاي تبليغاتي و سياسي كه بعضا در قالب شعارهاي دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم تجلي پيدا مي كند و نيز توطئه هاي گوناگون مراكز جاسوسي و امنيتي دشمن، متوجه اصل نظام اسلامي است بنابراين حفظ حكومت اسلامي و الهي، براي ملت مهمترين ايران، معروف است و اهتمام به آن در واقع كاري بزرگ، همگاني و در عين حال پيچيده محسوب مي شود. ايشان تبيين جايگاه روحانيت اسلام ونقش حقيقي آن در بوجود آوردن امواج عظيم مردمي و به منصه ظهور رساندن اراده عمومي را ضروري دانستند و بابيان اينكه مردمي بودن و همراهي روحانيت با افكار عمومي، جزو بافت اصلي جامعه ايران است، تصريح كردند كه دشمنان ملت ايران، روحانيت را خطربزرگي در مقابل مطامع خود مي دانند و در تلاش هستند تا در درازمدت وبوسيله عوامل خودي، قدر و قيمت و نفوذ كلمه روحانيت را در ميان مردم ازبين ببرند. حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان، هوشمندي، آگاهي و نظارت مستمر و خداپسندانه هر فرد بر حوزه كار خويش را لازمه خنثي كردن توطئه هاي دشمنان دين و استقلال ملت ايران دانستند و تاكيد كردند كه توطئه هاي مستمر دشمن، متوجه حاكميت اسلام، پرچمداران و داعيه داران دين و اقتدار ملي ايران اسلامي است. ايشان از اقتدار ملي به عنوان منشا همه خيرات و بركات براي يك ملت ياد كردند و فرمودند: ايمان، اعتقاد و عزم و اميد به آينده، وحدت وهم جهت بودن آحاد مردم و مسئولان كشور، پايه هاي اقتدار ملي را بوجودمي آورند و در صورتي كه دشمن بتواند اقتدار ملي را دريك كشور، متزلزل كندو پايه هاي آن را فرو بريزد، آن ملت در برابر همه تحميل ها و زورگويي ها زانو خواهد زد و به جنگ و صلح ناخواسته نيز تن خواهد داد، بنابراين محرم، فرصت مغتنمي است كه با استفاده از آن مي توان توجه مردم رابه عزت ناشي از اسلام و انقلاب، ضرورت استمرار حركت هوشيارانه و آينده خوب و درخشاني كه در انتظار اوست، جلب كرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي غفلت از وجود و حضور دشمن را صدمه بزرگي براي يك ملت توصيف كردند و با مذموم خواندن تلاش برخي افراد براي نفي دشمن ومنتسب كردن مصالح و خيرات و رفاقت و ارتباط با بيگانه و دشمن فرمودند: اين عيب و بليه بسيار بزرگي است كه برخي افراد، همه بدي ها و سيئات رااز بيگانگان نفي و به خودي منتسب كنند و همه مصالح و خيراتي كه اميد آن بايداز درون جامعه بجوشد، متوجه به رفاقت و ارتباط با بيگانگاني بدانندكه دشمني خود را پنهان نمي كنند. آيت الله خامنه اي نقش مردم را در اداره امور كشور و حمايت و پشتيباني از دولت، خاطرنشان كردند و در پايان سخنانشان با تاكيد بر ضرورت و اهميت توجه روحانيت اسلام به افكار عمومي و تمايلات مردم فرمودند: تلاش تبليغاتي دشمن متوجه اين هدف است كه ايمان، قبول و باور توده انبوه و عظيم مردم را از اسلام، انقلاب و روحانيت، سلب كند و اين درحالي است كه روحانيت اسلام مي تواند با بهترين زبان، گزينش برترين سخن، استفاده از شيوه مناسب و بويژه اخلاق خوب و اثبات بي اعتنايي به زخارف دنيا و تشريفات وجاه و مقام، افكار عمومي، تمايل و محبت مردم را همچنان در جهت توجه به دين، روحانيت و نظام اسلامي حفظ و تقويت كند.