Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790117-47735S5

Date of Document: 2000-04-05

آيا اسپرميسيدها؟ خطرناكند مجله انجمن پزشكي آمريكا در پاسخگويي نسبت به نگراني عموم در مورد خطرات احتمالي وسايل ضد بارداري (قرص و آ. يو. دي ) گزارش داده است استفاده از وسايل ضدبارداري توسط تعداد زيادي از زنان، باعث از بين رفتن سلامتي آنان مي شود. اين انجمن عقيده دارد استفاده از مواد شيميايي در توليد اسپرميسيدها (كشنده هاي اسپرم ) ممكن است باعث نقص نوزاد شود. در بررسي تولد نوزادان كه به مدت هجده ماه برروي 5000 نفر از زنان شهر ستيل انجام شد محققان فهميدند ميزان نقص نوزاداني كه مادرانشان در طول ده ماه و يا كمتر قبل از حاملگي از وسايل جلوگيري استفاده نمي كردند/2 2درصد است. در مقابل ميزان نقص نوزاداني كه مادرانشان از اين وسايل و داروها استفاده مي كردند يك درصد است. هر چند مطالعات دور از قطعيت هستند، وجود هر نمونه غير قابل فهمي در نقصهاي مختلف در ارتباط با علل خاص و تاثير نسبتهاي فاميلي بحث برانگيز است. بديهي است اين مسئله احتياج به تحقيقات بيشتر دارد. در ضمن بهتر آن است زناني كه قصد دارند باردار شوند، استفاده از وسايل و داروهاي ضدباروري را از چندين ماه قبل متوقف كنند و زناني كه شك دارند باردار هستند، از اين وسايل استفاده نكنند. منبع: ريدرزدايجست / ترجمه: نداحبيبي