Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790117-47735S3

Date of Document: 2000-04-05

ارتباطات فضايي در قرن جديد * هواپيماهاي هال، بدون خلبان و به طور الكترونيكي هدايت مي شوند و مي توانند به مدتهاي طولاني در ارتفاع هزار 20 متري بر فراز سطح زمين به پرواز درآيند و گردش كنند دانشمندان نويد مي دهند كه سده بيست و يكم، گواه انقلاب واقعي در نظام ارتباطات فضايي خواهد بود كه طي بيست سال آينده منجر به تغيير مفاهيم زندگي بشر خواهد شد. مثلا آموزش و بهداشت و ديگر خدمات ضروري به بركت ارتباطات برتر و از ميان خلا، با شتاب و كارايي والايي انجام خواهد گرفت. شبكه اطلاعات تا افق هاي دورتر و فراگيرتر گسترش خواهد يافت تا همه عرصه هاي تجاري، صنعتي، كشاورزي، علمي و رفاهي را دربرگيرد. طي پنج سال آينده، شبكه اي از ماهواره ها در فضا گسترش خواهد يافت كه شمارشان به هزار خواهد رسيد و در مدارهاي گوناگون عمل خواهند كرد. بخشي از اينها كه ( LEO) نام دارند در ارتفاع پايين خواهند بود كه از چندصد كيلومتر تجاوز نخواهد كرد. اما بخشي از آنها كه (GEO) نام دارند، در مدارهاي مرتفع پرواز خواهند كرد كه به 36000 كيلومتر خواهد رسيد. ويژگي ها ماهواره هاي مدار پايين (LEO) داراي ويژگي هايي هستند كه به آنها قدرت مي دهد تا سيگنال هايي را در مدت زمان كوتاهي بگيرند يا ارسال كنند كه از يك صدم ثانيه تجاوز اما نمي كند توان اين ماهواره ها براي پوشش كارهاي فراگير خود در مقايسه با عملكرد ماهواره هاي فعال در مدارهاي مرتفع ( GEO) بيست برابر و در مقايسه با ماهواره هاي مشابه فعال در ارتفاع متوسط MEO پنج برابر است. برنامه دانشمندان در سال ميلادي جاري، بر آن است كه براي افزايش كارايي ارتباطات از هواپيماهاي مسطح معروف به (HALE) استفاده كنند. اين هواپيماها به منظور تضمين انتقال كاملا سريع اطلاعات، در ارتفاع بلند و در جايگاه هاي ثابت به مدت طولاني پرواز خواهند كرد. هواپيماهاي HALE بدون خلبان و به طور الكترونيكي هدايت مي شوند و مي توانند به مدت هاي طولاني در ارتفاع 20000 متري بر فراز سطح زمين به پرواز درآيند و گردش كنند. خدمات مستقيم پديده نوين اين تكنولوژي همانا قدرت اين ماهواره ها در رساندن مستقيم اطلاعات به استفاده كنندگان است، بي آن كه نيازي به مراجعه به ايستگاه هاي زميني باشد كه سيگنال هاي وارده از فضا را مي گيرند و آنها را به واسطه شبكه خدمات توزيع مي كنند. اما توان ماهواره هاي قرن بيست و يكم براثر كاربرد دوباره طيف هاي معمولي به ميزان ( ) 1001000 بار افزايش خواهد اين يافت امر به بركت نظام نويني صورت مي گيرد كه مي تواند با ماهواره ها ارتباط ايجاد كند و در همان حال، وضع خود را به شكلي سامان مي دهد كه متناسب با جايگاه هواپيماها يا كشتي هايي است كه براي رسيدن به هدف هايشان از آن نظام راهنمايي مي گيرند. فيبرنوري كشورهاي صنعتي تلاش دارند به منظور گسترش خدمات ارتباطي و انتقال بسيار فراوان اطلاعات با بهاي ارزان و به واسطه ماهواره هايي كه در مدارهاي مختلفي پيرامون زمين مي چرخند، توان بزرگ فيبر نوري را تسخير كنند. دانشمندان معتقدند اين گونه سيستم هاي متعدد ارتباطات در آينده به بي نظمي ها يا درهم ريختگي هاي ميان خدمات ماهواره ها و ارتباطات بي سيم و ارتباطات فيبر نوري و كابل هاي زميني منجر خواهد شد. لذا مساله نياز به امضاي پروتكل هاي فني براي ساماندهي اين فعاليت ها به منظور انتقال خوب و كارآمد اطلاعات است. همچنين براي برآورده ساختن نيازهاي قرن كنوني، مهندسان مي كوشند ماهواره هاي جديدي را با برد گسترده ايجاد كنند كه در جهت خدمات ارتباطات مي تواند هم از فيبر نوري و هم از كابل هاي زميني استفاده كند تا بدين وسيله توان ها و سرعت خود را تا 1000 برابر آن چه كه در دهه نود قرن بيستم بود، گسترش دهند. كارشناسان مي گويند اين تكنيك هاي نوين به شركت ها اين امكان را مي دهد تا ارتباطات تلفني ارزان قيمت را عرضه كنند كه از /دقيقه اي. سنت 1 فراتر اما نمي رود خدمات تلويزيوني به بركت ماهواره هاي ارتباط مستقيم روسوي جهشي بزرگ دارد كه انتظار مي رود در سال 2005 شمار استفاده كنندگان از خدماتش به سه برابر شمار كنوني برسد. كارايي بالاي انرژي خورشيدي امروزه جهان به سوي كاربرد دستگاه هاي حمل شونده كوچكي پيش مي رود كه در ارسال و گرفتن اطلاعات، متكي بر آنتن كوچكي است كه سيگنال ها را با دقت فراوان ارسال مي كند يا مي گيرد. اين دستاورد نمي تواند تحقق يابد، مگر با افزايش كارايي عملكرد ماهواره ها، به طوري كه با طراحي سيستم ويژه انرژي خورشيدي ساخته شده از مواد گاليون آرسنيد و ژرمانيوم به جاي مواد سليكون، بتوانند با سيگنال هاي ضعيف ارسال شده از سوي آنتن هاي كوچك، داد و ستد داشته باشند; به طوري كه دانشمندان انتظار دارند كارايي آنها به نسبت 30 درصد افزايش يابد. اين امر با سوار كردن آنتن هاي بزرگ - به قطر 20 متر و قابل افزايش تا 20 يا 30 متر - بر روي ماهواره ها تحقق مي يابد تا توان اطلاعاتي و شتاب جذب هزاران پيام ارسال شده از زمين را به طور همزمان داشته باشند. كارشناسان انتظار دارند امكانات اين سيستم در گرفتن سيگنال ها و پخش دوباره آنها به 27000 واحد الكترونيك برسد. با اين كار نظام فراگير در خدمات ارتباطي تحقق خواهد يافت كه در آينده نزديك ارزان ترين هزينه ها را خواهد داشت. تكنولوژي آينده دانشمندان با خوشبيني فراواني به آينده مي نگرند تا به هدف والاي خود كه همانا ساختن شبكه هاي فراگير ارتباطات با هزينه هاي كم است، دست يابند. اين كار با ارسال ماهواره ها به فضا صورت مي گيرد; ماهواره هايي كه مي توان آنها را براي تعمير و برنامه ريزي دوباره به زمين بازگرداند و سپس بار ديگر به فضا پرتاب كرد. اميد مي رود اين تكنولوژي آينده - كه دانشمندان براي آن برنامه ريزي مي كنند - طي چهار طرح يا مرحله مختلف به اجرا درآيد: اول: با ارسال سفينه هاي فضايي كه با گاز هليوم كار مي كنند و هدايتشان با انسان مكانيكي است. دوم: هدايت ماهواره هايي كه با سلول هاي خورشيدي كار مي كنند. سوم: به كار انداختن سفينه هاي فضايي كه با دفع گاز (شبيه جت ) كار مي كنند. چهارم: ارسال ماهواره هايي با نيروي مستقيم پرتاب. ويژگي دو نوع اول و دوم، انرژي بالا و قدرت آنها براي استقرار در فضا براي مدت طولاني است. اما دو نوع سوم و چهارم از اين ويژگي برخوردار نيستند، زيرا نمي توانند براي بيش از چند روز خدمات خود را ارائه دهند. نيز انديشه هايي براي طرح هاي ديگري در آينده وجود دارد تا با افزايش توان فركانس امواج آنها به بالاترين حد ممكن، خدمات فراگير آنها را افزايش دهند. اما مشكل بارش باران در برابر اين تكنولوژي پيشرفته قرار مي گيرد، زيرا اين امواج براثر برخورد با قطره هاي آب، پراكنده مي شوند. لذا مساله نياز به ساختن ايستگاه هاي زميني دارد تا اصلاح خطاهاي مورد انتظار در روند امواج و سيگنال ها - كه توسط شبكه ارتباطات فضايي پخش مي شود - امكان پذير گردد. اين امر باعث افزايش دستمزد اين گونه خدمات مي شود. نيز تلاش هاي جدي براي به كار گرفتن ليزر در ارتباطات فضايي انجام مي گيرد كه در مراحل اوليه است و نياز به راه حل هايي براي مشكلات اساسي دارد كه مانع از استفاده آن مي شود. آرزوهاي دانشمندان براي بيست سال آينده بي حد و مرز است. طبق گفته مجله امريكن ساينتيست دانشمندان مي كوشند با استفاده از آميخته توان ها و تكنولوژي هاي گوناگون، بهترين خدمات شبكه ارتباطات را در سراسر جهان فراهم اين سازند خدمات از سرعت و كارايي برخوردارند و به اجرت اندك نياز دارند. اين امر نياز به كوشش هاي پيوسته از سوي دانشگاه ها، موءسسات علمي و شركت هاي ذي نفع در همه مناطق جهان دارد. منفعت آنها فراگير خواهد بود و بهترين وسيله براي تحقق اين امر، تاسيس انستيتوي علمي و جهاني است كه در اين عرصه تخصص خواهد داشت تا خدمات خود را به بشريت عرضه نمايد. منبع: العربي كويت / ترجمه: يوسف عزيزي