Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790116-47729S7

Date of Document: 2000-04-04

روي آوري كشورهاي جهان به استاندارد مواد غذايي گروه شهرستانها: موفقيت استانداردهاي ايمني صنعت غذا (HACCP) به گونه اي است كه تجارت بين المللي مواد غذايي را متحول كرده است. به گزارش خبرنگار همشهري در مشهد احمدي مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان گفت: تمايلات بازار جهاني به واردات مواد غذايي داراي اين استاندارد، باعث شده است كه رعايت آن توسط كشورهاي صادركننده مواد غذايي و كشورهاي در حال توسعه روبه افزايش باشد. وي افزود: اقدامات بين المللي ايمني غذا به شكلي است كه اگر كشورهاي در حال توسعه نسبت به استقرار اين نظام در توليد وعمل آوري صنعت غذا ناموفق باشند از صدور محصولات غذايي محروم خواهند شد. مدير كل استاندارد وتحقيقات صنعتي خراسان با اشاره به تخصيص 18 درصد از سهم توليدات صنايع غذايي و تبديلي كشور به اين استان گفت: خراسان اولين دارنده گواهينامه ايمني صنعت غذا ( HACCP)در كشور است.