Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790116-47728S9

Date of Document: 2000-04-04

پاسخ مسئولان كاركنان امور دارو در مهرآباد حضور دارند در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 2022 /10/78 20مورخ تحت عنوان: - چرا اجازه مي دهند... براساس گزارش اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به آگاهي مي رساند: كارشناسان اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در روزهاي شنبه و چهارشنبه هر هفته در گمركات امانات پستي و مهرآباد حضور دائم دارند و داروهاي پست شده يا همراه مسافر را مطابق با دستورالعمل موجود و با درنظر گرفتن نوع دارو، تاريخ انقضاي مصرف، نسخه پزشك تجويزكننده و مقادير مورد نياز بيمار براي مصرف 6 ماه تا يك سال ترخيص مي نمايند. البته تاكنون هيچ گونه فرآورده از طريق كارشناسان اين اداره كل ترخيص نشده لذا است امكان ورود آنها از راههاي غيرقانوني وجود دارد. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت اجبار وجود نداشته است در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 2052 /11/78 25مورخ تحت عنوان: باور كنيد دانشجويان پرستاري گلپايگان كالا نيستند براساس گزارش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان به آگاهي مي رساند: از آنجايي كه دانشجويان واحد آموزشي پرستاري گلپايگان تقاضاي انتقال به اصفهان را داشته اند، شوراي دانشگاه نيز در پاسخ به تقاضاي آنان، با يك ترم ميهماني اين دانشجويان موافقت نموده است و هيچ اجباري در اين زمينه وجود نداشته است. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت صدور مجوز سه جايگاه پمپ بنزين روزنامه محترم همشهري با سلام احتراما عطف به مطلب مندرج در صفحه 16 /11/78 3مورخ آن جريده محترم تحت عنوان كمبود پمپ بنزين به اطلاع مي رساند: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در شمال غرب تهران مجوز احداث سه باب جايگاه واقع در بزرگراه همت غرب بعد از سردار جنگل - بزرگراه ايرانپارس بعداز تقاطع ستاري و خيابان شهران جنب ميدان تره بار را صادر نموده و احداث جايگاه در بلوار ورودي دهكده المپيك را نيز جهت صدور مجوز در دست بررسي دارد. سرپرست روابط عمومي - مسعود ميري مشكل كاركنان مرتفع مي شود در پاسخ مطلب مندرج در شماره 2025 /10/78 22تاريخ با عنوان ضرورت ادغام آموزش و پرورش استثنايي در پيكره آموزش و پرورش به آگاهي مي رساند: - 1 بر اساس اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي مصوب مجلس شوراي اسلامي اهداف تشكيل سازمان به شرح زير مي باشد: - طراحي سيستم آموزشي، پرورشي و توان بخشي كودكان و دانش آموزان استثنايي به نحوي كه ناتواناييهاي جسمي و ذهني آنان جبران گردد و پس از پايان تحصيل بتوانند موقعيت اجتماعي و اقتصادي مناسب شرايط خويش را به دست آورند. - تعيين و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنايي با توجه به روشهاي نوين جهاني و نيازهاي خاص اين كودكان. - تحت پوشش قرار دادن گروههاي مختلف كودكان و دانش آموزان استثنايي با توجه به نيازهاي خاص هر گروه در سطوح مختلف تحصيلي و تاكيد بر آموزش حرفه اي. - كمك به پيشگيري از بروز ناتوانايي هاي جسمي و ذهني ازطريق بالا بردن سطح آگاهي عمومي جامعه در زمينه بروز معلوليتها. بديهي است با عنايت به موارد فوق، ادغام اين سازمان به شكل مورد نظر نويسنده محترم تنها به جهت صرفه جويي منطقي و قابل توجيه نمي باشد. - 2 تهيه و تاليف كتابهاي درسي ويژه دانش آموزان استثنايي در گروههاي ناشنوا و كم توان ذهني از ابتداي سال 1377 توسط گروه تاليف كتابهاي درسي سازمان مذكور آغاز و اين كتابها در سطح كشور توزيع شده ضمن است اينكه تمامي كتابهاي درسي ويژه دانش آموزان نابينا به بريل تبديل شده و براي اولين بار در كشور كتابهايي با حروف درشت ويژه دانش آموزان نيمه بينا تهيه گرديده است. - 3 درباره تعداد و تراكم نيروي انساني شاغل در سازمان و ادارات تابعه در مقايسه با تعداد آموزگاران استثنايي گفتني است براساس آخرين آمار درحال حاضر 1994 نفر در بخش اداري و 14418 نفر آموزگار در آموزش و پرورش استثنايي مشغول به فعاليت مي باشند. - 4 در ارتباط با مسائل رفاهي و تامين كمكهاي غيرنقدي كاركنان محترم و دلسوز اين سازمان نيز اقدامات لازم جهت تهيه بن براي معلمان دانش آموزان استثنايي انجام گرفته است ليكن تهيه و توزيع آنها به علت محدوديت مالي و اعتباري با تاخير مواجه گرديد كه با پيگيريهاي به عمل آمده مشكل مرتفع شده و به زودي مساعدت لازم صورت خواهد گرفت. مشاور وزير و مديركل روابط عمومي آموزش و پرورش