Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790115-47715S1

Date of Document: 2000-04-03

تحليل بارندگي هاي ايران در پاييز و زمستان گذشته حجم بارش در تهران امسال فراتراز متوسط معمول بود * امسال اغلب استان هاي كشور بيلان آبي مطلوبي خواهند داشت * سال زراعي مطلوبي براي ايران پيش بيني مي شود اغلب آنها كه شنبه گذشته، براي سيزده بدر، به حاشيه درياچه سد لتيان رفته بودند، از كم بودن آب اين درياچه متعجب شدند. پس از بارندگي هاي مكرر پاييز و زمستان گذشته، انتظار مي رفت دست كم تا ايام نوروز اين درياچه پرآب باشد، كه اينگونه نبود. روند مصرف آب در تهران آنچنان فزوني شتابناكي گرفته است كه به واقع اغلب نزولات جوي به محض ريزش، روانه شبكه آبرساني مي شود، تا شهر تشنه نماند! به همين خاطر، كارشناسان مي گويند نبايد به بارندگي ماه هاي اخير چندان اميد داشت و كم آبي همچنان تهران را تهديد مي كند. گروه شهري: تحليل بارندگي هاي ايران در فصل زراعي جاري (پاييز و زمستان گذشته، بدون احتساب بارندگي هاي اسفندماه ) بيانگر آن است كه برخلاف دو سال گذشته امسال حجم بارش هاي دريافتي كشور ما به متوسط معمول نزديك بوده و از اين نظر براي ميهنمان طي بهار جاري و تابستان آينده شرايط آبي و هيدرولوژيكي نسبتا مطلوبي انتظار مي رود. گزارش سازمان هواشناسي كشور در اين باره حاكي است كه در مدت فوق الذكر با قرارگرفتن پرفشار آسياي مياني در عرض هاي شمالي و در نتيجه آن عبور سيستم هاي باران زا و امواج ناپايدار غربي از روي كشورمان هم ميهنان ما بارش هاي نسبتا خوبي را به ويژه در نيمه شمالي كشور شاهد بوده اند. به دليل مناسب بودن شرايط سينوپتيكي و عبور سيستم هاي نرمال فصلي به همراه افت دمايي محسوس، اولين ريزش برف را در اكثر نقاط غربي و نوار شمالي در شروع فصل پائيز شاهد بوديم. در پي آن با ريزش دوباره برف در نيمه اول آبانماه، اكثر قلل و شيبهاي سلسله جبال البرز و زاگرس پوشيده از برف شد. اما از اواخر آذرماه با استقرار هواي پايدار و عدم اختلاط هوا در لايه زيرين جو، افزايش پتانسيل آلودگي را در شهرهاي بزرگ كشورمان از جمله تهران شاهد خوشبختانه بوديم در اوايل و اواخر ماه هاي دي و بهمن موج ناپايدار كم فشار مديترانه اي به كمك موج جنوب غربي كم فشار سوداني باعث شد تا در اكثر نقاط كشورمان بارش برف و باران نسبتا خوبي به همراه افت دمايي داشته باشيم كه در نتيجه تا اندازه اي از پتانسيل آلودگي نيز كاسته شد. در سال زراعي جديد به جز چاه بهار در جنوب شرق كشور كه (تا زمان ارائه اين گزارش ) فاقد بارندگي بوده اند، بقيه مناطق كشورمان از نعمت بارش بهره مند گشته اند. بندر انزلي با 973 ميليمتر بارش بيشترين مقدار را در طي اين مدت در سراسر كشور دارد. اين طيف بارش از سواحل درياي خزر به سمت شيبهاي شمالي سلسله جبال البرز روند كاهش را دارد، به طوري كه در جنوب اين رشته كوه و به موازات دامنه هاي شرقي سلسله جبال زاگرس و قسمت هايي از استان هاي كرمان و هرمزگان اين شاخص به صد تا دويست ميلي متر مي رسد. در روي ارتفاعات مياني رشته كوههاي زاگرس بر طبق معمول سلول پربارش بر روي كوهرنگ با بيش از ششصد ميليمتر بسته شده است كه در اطراف آن و همچنين در بخش هايي از استان هاي كردستان، ايلام و جنوب استان آذربايجان غربي بيش از دويست ميليمتر بارندگي مشاهده مي شود كه در شهرستان مريوان بيش از چهارصد ميليمتر بارندگي داشته است. قسمت هايي از استان هاي خراسان، سمنان، كرمان و شمال استان آذربايجان غربي و همچنين نواحي اي از استانهاي زنجان و آذربايجان شرقي مقدار بارش بين 50 الي 100 ميليمتر است. مناطق كويري مركزي مرزهاي شرقي و جنوب شرقي كشورمان در اين مدت سهم بارندگي كمتر از 50 ميليمتر را به خود اختصاص داده اند. در اين بين شهرستانهاي سراوان، ايرانشهر، جاسك، بافق، يزد و جزاير سيري و ابوموسي در خليج فارس مقدار بارندگي كمتر از 10 ميليمتر چاه دارند بهار از استان سيستان و بلوچستان فاقد بارندگي بوده است. اين گزارش مي افزايد: با توجه به مجموع بارش در نقاط مختلف كشور از اوايل سال زراعي جاري تاكنون و مقايسه آنها با نرمال درازمدت، نشانگر اين مطلب است كه در بعضي از نواحي، بارش مطابق نرمال و يا كمي بيشتر بوده، در حالي كه اكثر مناطق كشور پهناورمان در اين دوره زماني كمتر از نرمال بارش داشته اند. بدين ترتيب مي توان گفت براي استان هاي قزوين، سمنان، تهران، گلستان و شهرهاي تربت حيدريه، آبادان، بندرعباس و نواحي اي از استان كرمان بيش از نرمال بارش محاسبه شده است كه در اين بين بارندگي بندرعباس از استان هرمزگان بيش /1 5از برابر نرمال است. بخش هايي از استان هاي تهران، مركزي، گلستان، گيلان، مازندران، فارس، بوشهر، سيستان و بلوچستان 75 تا 100 درصد نرمال بارش داشته اند. شمال استان خراسان، نواحي مركزي كويري و بخش هايي از جنوب شرقي كشورمان كمتر از 50 درصد نرمال باران ريزش نموده است و براي ساير نقاط كشور در طي اين مدت از سال زراعي بين 75 تا 50 درصد نرمال بارش محاسبه شده است. قابل توجه است جنوبشرق كشورمان كمتر از 25 درصد نرمال ريزش جوي داشته است.