Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790115-47712S3

Date of Document: 2000-04-03

كارآگاهان در تعقيب اعضاي باند اخاذي گروه حوادث: كارآگاهان در جستجوي اعضاي باند 6 نفره اخاذ در تهران هستند. اعضاي اين باند با زور و تهديد چاقو يك ميليون و دويست هزار تومان يك كارمند شركت كامپيوتري را هنگام خروج از بانك ربودند و متواري شدند. اعضاي اين باند كه جوانان بين 18 تا 25 ساله هستند در حاليكه سوار بر سه دستگاه موتور بودند اين كارمند شركت كامپيوتري را از بانك ملي شعبه قصر در خيابان حافظ شمالي تعقيب و در لحظه اي مناسب با تهديد چاقو پولهاي او را ربوده و به نقطه نامعلومي گريختند. از چهره يكي از افراد باند مزبور چهره نگاري شده، بر اساس چهره نگاري اين جوان داراي چشم سبز و قدي نسبتا بلند با مويي بور است. ماموران آگاهي از افرادي كه از اين عده باخبرند و اطلاعاتي درباره آنها دارند خواستند كه اطلاعات خود را در اختيار نيروي انتظامي و يا كارآگاهان تهراني قرار دهند.