Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790115-47712S10

Date of Document: 2000-04-03

آتشفشان يوسو 15 هزار تن را آواره كرد داته - ژاپن: گروهي از ساكنان شهرهاي كوهپايه اي يوسو ژاپن كه براي درامان ماندن از خطر ناشي از آتشفشان مجبور به ترك خانه هاي خودشده بودند ديروزاجازه يافتند تا به منازل خود سركشي كنند. براساس آمارهاي رسمي 55 هزار نفراز مردم در پنج شهر حومه كوه 732 متري يوسو زندگي مي كنند كه افزون بر 15 هزارنفرآنان به ساير مناطق انتقال داده شده اند. يك گروه 250 نفري از مردم شهر داته با كمك نيروهاي سازمان دفاع، براي نخستين بار طي چهار روز گذشته به شهرخود بازگشتند. بازگشت اين عده پس از آن انجام شد كه ميزان لرزش زمين در منطقه آتشفشان خيزيوسو كاهش يافت به گونه اي كه از 3500 لرزش طي سه روز گذشته به 37 پس لرزه درروز يكشنبه رسيده است. هزاران تن از ساكنان شهرهاي كوهپايه يي يوسو در جزيره شمالي هوكايدوژاپن كه براي در امان ماندن از پيامدهاي آتشفشان مجبور به ترك خانه هايشان شده اند از استمرار فوران دود و خاكستر ابراز نگراني مي كنند. كانون اين آتشفشان كه طي 300 سال گذشته 7 بار فعال شده در 70 كيلومتري جنوب غربي ساپورو مركز جزيره هوكايدو و كيلومتري 800 شمال توكيوپايتخت ژاپن قرار دارد. شهر بندري داته از سكنه خالي شده است و فقط هر از گاهي نفربرهاي ارتش دفاعي براي انتقال حيوانات و انجام ماموريت در اين شهر تردد مي كنند. حدود 5 هزار تن از اهالي اين شهربه منطقه اي در 20 كيلومتري شمال داته منتقل شده اما آنان نيز با وجود برودت هوا در فضاي آزاد به ستونهاي عظيم دود كه بر سر خانه هايشان سايه افكنده است نگاه مي كنند. آوارگان ژاپني در مدارس، ورزشگاههاي سرپوشيده و سرسراهاي عمومي اسكان داده شده اند اما اغلب آنان از وضعيت موجود ابراز نارضايتي مي كنند. خدمات درماني، مخابراتي، بانكي و حتي غذاي آماده در اختيار آوارگان گذاشته شده اما آنان از ازدحام بيش از حد در آسايشگاههاي موقت رنج مي برند. مردم شهرهاي كوهپايه اي يوسو در حالي به سرنوشت نامعلومشان مي نگرندكه هموطنانشان در جنوب و مركز ژاپن براي رفتن به دامن صحرا جهت جشن شكوفه هاي ساكورا برنامه ريزي مي كنند.