Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790115-47707S2

Date of Document: 2000-04-03

سمينار بررسي نقش آموزش در سينماي ايران برگزار مي شود گروه هنري: سمينار بررسي نقش آموزش در سينماي ايران از 6 تا 8 ارديبهشت ماه در خانه سينما برگزار خواهد شد. در اين سمينار كه به منظور بررسي موقعيت كنوني نظام آموزش سينمايي كشور و در جهت چاره انديشي براي موانع موجود در مسير ارتقاي آموزش دست اندركاران سينما و دست يابي به سينماي مطلوب طي دو روز برپا خواهد بود. صاحب نظران و دست اندركاران حرفه اي سينما نظرات كاربردي خود را در قالب سخنراني و مقاله ارائه خواهند داد. چگونگي طراحي الگوهاي آموزشي سينما، ضرورت هماهنگي و ارتباط بين تخصص هاي سينمايي، روش هاي همكاري سينماي ايران با دانشگاهها و مراكز آموزش سينمايي، چگونگي برقراري ارتباط و بهره گيري فرهنگي از مراكز آموزشي جهان و.. از محورها و موضوعات اين هم انديشي است.