Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790114-47704S14

Date of Document: 2000-04-02

نماينده منتخب مردم يزد در مجلس ششم: چرا چهره هاي سياسي و اهل فكر و انديشه مورد حمله قرار مي گيرند يزد - خبرنگار همشهري: آنهايي كه جامعه را به خودي و غيرخودي تقسيم مي كنند بدانند كه از انديشه رهبري و رياست جمهوري فاصله گرفته اند. نماينده منتخب مردم يزد در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: آناني كه جمهوريت نظام را منهاي اسلاميت و اسلاميت نظام را منهاي جمهوريت مي دانند، بدانند كه از اسلام فاصله گرفته اند. سيدمحمد رضوي گفت: مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود وحدت ديني نفرمودند وحدت ملي فرمودند كه وحدت ملي پايه و اساس سياست دولت است. وي در اجتماع مردم يزد گفت: چرا نبايد در جامعه امنيت باشد. در صورتي كه در حكومت حضرت علي ابن ابيطالب امنيت براي زن يهوديه بوده است و در نظام جمهوري اسلامي امنيت براي زن مسلمان نباشد كه به راحتي مي ريزند در منزل و شوهرش را بكشند و زن شاهد قتل شوهرش هست و فرياد مي زند و آن را هم بكشند. وي گفت: چرا نبايد در جامعه امنيت باشد و انديشمندان، چهره هاي فكري و سياسي، دانشگاهي، روحاني و غيرروحاني، حوزوي و غيرحوزوي بتوانند در جهت شكوفايي كشور و فكر و انديشه جوانان گام بردارند. وي گفت: چرا بايد در نظام جمهوري اسلامي سعيد حجاريان مورد حمله قرار گيرد و نگراني مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري از اينجاست و چرا بايد چهره هاي سياسي، اهل قلم، فكر و انديشه اين گونه مورد حمله قرار گيرند. وي گفت: در قالب شعار وحدت ملي و امنيت ملي همه كساني كه پايبند به قانون اساسي هستند مورد احترام نظام مي باشند. سيدمحمد رضوي گفت: در نظامي كه فقيهي مجتهد در راس آن هستند و رئيس جمهور آن فردي فاضل و دانشمند است خود و غيرخودي جايگاهي ندارد. و آنهايي كه جامعه را به خودي و غيرخودي تقسيم مي كنند بدانند كه از انديشه رهبري و رياست جمهوري فاصله گرفته اند.