Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790111-47691S6

Date of Document: 2000-03-30

در مصرف آب صرفه جويي كنيد مصرف آب تهران ديروز به بيش از 2 ميليارد و 113 ميليون ليتر رسيد كه در مقايسه با روز مشابه سال /1 66قبل درصد افزايش داشته است. به گزارش واحد مركزي خبر كل مصرف آب از ابتداي امسال تا روز سه شنبه به 18 ميليارد و 498 ميليون ليتر رسيد كه نسبت به ابتداي /6 67 سال درصدافزايش را نشان مي دهد. بنابر اين گزارش شركت آب و فاضلاب استان تهران از مردم خواست تا درمصرف آب صرفه جوئي كنند.