Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790111-47689S1

Date of Document: 2000-03-30

نتايج دور چهارم شطرنج قهرماني نوجوانان آسيا گروه ورزشي: دور چهارم از سومين دوره مسابقه هاي شطرنج قهرماني نونهالان و نوجوانان آسيا كه در محل فدراسيون شطرنج جريان دارد، در رده دختران وپسران ادامه يافت. در پايان رقابتهاي روز گذشته نتايج زير به دست آمد: دختران رده سني زير 10 سال: سيندهو از هند با 4 امتياز همچنان در صدر جدول قرار دارد چينگ و از چين /3 5با امتياز در مكان دوم ايستاده است و مهسا و پريدر دني لبوك از قزاقستان هر كدام با امتياز 3 در مكان سوم قرار دارند. در ديدارهاي دور چهارم اين گروه مهسا پريدر مونا، سعيدپور وشطرنجبازان هندي و قزاقي برابر حريفان خود به برتري دست يافتند. رده سني زير 12 سال: ديدار ميان ماندانا تيموري و عاطفه قريشي با برتري تيموري به پايان رسيد و ديدارهاي زوار موسوي با آتوسا پوركاشيان و ساره تاجيك با سارا اثني عشري به تساوي رسيد. در اين رده سني نگوين از ويتنام /3 5با امتياز صدرنشين است خالا و يوا از تركمنستان و ناديج از هند هر كدام با 3 امتياز درمكان دوم قرار دارند. رده سني زير 14 سال: ساجدف از هند /3 5با امتياز در مكان نخست جاي دارد و از توتيباوا قزاقستان به همراه شهره بيات از ايران و اكتاف از قزاقستان هر كدام /2 5با امتياز در مكان دوم ايستاده اند. در دور چهارم اين رقابتها در اين رده سني ساجدف از هند سحرديانت و الهه كاظم زاده برابر حريفان خود به برتري دست يافتند وديدار ميان شهره بيات از ايران و حريف قزاقي به تساوي انجاميد. پسران رده سني زير 10 سال: آبينا از هند دوست كاجانف از قزاقستان به همراه و توفيقي دريني از ايران برابر حريفان خود به برتري دست يافتند. دراين رده سني آبينا با 4 امتياز در مكان نخست قرار دارد و دوست كاجانف از قزاقستان /3 5با امتياز و كوبازي از قزاقستان با 3 امتيازبه ترتيب در مكان دوم و سوم قرار دارند. رده سني زير 12 سال: در ديدار اين رده سني گوپتا از هند و سافايف از تاجيكستان برابر حريفان خود به برتري دست يافتند و ديدار ميان و ژرمابايف نگوين به تساوي رسيد. در پايان اين دور ژرمابايف از قزاقستان /3 5با امتياز و نگوين از ويتنام با 3 امتياز در رده اول و دوم قرار دارند. رده سني زير 14 سال: در دور چهارم اين رقابتها، عبدالله از امارات متحده عربي و چاركاروواني از هند برابر حريفان خود به پيروزي دست يافتند و هامون طهماسبي برابر كرشينا از هند به تساوي رسيد. در اين رده سني طهماسبي از ايران و كرشينا از هند هر كدام باامتياز 3 در صدر جدول قرار دارند و عبدالله با همين امتياز در مكان بعدي جدول قرار دارد. مسابقه هاي شطرنج نونهالان و نوجوانان آسيا با شركت 98 شطرنجباز پسر ) 59و 39 دختر ) از 12 كشور آسيايي در 9 دور به روش سوئيسي در محل فدراسيون شطرنج ادامه دارد. دور پاياني اين رقابتها روز 13 فروردين ماه سال جاري برگزار مي شود.