Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790111-47687S3

Date of Document: 2000-03-30

ژاپن كارگران خارجي بيشتري را مي پذيرد گروه اقتصادي: در يك حركت كوچك اما نمادين، ژاپن مي خواهد برنامه هاي آسان سازي قوانين سفت و سخت مهاجرت خود را به اجرا گذارد; و در حالي كه با كاهش نيروي كار داخلي روبه رو مي شود، اجازه دهد كارگران خارجي بيشتري وارد اين كشور شوند. به گزارش خبرگزاري رويتر، انتظار مي رود ائتلاف حاكم بر ژاپن يك گزارش وزارت دادگستري اين كشور را كه پايه سياست مهاجرت ژاپن در 5 سال آينده خواهد شد تائيد كند. براساس گزارش رسانه ها، اين گزارش پيشنهاد مي كند به خارجيان اجازه داده شود در زمينه هاي كشاورزي، هتل داري، و فرآوري محصولات آبزيان به عنوان كارآموز سرگرم كار شوند. در حال حاضر ژاپن تنها در 55 رشته بازرگاني كارآموز خارجي مي پذيرد. گزارش رسانه ها همچنين حاكي است: گزارش اين وزارتخانه در ضمن از دولت ژاپن مي خواهد كارگران خارجي براي مراقبت در خانه هاي سالمندان پذيرفته شوند زيرا ژاپن به سرعت به سوي يك جامعه سالمند پيش مي رود. قوانين فعلي، كاركنان خارجي را محدود به كساني مي نمايد كه نوعي مهارت را در زمينه هاي روزنامه نگاري، رشته هاي دانشگاهي و برخي زمينه هاي فن آوري پيشرفته با خود به ژاپن مي آورند. اما تقاضاي فزاينده براي كارگران در مشاغلي كه ژاپني ها ترجيح مي دهند از آنها دوري كنند، منجر به افزايش شمار خارجيان در اين كشور شده است، كه بسياري از آنان ويزاي درستي هم ندارند. در پايان سال 1998 شمار خارجيان در /1 51ژاپن ميليون بود. اين آخرين سالي است كه اطلاعات آن در دسترس است. تصور مي رود حدود 270 هزار نفر هم در اين كشور باشند كه ويزاي معتبري ندارند. آمار و ارقام دولتي نشان مي دهد: در حالي كه ركود اقتصادي طولاني ژاپن بر افزايش آهنگ بيكاري تاكيد دارد، افزايش جمعيت سالمندان و كاهش آهنگ زادوولد به معناي كاهش نيروي كار از 5 سال ديگر است. اين آينده هراس آور، در سال گذشته يك گروه بررسي را در اداره برنامه ريزي اقتصاد دولت ژاپن بر آن داشت كه از دولت بخواهند كارگران خارجي را بپذيرد. در يك برنامه اقتصادي 10 ساله كه سال پيش به اجرا درآمد ژاپن روشن كرد كه براي دوباره به حركت در آوردن اقتصاد، كارگران خارجي را خواهد پذيرفت. ماه پيش، دولت ژاپن قوانين سفت و سخت تري را بر ضد كارگراني كه ويزاي معتبر ندارند به اجرا درآورد كه در آن بازگشت آنان را براي سال 5 به ژاپن ممنوع ساخت.