Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790110-47684S5

Date of Document: 2000-03-29

افكار عمومي در انتظار روشن شدن هويت و انگيزه واقعي عاملان ترور حجاريان گروه سياسي: رضايت مردمي از دستگيري ضارب حجاريان و همكاران وي كه طي ده روز شناسايي و دستگير شدند، ديري نپائيد و با توضيحات تكميلي در خصوص تروريست ها اين رضايت به گله گذاري تبديل شد. چرا كه دوباره واژه هاي عناصر خودسر ماجراجو، و... شاه بيت اطلاع رساني ها شد. بخش در خور توجهي از مردم كه از اسفند گذشته پي گير ماجراي ترور حجاريان بودند به خوبي مي دانند در مدت پنج روز پس از دستگيري ضاربان نمي توان به همه جوانب و اطلاعات مربوط به اين اقدام رسيد. اما آنها شگفت زده اند كه چگونه در اين مدت مشخص شد كه آنها اند خودسر. اين تعجب و اظهار نارضايتي وقتي بيشتر مي شود كه از زبان مسئولان آدرس ها و نشانه هاي ديگري دريافت مي دارند. رئيس جمهوري در نامه به وزير اطلاعات خبر از فتنه اي تازه مي دهد. وي مي نويسد: اگر چشم فتنه با قدرت در نيايد و ريشه هاي آن خشكانده نشود مي تواند منشا مشكلات و خسارت هاي فراوان شود. از اين جملات نمي توان خودسري و تصميم يك گروه چندنفره را استنباط كرد چرا كه در اين صورت چشم فتنه و ريشه ها معني نداشت. رئيس جمهور در نامه خود به وزير اطلاعات آدرس هاي ديگري نيز مي دهد وي مي نويسد: نبايد ذره اي از فتنه خطرناكي كه ريشه در درون دارد غافل ماند. آقاي خاتمي حتي اين احتمال را مطرح مي كند كه چه بسا اين فتنه چهره زشت خود را در جامه زيباي دينداري و ارزش مداري بپوشاند رئيس جمهور به عنوان شخصيت طراز اول اجرايي هرگز نمي تواند برحسب حدس و گمانهاي بدون پشتوانه چنين سخن گويد. يا در جاي ديگر آيت الله طاهري نماينده مردم در مجلس خبرگان و امام جمعه اصفهان صراحتا بيان مي دارد كه انگيزه ترور حجاريان شخصي نبود و تشكيلاتي و گروهي بوده است. عبدالله نوري كه خود سالها در حساس ترين پست هاي اجرايي بوده معتقد است محاكمه (تروريست ها ) كافي نيست و بايد ريشه اين نوع اتفاقات خشكانده شود. و حكيمي پور عضو شوراي شهر تهران خبر از تشويش اذهان عمومي و احتمال اختلال در مسير پي گيري پرونده ترور حجاريان مي دهد. چيدن اين اطلاعات و اخبار در كنار هم و تجربه پي گيري ماجراي قتل هاي زنجيره اي كه رئيس كل دادگستري استان تهران در نامه به رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره كرده و نيز وضعيت محاكمه عاملان حمله به كوي دانشگاه باعث شده تا گروهها و چهره هاي سياسي و پيشاپيش آنها مردم كنجكاو، از نحوه اطلاع رساني و پي گيري پرونده ترور حجاريان اظهار نارضايتي كنند. رئيس قوه قضائيه از رسانه ها خواسته است تنها اخباري را كه از مراجع رسمي تاييد مي شود منعكس كنند، اين تذكر را به زبان ديگر رئيس جمهور نيز در نامه اي كه براي وزير اطلاعات نوشته اشاره كرده است. اما طي سه روز گذشته هيچ خبر در خور توجهي از سوي مراكز ذي صلاح ارائه نشده است و اين در حالي است كه مردم متوقع اطلاع رساني هستند. مسئولان اطلاع رساني بايد بپذيرند با صرف بيان اين جمله كه تروريست ها خودسر هستند ذهن هاي كنجكاو قانع نمي شود. چرا كه به گمان مردم افراد به ظاهر ارزشي و عصباني كه در شعارهاي خود تهديد مي كنند، تجمع هاي مختلف را به كرات به هم ريخته اند، زودتر از نيروهاي انتظامي در حادثه حمله به كوي دانشگاه به محل مي رسند، شخصيت هاي مختلف سياسي را مضروب مي كنند، آنها را به قتل تهديد مي كنند، آدم ربايي مي كنند، و هرگز دستگير نمي شوند، نمي توانند خودسر باشند. ترور عملياتي بسيار سنگين به لحاظ برنامه ريزي و از آن مهمتر به لحاظ تحمل فشار رواني است. چگونه مي توان پذيرفت كه يك گروه شش نفره شامل يك دانشجو، يك كارمند يك نگهبان، و چند بيكار قادر به اين نوع برنامه ريزي و تحمل فشار رواني جهت تصميم به آن ؟ باشند عمليات ترور در آخرين روزهاي سال اتفاق افتاد و اگر روزنامه هاي دوم خردادي طي برنامه اي هوشيارانه اقدام به چاپ روزنامه در روزهاي تعطيل نمي كردند معلوم نبود فقدان اطلاع رساني باعث بروز چه نوع حوادث ديگر مي شد. و آيا شبهه افكني ها و تاسي به نقل قول هاي مجعول منابع آگاه مسيري ديگر براي بررسي اين حادثه تلخ رقم؟ نمي زد اينها سئوالاتي است كه در ذهن مردم كنجكاو بدون پاسخ مانده است و تا رسيدن به پاسخ قانع كننده نمي توان انتظار خوشنودي كامل و رضايت از سوي مردم داشت.