Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781226-47675S1

Date of Document: 2000-03-16

فوتبال دريچه هاي تازه قاره اي را به روي ورزش باز كرد ورزش و سالي كه گذشت مديريت و مديريت ها در ورزش كلان كشور گروه ورزشي: ورزش در سالي كه گذشت بيشتر از آنكه در ابعاد قهرماني به موفقيت برسد و بستر واقعي خود را پيدا كند بدنبال تثبيت مديريت بود. قريحه ورزشي را مي توان در اخلاقيات، اقتصاد، سياست و فرهنگ اشخاص پيدا كرد و يكي از شاخه هاي اصلي امروز ورزش جهان مديريت است. قراردادن اين بخش از ورزش در بوته نقد، برايند كلي بدست مي دهد كه مي توان با آن به دستاوردهاي مثبت در سازمان ورزش رسيد. با وجود ورود ورزش ايران به عرصه تجارت جهان به نظر مي رسد كه اخلاقيات و مديريت در كنار يكديگر مسئوليت سنگين تري دارند. به نظر مي رسد وقتي مردم در باره ورزش صحبت به ميان مي آورند بيشتر در مورد مديريت ها صحبت مي كنند تا آنچه كه هست. نداهاي استمداد براي درمان ورزش سالهاست بر زبانها جاري است و تمام نگاهها نيز متوجه مديريت كلان اين پديده اجتماعي به است ويژه مديريت در شهر متنوع و پر رونق تهران با تمام امواج مثبت و منفي موجود در آن بحرانهاي اقتصادي، تقابلهاي سياسي، تحولات فرهنگي و اجتماعي و روشنگري در امر هنر و ورزش، تماما بار مديريت ورزش را سنگين تر و حساس تر مي كند. شهر تهران مركز حكومت ورزش نيز هست، شهري با تضادهاي شديد، كشمكشهاي فراوان و چالشهاي جهاني شدن به مركز تمام تصميمات و فعاليت هاي ورزشي تبديل شده است. اداره ورزش چنين شهري طبيعتا مي تواند روي اداره ورزش ديگر استانهاي كشور اثر بگذارد. مديريت سازمان ورزش با توجه به اين امر و نگاه توسعه و تعميم و در نظرداشتن ورزش قهرماني بايد مجموعه اي را در كنار خود قرار دهد كه قادر باشند حركت عمومي ورزش را هدايت كنند. براي ورزش در سطح بالا به مفهوم ورزش براي همه و ارتقاي فعاليت جسمي، ورزش براي مدارس و ورزش در برنامه هاي آموزش غيررسمي به ويژه در كشور روبه توسعه ما چه اهميتي بايد قائل؟ شد هزينه ورزش ديريست افزايشي عجيب پيدا كرده است و شتابان از توانايي افراد شركت كننده در آن رشد مي كند. اولويتي كه در كشور ما وجود دارد برآوردن نيازهاي بنيادي مردم آيا است ورزش سطح بالا را نيز بايد نيازي بنيادي؟ دانست آيا سرمايه گذاري در اين سطح و ميزباني رويدادهاي ورزشي كاري بخردانه بوده؟ است پول لازم براي تسهيلات ضروري را به دشواري مي توان فراهم كرد و نگهداري از اين تسهيلات نيز دشوار است، ما در اين زمينه چه كرده ايم و چه مي خواهيم؟ بكنيم آيا تناسب صحيحي بين اوضاع سياسي و اقتصادي با جامعه ورزش خود ؟ داريم بايد ديد رشد اقتصادي جامعه چگونه بوده و تسهيلات فقيرانه ايجاد شده با نيازهاي مردمان محلي همخواني دارد يا؟ خير ارتقاي فعاليت هاي جسمي و ورزشي براي همه را بايد بدون ترديد بخشي جدايي ناپذير و محمل توسعه دانست. بي گمان موءثرين، دلپذيرترين و كم خرج ترين راه براي جوان و سلامت ماندن، حفظ سلامتي جامعه است و كاهش دادن هزينه هاي دولت براي ناهنجاريهاي رايج، مشكل بتوان تصور كرد كه براي يك كشور گنجينه اي گرانبهاتر از تندرستي مردمان آن وجود داشته باشد. ورزش، در سطح روان شناختي، شخصيت ساز و عامل رشد و تكامل هر چه بيشتر شخصيت، بهبود بخشنده تعادل عاطفي و كمك كننده به فرد براي نگريستن به پيروزي و شكست از چشم اندازي درست است. از نظر فكري، سرچشمه دانش و راهنمايي كننده، در فرايند يادگيري است. سرانجام ورزش شوق همكاري، همبستگي و تفاهم متقابل است و به اين ترتيب مي تواند به افراد كمك كند كه در جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند، نقش كاملتري بر عهده گيرند و مي توانند به مبارزه عليه تمامي شكلهاي انحصارطلبي بپردازند. ورزش در سالي كه گذشت موفقيت خود را مرهون رشته هايي بود كه در معدن خود طلاهاي ريز و درشت و ناپيدايي دارد. ورزش اگر چه در بخش مديريت خود دچار تناقضهاي فاحش بود، اما در مجموع به نقطه اي رسيد كه مي توان به آن اميد بست و تائيدش ورزش كرد در تثبيت مديريت متجلي مي شود و در تائيد آن پي مي افكند. سالي كه گذشت چون ديگر سالها در تعدادي از رشته ها (مديريت فدراسيونها ) در دور دست باقي ماند و چشم انداز زيبايي از خود نشان نداد. مادر ورزشها در دورترين تصوير ورزش چون نقطه اي سياه باقي شنا ماند و شيرجه در چنبره لاف زدنها خنده هاي تلخ ببار آورد و ديگران نيز تنها زندگي كردند و سال گذراندند. فوتبال به عرصه تازه اي پا گذاشت و راههاي تازه اي را كشف كرد تا به قاره ديگر برود و نقش تبليغاتي و قهرماني خود را بهتر نشان دهد. ورزشهاي رزمي پيش آمد، هر چند نگرش ريشه اي و ورزشي نسبت به آن هنوز وجود دارد و كشتي كه ما را هميشه در انتظار سرود نگه داشت و گاه به پا ايستاديم. در آخرين روزهاي سال 78 موفقيت سه كشتي گير اعزامي ايران به رقابت هاي بين المللي مكزيك روند گزينشي سهميه هاي باقيمانده كشتي ايران براي بازي هاي المپيك سيدني را هموارتر از هميشه ساخت و اميدواري براي حضوري كامل در اين بازي ها را افزايش داد. با وضعيت موجود و با دو مدال طلاي مجيد محمدي و قهرماني امير توكليان كه در مسابقه هاي بين المللي آلمان ژاپن و مكزيك حاصل شد حضور نماينده 69 كيلويي ايران در المپيك 2000 قطعي و مسجل شد و در دو وزن 85 76 و كيلوگرم نيز نمايندگان ايران در جمع 7 نفر برتر قرار گرفتند. اين بارقه اميد در كشتي در حالي در آخرين روزهاي سال 78 شكل گرفته است كه سال آينده سالي سرنوشت ساز براي كشتي ايران است و بايد با اميدواري افزون تري نسبت به تحولات و رويدادهاي آينده آن نظر انداخت.