Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781225-47664S8

Date of Document: 2000-03-15

اصلاحات متوقف نمي شود، آمران ترور را معرفي كنيد موج محكوميت ترور حجاريان همچنان ادامه دارد گروه سياسي: اگر نهادها و سازمانهاي سياسي و صنفي را نماينده قشرهاي مختلف جامعه بدانيم تعداد بيانيه ها و تنوع گروهها حكايت از آن دارد كه ايران معترض است. از لابلاي بيانيه ها و جملاتي كه مردم بيان مي دارند مي توان چند محور در اين اعتراض يافت. نخست; اعتراض به ترور مردي كه او را بسته و دل بسته به اصلاحات مي دانند. انديشمند با هوش و صبوري كه ايراني آباد، آزاد و موءمن در چارچوب نظام جمهوري اسلامي مي خواست. دوم اعتراض به هر نوع خشونت و خشونت پرستي و ترويج آن و سوم آنها بر اين باورند كه يك اراده جدي قادر است عاملان و آمران را به راحتي دستگير كرده و به مجازات برساند. در صلاحيت ما نيست كه اين تلقي آخرين را تائيد يا تكذيب اما كنيم اين تلقي حقيقي محض است كه جامعه آن را بيان مي دارد * ناطق نوري، رئيس مجلس: اين عمل ناجوانمردانه به طور حساب شده صورت گرفته و اين حركات بي ارتباط با خارج از كشور نيست. * ابطحي، رئيس دفتر رئيس جمهور: حجاريان به عنوان يك چهره سياسي در جهت تحقق يك جامعه قانونمند، مردم سالار و اصلاح طلب تلاش مي كرد. اميدواريم هر چه زودتر ضاربين شناسايي و دستگير شوند. * صدوقي، نماينده ولي فقيه، امام جمعه يزد و معاون پارلماني رئيس جمهور: ترور ناجوانمردانه حجاريان بار ديگر نشان داد كه موفقيت ها و پيروزي هاي ملت ايران كه آخرين آنها در حماسه حضور در انتخابات مجلس جلوه كرده دشمنان قسم خورده اي دارد كه قصد دارند همواره شيريني پيروزي ها را به كام ملت تلخ كنند. * جهانگيري وزير معادن: با ترور حجاريان راه اصلاحات و سربلندي ملت متوقف نخواهد شد. راهي كه مردم رفته اند با قوت ادامه خواهد داشت. * امام جمعه آبادان: تروريست ها بدانند كه ملت دست از خاتمي بر نمي دارد.. آنهايي كه فرزندان ملت را ترور مي كنند با اصلاحات خاتمي مخالف هستند.. ترور از نظر شرع مقدس اسلام حرام است و كساني كه دست به اين عمل ضد قرآني و بشري بزنند محارب با خدا، رسول (ص ) و ائمه اطهار ( ع ) هستند. * فرماندار گناوه: خشونت طلبها و ورشكسته هاي سياسي كه هيچ جايگاهي بين مردم ندارند طي روزهاي اخير با دست زدن به حركتهاي نابخردانه نظير ترور مشاور رئيس جمهور و يا پرتاب خمپاره به خانه هاي مسكوني مردم مي خواهند شيريني حماسه جاويد انتخابات را در ذهن مردم تلخ كنند. * استاندار خوزستان: دشمنان ما با دست زدن به چنين اعمالي نشان دادند كه توان تحمل رشد فزاينده دولت و ملت مسلمان ايران را كه در مسير اصلاحات گام نهاده اند، ندارند. * خانه سينما: محكوم كردن چنين وقاحت هايي به تنهايي كافي نيست. بايد اذهان را روشن ساخت و ريشه خشونت طلبي را خشك كرد. در غير اين صورت معلوم نيست براي حاكميت دين، آزادي، انديشه، فرهنگ و هنر اين سرزمين چقدر بايد تاوان داد. * روزنامه آريا: حجاريان كه نقش او در حركت عظيم اصلاح طلبي ملت ايران غير قابل انكار است، سرانجام از سوي انديشه هاي پليدي هدف قرار گرفت كه فرجام سياه خود را در تحقق اهداف متعالي اين جنبش مردمي ديده و مي بيند. * اتحاديه اسلامي استادان دانشگاهها: گلوله هاي برآمده از ترور و خشونت آنان كه تاب پيروزي مردم و حاكميت نظم و قانون و سربلندي ايران اسلامي را ندارند، ناتوان تراز مقابله با انديشه و عزم و ايمان حجاريان است. * شوراي اسلامي شهر گرگان: در حاليكه جنبش اصلاح طلبي كنوني در ديد ملت آگاه ايران همسنگ انقلاب اسلامي مهم و ارزشمند شمرده مي شود شاهد حركات مرموزانه افراد فرصت طلب و مطرودي هستيم كه اصلاح طلبي را مورد تهاجم وحشيانه قرار مي دهند، تا شايد هراس در دلها افكنند. اما اين خيالي باطل است. * شوراي اسلامي شهر رشت: ترور حجاريان بيش از هر چيز نشانگر عمق خصومت خشونت طلبان با مردمسالاري و نهادهاي دموكراتيك است. * شوراي اسلامي شهر مهاباد: طراحي و انجام اين اقدام تروريستي در راستاي تشنج آفريني و مخدوش كردن چهره حكومت اسلامي است. * استاندار مازندران: انتظار مي رود با تعامل و معاضدت دستگاههاي انتظامي و امنيتي عاملان اين اقدام شوم هر چه سريعتر شناسايي و به سزاي اعمال ددمنشانه خود برسند. * انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي: بنابر يك تحليل و فرضيه ساده كه از استاد عزيز خويش حجاريان فرا گرفته ايم مي توان اين نوع ترورهاي كور و انديشه كش را به قتل هاي زنجيره اي كه توسط تعدادي از عوامل خودسر درون نظام صورت گرفت، پيوند داد. * كانون وكلاي دادگستري مركز نيز با صدور اطلاعيه، اقدام تروريستي و حمله ناجوانمردانه اخير به جناب آقاي مهندس سعيد حجاريان مشاور رياست جمهوري محترم و عضو شوراي اسلامي شهر تهران را محكوم كرد. اين اطلاعيه ضمن آرزوي اعاده سلامتي و شفاي عاجل ايشان، تعقيب فوري موضوع را از مقامات عاليرتبه قضائي، اجرائي و امنيتي كشور خواستار شده است.