Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781224-47655S9

Date of Document: 2000-03-14

مرتضي حاجي: اعمال تروريستي در كشوري كه مردم حامي دولت هستند حاصلي ندارد آنهائي كه رشد ملت ايران را نمي خواهند و فكر مي كنند همچنان بايد به عنوان قيم براي مردم تصميم بگيرند چه آنهائي كه در خارج از كشور با اين خيال خام بسر مي برند و چه آنهائي كه در داخل كشور تحت تاثير القائات انحرافي قرار مي گيرند، هميشه مانع مردم سالاري بوده اند و در شرايط حساس تاريخي مشكلاتي براي كشور فراهم مي كرده اند. مرتضي حاجي گفت: خوشبختانه مردم در دوم خرداد 76 و 29 بهمن 78 رشد خود را نشان دادند و با روش معقول و منطقي خواسته خود را در چهارچوب جمهوريت نظام به شايستگي نشان دادند. اعمال تروريستي در كشوري كه بيش از 99 درصد به نظام آن راي داده اند و قانون اساسي را پذيرفته اند و در آخرين انتخابات بيش از 70 درصد مردم حضور فعال داشته اند حاصلي ندارد و مردم پاي دست آوردهاي خود ايستاده اند. مرتضي حاجي وزير تعاون با اعلام اين مطلب ضمن محكوم كردن ترور سعيد حجاريان افزود اينگونه شيوه ها تنها موجب انسجام بيشتر مردم و اثبات حقانيت راهي است كه انتخاب كرده اند و چون روز روشن است كه حاصل آن براي دست اندركاران آن شكست است. حاجي افزود: آنهائي كه احساس مسئوليت مي كنند و قلبشان براي اعتلاي ميهن اسلامي مي تپد بايد از هر گونه سخن و عملي كه موجب ايجاد تشنج مي شود و افراد ساده لوح را تحريك مي كند تا به اعمال ناشايست دست بزنند خودداري كنند. مهندس مرتضي حاجي وزير تعاون در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد نظام اسلامي اينك به عنوان يك الگوي دمكراسي شناخته شده به حدي كه دشمنان نيز ناچار شده اند كه اين امر را پذيرفته و به آن اعتراف كنند. هر حركتي در جهت ايجاد رعب و وحشت براي زير سئوال بردن دست آوردهائي است كه مردم ايران در دوم خرداد و 29 بهمن به دست آورده اند. مرتضي حاجي تاكيد كرد كه حادثه تاسف آور ترور سعيد حجاريان به اين لحاظ كه وي يكي از شخصيت هاي فرهنگي و مطبوعاتي برجسته كشور است موجب تاسف مي باشد. حاجي تاكيد كرد كه اين اقدام از سوي گروه هائي صورت گرفته كه روش ها و عملكرد آنان گروه خوارج در صدر اسلام را تداعي مي كند.