Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781224-47655S6

Date of Document: 2000-03-14

براي آزادي سيدعطاءالله مهاجراني مي خواستم عنوان اين نوشته را براي سعيد حجاريان انتخاب كنم. آزادي خجسته آزادي، در ذهنم تداعي شد، نوشتم براي آزادي. سعيد حجاريان از زمره صاحبنظران نظريه پردازي است كه به خوبي مي داند آزادي اگر در نظام نظريه تبيين نشود و آن نظريه اگر سازمان مناسب را براي اجرا نداشته باشد، در حد يك آرزو محدود مي شود، آرزويي كه گاه مي تواند قدرت خلاقه خيال پردازان را توشه راه شود. دانش گسترده، ذهن پر جرقه و مواج، زبان روشن و روان كه با اصطلاحات متنوع و متعدد فلسفه سياسي و نيز واژگان اصولي و فقهي از ديگران ممتاز مي نمايد، علاوه بر آن طنزي نمكين كه جرقه هاي هوشمندي از آن به آسمان مي رود. همين جلسه گذشته گروه مشاوران رياست محترم جمهوري بود كه سعيد حجاريان در بخشي از سخنانش كه مثل هميشه سطح بحث را اعتلا مي بخشيد و نيز بر عمق مباحث مي افزود، گفت: بعضي ها طرفدار رژيم هستند! از صبح كه از خانه بيرون مي آيند در برابر پرسش و يا هر پاسخي را كه مي شنوندمي گويند: حتما عده اي از همان طرفداران رژيم در برابر حادثه ترور سعيد حجاريان همان واكنش را نشان داده اند، اما حادثه ابعادي متنوع و تامل انگيز دارد: - 1 مدتهاست خشونت و بلكه صراحتا مي توان گفت آدم كشي تقديس و تشويق مي شود. با اشاره و كنايه، افرادي نشانه گرفته مي شوند و كار آنان در قلمرو انديشه و فرهنگ و مشخصا مطبوعات فتنه اشد از قتل معرفي آيا مي شود اين فضاسازي ها، مشروعيت بخشيدن به خشونت وقتي سرانجامي مثل ترور حجاريان را در پيش رو دارد، نمي خواهد از آفرينش انگيزه ترور دست؟ بردارد - 2 مبهم و معطل ماندن پرونده قتلهاي مشهور به زنجيره اي و نيز بازداشت و بازجويي از محمدرضا درويش كه چند هفته پيش اتفاق افتاد، تهديد روزنامه نگاران و.. اگر سرانجام هيچكدام با دقت و فوريت بررسي و آشكار و اعلام نشود، گويي همواره زمينه براي اقدام هاي خشونت آميز و ترور وجود خواهد داشت. با تاسف بسيار، حادثه قتلهاي زنجيره اي دچار حادثه كوي دانشگاه شد و حادثه كوي دانشگاه دچار ترور سعيد حجاريان، آيا اين احتمال وجود ندارد كه اگر در بر همين پاشنه بگردد حادثه ترور سعيد حجاريان با حادثه ترور ديگري كمرنگ؟ شود - 3 تلاش آشكاري صورت مي گيرد كه اولا حركت و نهضت اصلاح طلبي و نوگرايي را از بعد نظري خلاف دين و آيين و ارزش ها معرفي كند و از سوي ديگر دولت خاتمي را به ناكارآمدي متهم يا معرفي كند. مزمن شدن بررسي و پيگيري و اطلاع رساني درست و دقيق حادثه قتل ها و كوي دانشگاه و ترور سعيد حجاريان، حتما اعتماد عمومي را مسئله دار و مخدوش مي نمايد. از اين رو بيش از هميشه و با تلاش مضاعف بايستي اين پرونده ها را به سرانجام رساند. - 4 در روزنامه صبح امروز در صفحه 15 تصويري چاپ شده است حسرت آفرين و سنگين. - و البته تصوير ديگري كه در صفحه اول چاپ شده است كه دو نفر با كت و شلوار و دستان بدون دستكش در اتاق مراقبت هاي ويژه بالاي سر سعيد حجاريان اند و به مراقبت از او مشغول، همين امروز صبح تلفني با دكتر فرهادي صحبت كردم كه همين عكس نشانه كم توجهي همگي ماست - تصوير خطي از خون سعيدحجاريان را كه نقش خيابان بهشت شده است نشان مي دهد، رهگذر شاهدي گفته است: وقتي رسيدم بالاي سر حجاريان روي زمين افتاده بود و دست و پايش مي لرزيد و اندازه سه برابر قدش روي زمين خون ريخته بود. اين خط خون، به درازاي تاريخ انسان و انديشه و هنر تداوم داشته و دارد. آناني كه آزادي را انتخاب كرده اند، درست ترين، شفاف ترين و ماندگارترين تفسير از آزادي را با خون خود نوشته اند. نهضت اصلاحات در ايران اسلامي، نهضتي برگشت پذير نيست، اما تفسيري عاشقانه و مستانه مي طلبد. خط خون سعيد حجاريان روشن ترين گواه بر عمق و استحكام و تداوم اصلاح طلبي و نيز خط بطلاني بر خشونت گرايي است، چه خشونت سازمان مضحك منافقين كه هويت خود را بر قساوت و خشونت بنا نهاده اند، و چه كساني كه همان رفتار را دارند البته با نقابي از دغدغه ديني. تنها تفاوت در شيوه گفتار است والا از آفتاب روشن تر است كه منافقين، از فتنه خاتمي سخن مي گويندو عده اي ديگر از فتنه اصلاحات و هر دو خشونت را تقديس مي كنند. - 5 حلقه اي از مردم كه با نگراني و با تصاوير سعيد حجاريان در جلو بيمارستان سينا بودند، بي تابي خبرنگاران و عكاسان، همگي تابلويي از تحول فرهنگي و سياسي جامعه ماست. جامعه و مطبوعات در يكديگر تنيده شده اند. نهاد مطبوعات معتمد مردم است و نيز بيانگر آرمان ها و انديشه هاي آزادي مردم در چنين فضا و فرصت ديرپايي قامت مي كشد تا نسل نو و نسل هاي آينده در پناهش باشكوه و سرفراز زندگي كنند. روزنامه اطلاعات /12/78 23