Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781224-47655S3

Date of Document: 2000-03-14

موج محكوميت ترور دكتر حجاريان ادامه دارد گروه سياسي: درصد قابل توجهي از اخبار ايرنا و خبرهايي كه از طريق نمابر به روزنامه مي رسد اختصاص به بيانيه ها و اظهارنظرهاي گوناگون درخصوص محكوميت ترور سعيد حجاريان دارد، كه انعكاس همه آنها مقدور نيست. نكته مشترك در تمامي اين اظهارنظرها ابراز انزجار از عمليات تروريستي و تاكيد بر پيگيري اين حادثه تلخ يا دستگيري و مجازات عاملان آن است. آيت الله نورمفيدي: يافتن ريشه اين اعمال چندان دشوار نيست آيت الله نورمفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان حادثه ترور سعيد حجاريان را حادثه اي تلخ و خشونت آميز دانست و با محكوم كردن آن گفت: خشونت گرايي مقابله با خواست مردم براي انجام اصلاحات وي است با بيان تاثر شديد خود از حادثه ترور عضو شوراي شهرتهران از كليه نيروهاي دلسوز نظام بويژه نيروهاي امنيتي و انتظامي خواست با ريشه يابي اين اعمال، ريشه خشونت را در جامعه بخشكانند. وي تصريح كرد: اگر ريشه اينگونه اعمال كه يافتن آن چندان دشوار هم نيست خشكانده نشود، آينده روشني براي نظام و انقلاب نمي توان متصور شد. آيت الله نورمفيدي افزود: اقدامات خشونت آميزي نظير قتلهاي حادثه زنجيره اي، كوي دانشگاه و همچنين ترور سعيد نه حجاريان، تنها مانعي در برابرخواست مردم ايجاد نخواهد كرد بلكه بر اساس سنت اجتماعي، مانع تراش ازمسير مردم برداشته خواهد شد. وزير آموزش و پرورش: ضربه اي بزرگ به مردم بود آقاي مظفر وزير آموزش و پرورش با اشاره به ترور آقاي سعيد حجاريان افزود: اين حركت ضربه اي بزرگ به اسلام و انقلاب و به مردمي است كه مي خواهند كشورمان را با آرامش و در سايه قانونمندي بسازند. مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم: واخوردگان ترفندي بستند تا تلخي شكست خود را جبران كنند مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز با محكوم كردن ترور دكتر سعيد حجاريان نايبرئيس شوراي شهر تهران خواستار شناسايي عوامل خشونت و محاكمه آنان شد. اين مجمع در اطلاعيه خود آورده است: اين تازگي ندارد هربار كه ملت ايران پيروزيهاي چشمگير و شيريني را نصيب خود ساخته واعتباري رادر سطح جهاني براي كشورفراهم آورده، بدخواهان و واماندگان از انقلاب ترفندي ومردم، را به كار بستندتا تلخي شكست خود را از راه خشونت جبران كنند. اطلاعيه افزوده است: اگر از روزي كه نخستين گام خشونت برداشته شده و تهديدو خسارت از سوي برخي به جاي منطق نشست، دولتمردان و مسئولان با قاطعيت و قانوني برخورد مي كردند، اگر پرونده قتلهاي زنجيره اي و كوي دانشگاه ريشه يابي و رسيدگي مي شد اين خشونت به دانشگاهها و حريم مرجعيت و مراكز فرهنگي و ديگر جاها كشيده نمي شد و ما امروز شاهد اين واقعه نفرت انگيز نبوديم. مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه در اطلاعيه خود خاطرنشان كرد: بايد پديدآورندگان و توجيه كنندگان اين ترور شناسايي و محاكمه شوند و اين بيماري مهار شود. مجمع نيروهاي خط امام: ملت مي داند عاملان اين جنايت چه كساني هستند مجمع نيروهاي خط امام با صدور اطلاعيه اي ضمن محكوم كردن اقدام ددمنشانه ترور دكتر حجاريان و تاكيد بر شناسايي سريع عاملان اين اقدام زشت اعلام كرد: بر قاطبه ملت شريف ايران مبرهن و آشكار است كه عاملان اين جنايت و ساير خشونتهاي صورت گرفته در اين 2 سال اخير افراد و گروههايي هستند كه منافعشان در پي تحقق حماسه هاي دوم خرداد 76 و 29 بهمن 78 به خطر افتاده است. اين اطلاعيه مي افزايد: تمامي حوادثي كه طي اين مدت توسط جناح مذكور طراحي و از سوي گروههاي فشار ضربت، عملياتي شده و مي شود صرفا در راستاي ايجاد جو بدبيني و ياس نسبت به رئيس جمهور و آرمانهاي دوم خرداد مي باشد و از جهت ديگر جناح مذكور سعي مي نمايد به گونه اي القاء نمايد كه خاتمي و يارانش از جامه عمل پوشاندن به شعارهايشان عاجزند و دستهاي قدرتمند و پنهاني توانايي تقابل با اين سيل عظيم اراده ملت را دارند، هر چند تجربه به اين طيف نشان داده كه شيوه هايشان نتيجه عكس داده ولي باز هم به تكرار آن روشها مي پردازند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: محفل نشينان قتل هاي زنجيره اي مرتكب ترورهاي خياباني مي شوند و از تئوريسين هاي خود بهره مي گيرند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي در محكوميت ترور سعيد حجاريان اعلام كرد: اينك، محفل نشينان قتل هاي زنجيره اي، براي توقف روند موءثر تحقيق پرونده قتل ها و گريز از چنگ كشف حقيقت و اجراي عدالت، به ارتكاب قتل هاي خياباني مي پردازند و در اين رهگذر از توجيه شرعي و تئوريزه كردن ايدئولوژيكي تئوريسين هاي خود نيز بي بهره اما نيستند همانگونه كه تاكنون به اثبات رسيده است، پس از اين نيز اينگونه عمليات سبعانه، نتيجه معكوس خواهد داد و بر رسوايي عاملان جنايت و حاميان فكري و سياسي آنان خواهد افزود. جنبش اصلاح طلبي و ملت بزرگ ايران تاكنون با حفظ هوشياري، متانت سياسي و پايبندي به نظم و قانون و تنها از طريق فشار افكار عمومي و نمايش مسالمت آميز و قاعده مند اراده خويش توانسته است بر جبهه ضد اصلاحات و به ويژه محافل عقبمانده و خشونت گراي آن ضربات سياسي و اجتماعي سنگيني وارد كند و اين همان امري است كه تئوريسين هاي استاليني -فاشيستي مافياي قدرت، صريحا خشم و استيصال خود را از آن اعلام داشته اند و دستورالعمل هاي لازم را براي خانه نشين كردن مردم صادر كرده اند. اين اطلاعيه مي افزايد: سازمان ما تاكيد مي كند كه اگر پرونده قتل هاي زنجيره اي تاكنون، به گونه اي موءثر و جدي به پيش رفته بود و طراحان، آمران و عاملان اصلي و بازوهاي فرعي آنان شناسايي، دستگير و مجازات شده بودند، اكنون شاهد تكرار جنايتي ديگر نبوديم. تعلل در اين امر مي تواند در آينده نيز فجايع ديگري بيافريند. اسامي تعدادي از احزاب و نهادهاي سياسي و صنفي كه اين اقدام شوم را محكوم كردند عبارتند از: حزب اعتدال و توسعه، مجمع ايثارگران انقلاب اسلامي، واحد پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان، حزب سبز ايران، انجمن اسلامي پزشكان ايران، جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران، مجمع پيروان خط امام گيلان، انجمن اسلامي وزارت پست و تلگراف و تلفن، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، جامعه اسلامي پژوهشگران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هرمزگان، استانداري همدان، شوراي شهر اصفهان، حزب فرزندان ايران، جامعه دانشجويان و دانش آموختگان كرمانشاهي، سازگارنژاد نماينده مردم شيراز در مجلس ششم، محمدرضايي نماينده مردم بيجار و حسن آباد در مجلس ششم حزب چكاد، آزادانديشان، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي، جمعيت حقوق دانان ايراني مدافع حقوق بشر، دانشگاه الزهرا، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي.