Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781224-47655S15

Date of Document: 2000-03-14

شناسايي ضاربان آسان است عاملان و آمران اصلي را دستگير كنيد عكس از: راهب هماوندي گروه سياسي: التهاب، غم و اندوه ملي، سراسر ايران اسلامي را در بر گرفته است و مردم، ترور نظريه پرداز اصلاحات ايران، دكتر سعيد حجاريان را محكوم مي كنند. به گزارش خبرنگاران ما، از ظهر ديروز كه چهره شبيه سازي شده ضاربان احتمالي سعيد حجاريان از تلويزيون و مطبوعات منتشر شده است، مردم در تماس با همشهري مي گويند: شناسايي ضاربان آسان است عاملان و آمران اصلي را دستگير كنيد. در حالي كه از صبح ديروز مردم در تماس هاي مختلف تلفني و حضوري، خواهان انتشار پيام ساده و صريح خود در مطبوعات بودند، سازمانها، احزاب و نهادهاي سياسي جامعه نيز با صدور بيانيه ها و اطلاعيه هايي بر ضرورت پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي و دستگيري آمران شناخته شده ترور سعيد حجاريان و ساير قتل هاي سياسي تاكيد كردند. در همين حال، دكتر عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، با درج يادداشتي تحت عنوان براي آزادي با، نام بردن از زمينه هاي بروز حادثه ترور دكتر حجاريان، بر ضرورت دستگيري آمران شناخته شده و تقدير و تشويق كنندگان خشونت و فضاسازي كنندگان و مشروعيت بخشان پديده ترور و آدم كشي تاكيد كرده است. (اين يادداشت، امروز در همشهري نيز چاپ شده است ). يكسان بودن ديدگاه هاي مردم و تفسير احزاب و نهادهاي مردمي از اين حادثه و درخواستها و مطالبات يكسان اين دو گروه، بار ديگر اهميت شناسايي و دستگيري دقيق ضاربان و آمراني كه نشانه هاي فراواني از آنها در دست است، را يادآور مي شود.