Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781224-47651S1

Date of Document: 2000-03-14

دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور: موءثرترين دليل بروز تصادفات رانندگي عوامل فرهنگي است... سرآغاز; شنبه دوم و يكشنبه سوم بهمن 78 مطلبي با عنوان اثر بخشي تنبيه در نظام رانندگي ايران به قلم دكتر علي اكبر سيف در روزنامه همشهري چاپ شد كه در آن، نويسنده اثر تنبيه را در نظام راهنمايي و رانندگي ايران مورد بررسي قرار داد. مدير كل دفتر حمل ونقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور وابسته به معاونت هماهنگي امورعمراني وزارت كشور، با ارسال نامه اي به گروه علمي و فرهنگي روزنامه همشهري ضمن تاييد مطالب ياد شده، اعلام كردموءثرترين عامل در بروز تصادفات رانندگي عامل انسان است. براساس نظريات بسياري از كارشناسان حمل ونقل و ترافيك، نبود آموزش كافي، پائين بودن سطح فرهنگ عمومي ترافيك و عدم آگاهي اكثريت رانندگان خودروها و عابرين از قوانين و مقررات و رفتارهاي صحيح ترافيك، عمده ترين عامل تصادفات است. آنچه درپي مي آيد، متن كامل پاسخي است كه در اختيار همشهري قرار گرفته است. پس از بررسي آمار وتجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان پزشكي قانوني، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به منظور كاهش شدت و تعداد تصادفات و عوارض ناشي از فقدان يا پائين بودن سطح ايمني در حمل ونقل و ترافيك، اقدام به تاسيس كميته هاي چهارگانه تخصصي ايمني ترافيك كرده است كه عبارتند از: كميته آموزش كميته، قوانين و مقررات كميته، مهندسي و طراحي محيط ترافيك و وسيله نقليه و كميته مديريت، هماهنگي و ارزيابي طرحهاي ترافيك. در حال حاضر دو كميته اول كه در افزايش ايمني موءثرتر هستند، با همكاري نمايندگان اعضاي شوراي عالي و سازمانها ونهادهاي مربوط مانند قوه قضائيه، سازمان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و... فعالانه مشغول به كار هستند. تنها اعلام آمار وحشتناك كشته شدگان و مجروحين مشكلي را حل نمي كند، اعلام آمار فزاينده، زنگ خطر را به صدا درآورده وكليه مسئولين ذي ربط، بايد متوجه وظيفه سنگيني كه به عهده آنان است، پس باشند از صدا و سيما، مطبوعات مهمترين رسانه در آگاه سازي شهروندان لذا هستند ضرورت دارد با عنايت به همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديگر رسانه هاي جمعي و بخصوص مطبوعات با اختصاص بخشي از روزنامه براي آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومي ترافيك، اقدامات مستمر وجدي را براي آگاهي شهروندان معمول نمايند تا آثار زشت بي نظمي ترافيك و خسارات جبران ناپذير آن از چهره ام القراي كشورهاي اسلامي زدوده شود. انتظار دارد كليه ارگانها و نهادها و شهروندان محترم پيشنهادات خود را براي بررسي، تاييد و به اجرا درآوردن به صندوق /14155 6165پستي تهران بفرستند تا درجلسات كميته آموزش مطرح و با سياستگذاري هماهنگ و يگانه در اين مهم توفيق يابيم. پيرو اقدامات در حال انجام توسط آن روزنامه محترم و به منظور استمرار بخشيدن به روند آموزش، متن آموزش پيوست را براي اطلاع عموم شهروندان تقديم مي دارد. اين دفتر آمادگي خود را براي ارائه مستمر مطالب سودمند ديگر كه سبب افزايش سطح فرهنگ عمومي ترافيك مي شود، اعلام داشته و انتظار دارد كليه سازمانها و رسانه هاي همگاني در اين مهم با اين دفتر مشاركت كنند. فاصله توقف ايمن در معابر اغلب تصادفات رانندگي به دليل عدم رعايت فاصله توقف ايمن وسايل نقليه متوالي اتفاق مي افتد. اين فاصله را كه مي توان فاصله مطمئن نيز ناميد، فاصله اي است كه راننده بايد با وسيله نقليه جلويي حفظ كند تا فرصت توقف ايمن را در صورت كاهش سرعت و يا توقف آني و يا ساير تغييرات در روند حركت خودروهاي جلويي داشته باشد. يك قاعده منطقي براي رعايت اين فاصله، اين است كه هر راننده به ازاي هر يك و نيم كيلومتر سرعت (در ساعت ) يك، متر از وسيله نقليه جلويي فاصله بگيرد. اين ميزان فاصله، براي وسيله نقليه از نوع سواري است و در شرايطي مناسب است كه سطح جاده خشك، راننده هوشيار و سيستم ترمز و چرخ وسيله نقليه بدون نقص و سالم و عمق عاج لاستيك حداقل 3 ميليمتر باشد، رعايت حداقل فاصله اي برابر دو ثانيه از وسيله نقليه جلويي براي تامين اين فاصله الزامي است. منظور از فاصله دو ثانيه اي، زماني است كه طول مي كشد راننده پس از مشاهده خطر، انجام عكس العمل و ترمز، پشت سر وسيله نقليه جلويي بدون وقوع حادثه توقف كند. براي تعيين اين فاصله، مي توان از يك نقطه مرجع مثل ابتدا يا انتهاي پل، تابلو، درخت، تير چراغ برق و يا هر مانع ثابت ديگر استفاده كرد. وقتي كه وسيله نقليه جلويي از كنار نقطه مذكور عبور مي كند، در اين لحظه، بايد به عنوان راننده وسيله نقليه عقبي با يك مكث مناسب در دل بشماريد: يك هزار و يك - يك هزار و دو به اين ترتيب دو ثانيه سپري حال مي شود اگر قبل از اتمام شمارش به نقطه مرجع برسيد، به اين مفهوم است كه در حداقل فاصله ايمن توقف نسبت به وسيله نقليه جلويي قرار نگرفته ايد. در اين صورت، مي بايست با كاهش سرعت اين فاصله را تامين كنيد. اين فاصله، در شرايطي كه سطح جاده خيس است، بايد حداقل دو برابر شود. در شرايطي كه سطح جاده يخ زده است، اين فاصله از اين مقدار نيز بيشتر مي شود. به ياد داشته باشيد، آمار تصادفات نشان مي دهد كه عدم توجه كامل به جلو و عدم رعايت فاصله لازم نسبت به وسيله نقليه جلويي، از علل عمده وقوع تصادفات به شمار مي روند. استفاده اجباري از كمربند ايمني براي راننده و سرنشينان رديف جلو خودروها بررسي آمار تلفات و مجروحين ناشي از تصادفات رانندگي، مبين آن است كه در كشور ما بيش درصد 50از آنان در اثر ضربات وارده به نواحي سر، گردن و سينه فوت يا مجروح شده اند. لذا با توجه به اين كه بستن كمربند ايمني، مي تواند به طور موءثر از ايجاد تلفات و ضايعات انساني در وقوع تصادفات رانندگي جلوگيري كند، مضافا به اين كه قانون نيز، استفاده از كمربند ايمني را براي راننده و سرنشينان خودروها اجباري كرده است. استفاده از كلاه ايمني براي راننده و سرنشينان موتورسيكلت موتورسيكلت از جمله وسايل نقليه سهل الوصولي است كه به علت تناسب ارزش آن با توانايي هاي مالي مردم، قابليت، سهولت تحرك و مانور در معابر شهري، همواره مورد توجه مردم بوده و حضور و وجود متراكم موتورسيكلت ها در معابر شهري نيز موءيد اين مطلب است. ليكن به دليل عدم رعايت ضوابط و مقررات آمد و شد از طرف اغلب رانندگان موتورسيكلت ها، موجب شده تا اين گونه وسايل نقليه از احتمال خطر بالقوه زيادي برخوردار باشند، به گونه اي كه آمار تصادفات، سهم عمده اي را به موتورسيكلت ها اختصاص داده و دراين ميان، ميزان ضايعات و تلفات جاني رانندگان و سرنشينان موتورسيكلت ها نيز قابل توجه است. لذا در اجراي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني و به منظور حفظ جان راننده و سرنشينان اينگونه وسايل نقليه، ضرورت دارد از كلاه ايمني استفاده كنند. رعايت حق تقدم عبور در تقاطع ها حدود 25 درصد از تصادفات وسايل نقليه موتوري ناشي از عدم رعايت حق تقدم عبور رانندگان در تقاطع هاست، به ويژه در تقاطع هايي كه فاقد چراغ راهنمايي هستند. رانندگان، ضوابط تقدم عبور را رعايت لذا نمي كنند براي آموزش شهروندان و اطلاع از مقررات تقدم عبور و شناخت حقوق فردي و اجتماعي رانندگان نسبت به همديگر و در جهت انتظام عبور و مرور و ايجاد ايمني در ترافيك، موارد زير را اعلام مي دارد: الف - در تقاطع هايي كه چراغ راهنمايي نصب شده است، در صورتي كه تعيين نوبت عبور بوسيله چراغ سبز يا قرمز مشخص نشده و چراغ ها به صورت چشمك زن قرمز يا زرد عمل مي كند، وسايل نقليه اي كه در مسير آنان چراغ چشمك زن زرد وجود دارد، خيابان اصلي و وسايل نقليه اي كه در مسير آنان چراغ قرمز چشمك زن وجود خيابان دارد، فرعي محسوب مي شوند و خودروهاي مسير قرمز چشمك زن موظف به رعايت حق تقدم عبور خودروهاي مسير با چراغ چشمك زن زرد هستند. ب - علامت رعايت حق تقدم عبور كه در ورودي هاي تقاطع راهها نصب مي شود، تابلوي مثلث معكوس است كه قاعده آن به طرف بالا است و تعيين كننده فرعي بودن آن خيابان است. رانندگاني كه با اين علامت مواجه هستند، بايد با رعايت حق تقدم نسبت به عبور ساير وسايل نقليه با احتياط وارد تقاطع شده و از آن بگذرند. ج - براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، در محل هايي كه راه اصلي و فرعي به وسيله چراغ يا علايم ديگر مشخص نشده است، عرض بيشتر راه نسبت به راه هاي ديگر منتهي به تقاطع، ملاك اصلي بودن راه است. د - در صورتي كه عرض خيابان ها يكسان باشد، ملاك تقدم عبور با وسيله نقليه اي است كه در خيابان سمت راست خيابان ديگر قرار دارد، به عبارتي ديگر، وسيله نقليه اي كه در سمت راست وسيله نقليه ديگر (خيابان سمت راست ) قرار دارد، حق تقدم عبور دارد. رعايت حق تقدم عبور عابرين پياده درمحل هاي خط كشي شده به موجب ماده 126 آئين نامه راهنمايي و رانندگي در گذرگاه پياده، حق تقدم عبور با عابرين پياده است و رانندگان موظفند در گذرگاههاي عابرين پياده، حق تقدم عبور آنها را رعايت كنند. ليكن اين بدان معنا نيست كه عابرين پياده به عبور از گذرگاههاي پياده هنگامي كه چراغ براي عابر قرمز باشد، مجاز باشند. در اين صورت رانندگان، ملزم به رعايت حق تقدم عابرين پياده نخواهند بود، در هر حال، اصلح است براي بالابردن فرهنگ ترافيك و ايجاد ايمني عبور و مرور و حفظ سلامت عابرين پياده، در گذرگاههاي عابر پياده رانندگان حق تقدم عبور آنان را رعايت كنند و براي اين منظور، رانندگان بايستي قبل از رسيدن به گذرگاههاي عابر پياده، به ويژه در تقاطع ها، پشت خط ايست، توقف كرده و پس از عبور عابرين، با رعايت ساير مقررات به حركت خود ادامه دهند. ضوابط و مقررات عبور عابرين پياده در شبكه راههاي عمومي (خيابانها ) الف - در محل هايي كه پياده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نكنند. ب - در محل هايي كه پياده رو وجود ندارد يا در صورت وجود به جهاتي قابل استفاده نباشد، هنگام حركت از سواره رو از منتهي اليه سمت چپ خود بطوري كه حركت وسايل نقليه مقابل، درخلاف جهت ايشان انجام گردد، عبور كنند. ج - براي گذشتن از عرض راه، حتما از گذرگاههاي پياده عبور كنند. به ويژه در محل هايي كه گذرگاههاي غيرهمسطح (پل روگذر يا زيرگذر ) ايجاد و احداث شده است، از اين گذرگاهها استفاده كنند. د - هنگام عبور از گذرگاههاي پياده، مراقب حركت وسايل نقليه باشند و ناگهان از پياده رو به سواره رو داخل نشوند. ه - شب هنگام، عابرين پياده از پوشيدن لباس تيره كه در معرض ديد طبيعي رانندگان قرار نمي گيرند، پرهيز كنند و در صورت استفاده از پوشش تيره، حتما از دستكش سفيد و يا نصب كاغذ سفيد بر روي قسمتي از لباس و يا به دست گرفتن پارچه سفيد يا روزنامه و امثال آن كه براي رانندگان قابل روءيت باشد، استفاده كنند. رعايت ممنوعيت هاي تعيين شده توقف در خيابان ها موجب افزايش ظرفيت پذيرش وسايل نقليه و تسهيل در ترافيك مي شود. اين ممنوعيت ها، باتوجه به شرايط زماني و مكاني و يا بصورت دايم اعمال مي شود و رعايت ضوابط زير بهبود ترافيك را تامين مي كنند: الف - تابلوي توقف ممنوع (پارك ممنوع ) كه، در پانزده متري طرفين تابلو، توقف، در زمان هاي طولاني را ممنوع مي كند. ب - تابلوي ايستادن ممنوع ( مطلقا ممنوع ) كه، در پانزده متري طرفين تابلو، هرگونه توقف، در هر زمان را ممنوع مي كند. ج - در پياده روها و گذرگاه پياده، داخل تقاطع، مقابل مدخل خيابان ها، جاده ها، كوچه ها يا مدخل اتومبيل روي ساختمان ها، در فاصله پانزده متري ميدان، تقاطع يا چراغ يا تابلوي راهنمايي، در فاصله پانزده متري مدخل گاراژهاي آتش نشاني، پليس و بيمارستان ها، در ايستگاههاي وسايل نقليه عمومي و حريم آنها كه با علايم راهنمايي مشخص شده است و همچنين در فاصله پنج متري شيرهاي آب منصوب در معابر و.. توقف، ممنوع است. د - كليه رانندگان وسايل نقليه براي سوار و پياده كردن سرنشينان خود بايستي فقط در محل هاي مجاز و در منتهي اليه سمت راست سواره رو توقف كنند. ه - هيچ راننده اي مجاز نيست وسيله نقليه اي را كه موتور آن روشن است، ولو در محل مجاز متوقف و خود از آن پياده و دور شود. و - توقف در كنار وسيله نقليه اي كه متوقف است، ممنوع است (توقف دوبله ). ز - در تصادفات، در كنار وسيله نقليه اي كه نتيجه آن فقط خسارت مالي است، رانندگان موظفند وسايل نقليه خود را به كنار خيابان منتقل و مسير را براي عبور ساير وسايل نقليه باز نمايند و سپس منتظر كارشناس باشند. در صورت عدم انجام آن، برابر قانون جريمه خواهند شد. مقررات گردش در تقاطع ها براي گردش صحيح در تقاطع ها ضوابطي وجود دارد كه رعايت آنها مي تواند جريان ترافيك را تسهيل كرده و ايمني آمد و شد وسايل نقليه را تضمين كند. اهم ضوابط گردش ها به شرح زير است: الف - به طوركلي براي انجام گردش ها، رانندگان موظفند حداقل قبل از فاصله 30 متري تقاطع ها خطوط عبوري خود را انتخاب و مشخص كنند. بدين ترتيب كه خط عبوري سمت راست براي انجام گردش به راست، خطوط عبوري مياني براي حركت هاي مستقيم و خط عبوري سمت چپ (آخرين خط عبوري سمت چپ در مسير مجاز ) براي انجام گردش به چپ مورد استفاده قرارمي گيرد. ب - براي گردش به راست بايد با استفاده از چراغ راهنماي سمت راست، وسيله نقليه را به منتهي اليه سمت راست خيابان هدايت كرده و ازكنار تقاطع، گردش به راست را انجام داد. ج - براي گردش به چپ بايستي از فاصله يكصدمتري تقاطع با دادن علامت، وسايل نقليه پشت سر را از قصد خود آگاه كرده و با رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه اي كه در خطوط مجاور در حركت هستند، خط حركت را تغيير داده و به منتهي اليه سمت چپ مسير مجاز خود وارد و پس از رسيدن به تقاطع با رعايت حق تقدم عبوروسايل نقليه اي كه به طور مستقيم از سمت مقابل در حركت هستند و رعايت احتياط مبادرت به گردش به چپ كنند. د - در راههاي يك طرفه براي گردش به چپ، رانندگان موظفند با دادن علامت، وسيله نقليه رابه منتهي اليه طرف چپ خيابان هدايت و سپس به چپ گردش كنند. ه - دور زدن و گردش به چپ در فاصله 150 متري پيچ ها و سربالايي ها كه ميدان ديد كافي نيست و همچنين از روي خط ممتد خيابان (خط پر ) ممنوع است. و - انجام گردش ها در تقاطع، الزاما تابع فرمان چراغ راهنمايي و يا ساير علايم مربوط خواهد هيچ بود وسيله نقليه اي، هنگام چراغ قرمز راهنمايي حق گردش به راست نخواهد داشت، مگر آن كه اجازه اين كار به وسيله فرمان پليس يا نصب تابلو با مفهوم (گردش به راست با احتياط آزاد ) در ورودي تقاطع به رانندگان داده شده باشد. حركت دربين خطوط عبوري خط كشي خيابان ها براي ايجاد نظم و تسهيل درآمد و شد خودروها و همچنين تعيين سهم عبور رانندگان صورت مي گيرد، لذا براي تحقق اهداف خط كشي خيابان ها، لازم است رانندگان وسايل نقليه مقررات مربوط را رعايت كنند. در خيابان هايي كه خط كشي شده است، وسايل نقليه بايد در مسير بين خطوط تعيين شده حركت كنند و نبايد از آن خارج شوند و در صورتي كه بخواهند خط حركت را براي انجام گردش و يا سبقت مجاز تغيير دهند، ابتدا بايد با روشن كردن چراغ راهنماي اتومبيل وسايل نقليه پشت سر را از قصد خود آگاه كرده و با رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه خطوط مجاور و احتياط لازم به اين كار مبادرت ورزند. تغيير خط حركت ناگهاني و حركت به طور مارپيچ علاوه بر اين كه موجب اختلال در نظم ترافيك مي شود، تصادفات شديدي را نيز به دنبال خواهد داشت و به همين لحاظ، انجام اين گونه حركات علاوه بر اين كه تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي محسوب مي شود، مستوجب مجازات قانوني نيز است.