Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781223-47645S2

Date of Document: 2000-03-13

شهرك صنعتي بومهن را دريابيد در شهرك صنعتي بومهن در حدود چهارصد واحد صنعتي مشغول به كار است كه هر كارخانه به طور متوسط بيست نفر كارمند و كارگر دارد و با سرايدارها و خانواده هاي آنها درحدود بيست هزار نفر مي شوند. در اين شهرك بيشتر خيابانها خاكي و پر از گل و لاي مي باشد، مسجد ندارد، تلفن آن به سختي كار مي كند و اگر دست كارگري در چرخدنده اي گير كرد امكان تماس تلفني و درخواست كمك بسيار كم است. چند كارخانه ريخته گري، هم در شهرك وجود دارد كه با وجودي كه سالهاست به آنها اخطار شده كه بايد به محل هاي دور و كم جمعيت منتقل شوند ولي همچنان در اين شهرك مانده و ايجاد آلودگي مي كنند. اين همه خيابانهاي لوكس آسفالت مي شود فضاي سبز، ايجاد مي شود ده ها خط تلفن به خانه ها و آپارتمانهاي مسكوني داده مي شود، مساجد و درمانگاه ايجاد مي گردد ولي در، اين محل كه بخشي از صنعت مملكت در آن فعال است و كارگران زحمتكش در آنها كار مي كنند بايد وضعي اين چنين داشته باشند. دولت مي تواند در اين محل خرج كند و صاحبان كارخانه ها را مجبور كند كه سهم خود را بپردازند. جمعي از كارگران شهرك صنعتي بومهن