Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781222-47635S2

Date of Document: 2000-03-12

اعتراض گروه ها، احزاب، شخصيتها و وزارت كشور به روند ابطال انتخابات گروه سياسي: در شرايطي كه آگاهان سياسي و ناظران خارجي از ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان شفاف ترين انتخابات نام مي برند و در تحليل هاي خود آن را نمونه اي بارز از مردم سالاري نظام جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي كنند، اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص ابطال انتخابات در تعدادي از حوزه هاي انتخاباتي هرمزگان شوك جدي به فضاي سياسي كشور وارد آورد. انتخابات حوزه هاي انتخابيه هرمزگان در شرايطي باطل شد كه نماينده ولي فقيه در استان، از انتخابات هرمزگان به عنوان سالم ترين انتخابات ياد كرده بود. پيرو اين خبر و شايعه افزايش حوزه هاي انتخابيه اي كه قرار است آراء آنها باطل شود وزارت كشور در قالب مصاحبه رئيس ستاد انتخابات كشور با ايرنا به اين اقدام اعتراض كرد. همچنين تا لحظه تنظيم خبر تعدادي از شخصيت هاي سياسي در مصاحبه هاي جداگانه نسبت به اين اقدام شوراي نگهبان اعتراض كردندكه مشروح آن در صفحه دو درج شده است. رئيس ستاد انتخابات كشور در مورد ابطال انتخابات حوزه هاي انتخابيه مذكور گفت: پس از اعلام نتايج شمارش آراي حوزه هاي انتخابيه، احساس مي شد كه عده اي قصد دارند شيريني حضور پر شور و غرورانگيز مردم در انتخابات و به تعبير مقام معظم رهبري پيروزي ملت را تلخ كنند و به همين جهت با دادن گزارش هاي خلاف واقع به شوراي محترم نگهبان در پي اثرگذاري بر تصميمات آن شورا برآمدند. به طور نمونه مي توان به گزارش هاي كذبي اشاره كرد كه در خصوص انتخابات حوزه انتخابيه تهران در اختيار هيات مركزي نظارت قرار گرفت و منجر به صدور اطلاعيه هاي متوالي شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت شد كه طي آنها به وجود تخلفات عديده، عدم سلامت انتخابات و به دست آمدن شواهدي بر وقوع اشتباه و تخلف تصريح شده بود، اما خوشبختانه با بازشماري آراي صندوق ها معلوم گشت كه گزارش هاي مذكور چه به صورت كلي و چه به شكل موردي خلاف واقع بوده است. در مورد برخي حوزه هاي انتخابيه ديگر هم قرائن حاكي ازاين بود كه چنين روندي دنبال مي شود و عده اي همچنان با اصرار بر روش هاي پيشين با بي توجهي به راي مردم در پي اعلام ابطال انتخابات هستند، به طوري كه حتي يكي از روزنامه ها صحبت از ابطال انتخابات 40 حوزه انتخابيه در شوراي نگهبان كرد كه متاسفانه تكذيب نشد. تاج زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت كشور در خصوص بررسي انتخابات حوزه هاي انتخابيه و اعلام صحت يا ابطال انتخابات پيشنهاد مشخصي به شوراي محترم نگهبان ارائه كرده است يا نه، اظهار داشت: به منظور رفع هر گونه ابهام و حصول تفاهم، به شوراي محترم نگهبان اعلام كرديم كه در مورد هر حوزه انتخابيه اي كه مايل باشند، هر تعداد صندوق را به صورت راندوم و حتي اگر لازم باشد، همه صندوق هاي راي آن حوزه انتخابيه را بازشماري كنند. همچنين آمادگي خود را براي همكاري با بازرسان اعزامي آن شورا در چارچوب قوانين و مقررات اعلام كرديم. همچنين از شوراي نگهبان خواستيم براي بررسي صحت انتخابات از بازرساني استفاده نمايد كه بيطرف باشند يا حداقل بتوانند بيطرفانه عمل نمايند. در اين خصوص متاسفانه سابقه يا عملكرد بعضي بازرسان شوراي محترم نگهبان نشان از رسيدگي بيطرفانه آنان ندارد. در ضمن بعضي بازرسان شوراي نگهبان در همين انتخابات كانديداي جناح خاصي بوده اند كه عندالزوم اسامي و عملكرد اين بازرسان را در اين انتخابات و انتخابات گذشته اعلام خواهيم كرد تا معلوم گردد گزارش هاي چه كساني و چگونه مبناي ابطال آرا و ناديده گرفتن راي و انتخاب مردم مي شود. اما مهم ترين پيشنهاد وزير كشور به شوراي نگهبان اين بود كه در هر مورد كه گزارش منفي به شوراي نگهبان واصل مي شود و آن شورا نسبت به صحت انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مردد مي گردد، آن شورا از استاندار مربوطه دعوت و توضيحات وي را به عنوان نماينده عالي دولت و مسئول اجراي انتخابات استماع كند و پس از پرس و جوي كافي، اقدام به تصميم گيري در خصوص تائيد يا ابطال انتخابات نمايد تا مصوبه آنان عادلانه و همه جانبه باشد. تاج زاده در اين خصوص كه آيا در اعلام ابطال انتخابات اين سه حوزه انتخابيه چنين روندي طي شده است يا نه، بيان داشت: گذشته از اينكه ناظران شوراي نگهبان بر جريان انتخابات نظارت كامل داشته اند و در هر صندوق نيز صورتجلسات مربوطه به تائيد آنان رسيده است، اسناد و مدارك موجود نشان مي دهد كه علاوه بر هيات هاي اجرايي، هيات هاي نظارت مربوطه نيز صحت انتخابات اين سه حوزه را مستقيم يا غيرمستقيم تاييد كرده اند. همچنين از اعزام بازرس شوراي نگهبان به اين سه حوزه انتخابيه مطلع نيستم، چرا كه در اين خصوص هيچ تماسي با استانداران يا مسئولان ستاد انتخابات اين دو استان و نيز معتمدين مردم در هيات هاي اجرايي گرفته نشده است. متاسفانه به رغم آنكه چند بار اعلام آمادگي شده بود كليه اطلاعات لازم در اختيار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا آن شورا تصميمي همه جانبه و منصفانه اتخاذ نمايد، شوراي نگهبان بدون كسب نظر مجريان و حتي بدون توجه به نظريات هيات هاي نظارت، ابطال انتخابات را در سه حوزه فوق اعلام كرد. وزارت كشور حسب مسئوليت خود در اجراي انتخابات و حسن جريان انتخابات خواهان آن است كه شوراي محترم نگهبان به استناد تبصره ماده 72 قانون مستندات اسناد و مدارك معتبري را كه منجر به راي اكثريت مطلق اعضاي آن شورا مبني بر ابطال انتخابات اين سه حوزه شده است، اعلام نمايد. معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا منتخبين سه حوزه انتخابيه كه انتخابات آنها ابطال شده است، در مراحل قبلي ردصلاحيت شده بودند يا نه، گفت: بله 2 نفر از 5 منتخب مردم در سه حوزه انتخابيه مذكور كه اتفاقا سابقه رزمندگي و جانبازي دارند، قبلا در هيات هاي نظارت ردصلاحيت شده بودند كه در نهايت حسب نظر شوراي نگهبان صلاحيت آنان تاييد به شد اين ترتيب تلاش براي متوقف ساختن انتخابات بندرعباس و ردكردن صلاحيت منتخب مردم گچساران اين شبهه را ايجاد مي كند كه ظاهرا عده اي به هيچ قيمتي نبايد وارد مجلس شوند. رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا راهي براي تجديدنظر شوراي نگهبان در راي خود وجود دارد، گفت: در غياب آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان كه بلافاصله پس از اعلام عدم تاييد حوزه هاي انتخابيه عازم سفر حج شدند علي القاعده آيت الله استادي سخنگوي محترم شوراي نگهبان مي توانند و بايد براي افكار عمومي دلايل و توجيهات ابطال حوزه هاي انتخابيه مذكور و علت بي توجهي به انتخاب و راي مردم را در هر سه حوزه توضيح دهند و چنانچه مدارك كافي براي ابطال انتخابات پيدا نكردند، صحت آن را اعلام دارند و عيدي خوبي به شهروندان سرافراز جنوب كشور دهند. رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به نتايج بازشماري آرا تهران احتمال تغيير در نفرات آخر ليست حائزين اكثريت آراء وجود دارد يا نه، گفت: در جلسه مشترك هيات هاي اجرايي و نظارت تهران در روز /12/78 19پنجشنبه نتايج بازشماري و جمع آراي صندوق ها با صورتجلساتي كه نزد هيات محترم نظارت بود، تطبيق داده شد و مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج بازشماري 527 صندوق اخذ راي اعضاي هيات هاي اجرايي و نظارت به اتفاق آراء صحت انتخابات را در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر تاييد كردند و نتايج آراي اعلام شده و سي نفر حائزين اكثريت قبلي را مورد تاييد مجدد قرار دادند. البته در مورد سه نفر از نامزدها يعني آقايان الياس حضرتي، علي اكبر هاشمي رفسنجاني و علي اكبر رحماني به دليل احتمال تاثير بازشماري صندوق هاي مورد شكايت در آراي آنان از يكسو و پايان يافتن مهلت رسيدگي به شكايات براي هيات اجرايي از سوي ديگر، موضوع ضرورت رسيدگي به شكايات مربوط به آراي سه نامزد محترم فوق به شوراي نگهبان منعكس گرديد و درخواست شد در مورد چگونگي رسيدگي به شكايات مذكور تصميم مقتضي اتخاذ نمايند. اميدوارم كه شوراي نگهبان با اعلام نتيجه رسيدگي به صندوق هاي مورد شكايت، هر گونه شبهه يا ابهامي را برطرف سازد. تاج زاده در پاسخ به اين سئوال كه آيا مطابق اعلام قبلي، نتايج بازشماري به اطلاع عموم خواهد رسيد، اظهار داشت: همچنان كه گفتم، طبق قانون انتخابات مجلس، پنجشنبه /12/1378 19مهلت رسيدگي به شكايات در هيات هاي اجرايي و نظارت تهران پايان يافت و مصوبات و پيشنهادات مشترك هيات هاي اجرايي و نظارت اين حوزه انتخابيه، به همراه نتايج رسيدگي به شكايات تقديم شوراي محترم نگهبان شد. شوراي نگهبان نيز علي القاعده نحوه ونتيجه رسيدگي به شكايات را به خصوص در مورد سه نامزد محترم فوق مشخص و سپس نتيجه نهايي را اعلام خواهد كرد.